inverter,plc,otomasyon
Otomasyon sistemleri - plc otomasyonu vs
Standartlar
LonWorks
CANopen
haberleşme
Akıllı röle nedir ?
plc nedir?
plc
ucuz inverter olur mu?
inverter fiyatları
hız kontrol
motor kontrol
ac sürücü
frekans nedir
frekans konvertörü
frekans çeviriciler
sürücü nedir ?
pozisyon kontrol
Servo sistem
asansör
analog sensörler
seviye ölçerler
indüktif sensör
renk sensörü
Vinç
Verimli motorlar
motor sürücüleri
ac motorlar
tork kontrol
devir ölçer
sınır anahtarları
kontaktör
buton
fan kontrol
güç_kaynakları
servo motor redüktörü
pvc panolar
servo motor fiyatları
Kontrol_cihazları
otomasyon sistemleri
elektrik_malzemeleri
spindle motor sürücüsü
Kablosuz uzaktan kumanda
dalgıç pompa panosu
servo motor sürücü sistemleri
Mutlak (Absolute) enkoderler
Mutlak enkoder bu sorunu gidermek için tasarlanmıştır. Bu makine, her zaman Yer bilecek şekilde tasarlanmıştır. Şekil 10-112 mutlak enkoder bir örnek
gösterilmektedir. Bu rakam itibaren kodlayıcı bu tür artımlı enkoder gibi opak ve şeffaf bölümleri alternatif olduğunu görebilirsiniz, ancak mutlak enkoder bir
hedef ya da dart tahtası üzerinde bir "boğa gözü" gibi kodlayıcı tekerlek üzerinde içe daire oluşturan bölümlerinin birden fazla grup kullanır . Içe daireler kodlayıcı
tekerleğin ortasında başlar ve halkaları halka dışına doğru çıkmak gibi her çift bir önceki iç halka daha segment sayısı var. En içteki halka ilk halkası,
bir şeffaf ve bir opak bölümü vardır. Ortasından üzerinden ikinci halka iki saydam ve opak iki kesimi vardır, ve üçüncü halka, her segmentin dört sahiptir.
Kodlayıcı 10 yüzük varsa, en dış halka 512 bölümleri olacak ve 16 yüzük varsa onu 32.767 kesimleri olacaktır.

Mutlak enkoder her halka çift önce halka segment sayısı olduğundan, değerleri bir ikili sayma sistemi için numaraları oluşturur. Kodlayıcı Bu tür kodlayıcı
çarkının her halka için bir ışık kaynağı ve alıcı olacaktır. Bu 10 halkalı kodlayıcı ışık kaynakları ve alıcıları 10 setleri vardır, ve 16 halkalı kodlayıcı 16 ışık
kaynakları ve alıcıları anlamına gelir.

Mutlak enkoder avantajı kodlayıcı tekerlek makinenin sürüş tam uzunlukta sırasında bir devrim yapar, böylece aşağı yönelik olmasıdır.
Makinenin sürüş uzunluğu 10 inç ve kodlayıcı 16-bit çözünürlükte varsa, makinenin çözünürlüğü 0.00015 inç olan, 536, 10/65 olacaktır.
Makine için seyahat gibi 6 metre gibi, uzun ise, bir kaba çözümleyici seyahat her ayak takip edebilirsiniz, ve ince çözümleyici adı verilen
ikinci bir çözümleyici 1 ayak içinde konumunu takip edebilirsiniz. Bu ince kodlayıcı, tüm çözünürlüğü 1 ayak (12 inç) yayılmış, böylece içindir
iken kaba kodlayıcı, tüm 6 metrelik mesafede bir devrim yapar böylece dişli anlamına gelir.
Mutlak kodlayıcı aynı zamanda programlama esneklik sağlar. Sistemi homing için ihtiyacı ortadan kaldırarak, kodlayıcılar noktadan noktadan, yerine bir ev konumdan
referans kurma dayalı konumlandırma programları vermek için kontrol edilebilir. Ayrıca, bir mikroişlemci arayüz modülü çözünürlük gibi çeşitli işletim parametreleri,
programlama sağlar.
Güvenlik başka avantajı nedir. Güç açıldığında pozisyon kaybı operatörün yaralanma veya makine hasarına yol açabilir Bazı uygulamalarda,
mutlak kodlayıcı otomatik olarak konum doğrulama sağlar.
Mutlak kodlayıcı aynı zamanda elektrik gürültüye iyi dokunulmazlıkları vardır. Cihaz, sık sık, bir kodlanmış sinyali okuyarak konumunu belirler.
Elektronik parazitten sokak darbeler oluşturmak değil ve doğru pozisyon bir sonraki okuma tekrar sunulmuştur.
                                                                                                                                               Kaynak: http://www.derell.net/enkoderler.html
Mutlak (absolute) enkoder sistemleri;

Mutlak enkoder klasik anlaşılan enkoderlerden oldukca farklı bir iç
yapıya ve çalışma standardına sahiptirler.

Mutlak enkoderler pals bilgisi yerine pozisyon bilgisi vermektedirler.
Bu bilgi değişik formasyonlarda olabilir ancak en fazla kullanılan
tür ikili sistem metodunu esas alan
binary çıkış tipindedir.

Doğal olarak enerji kesintisinde yada pozisyon okuyucu sistem
devre dışı kalsa bile enkoder pozisyon bilgisini muhafaza edebilir.
Ancak bu durum elektronik değil mekanik olarak mümkündür.

Dikkat:
Absolute enkoder kullanılan uygulamalarda , montaj
pozisyonu önem arzeder. Yani mutlak prensiple çalışan bir
enkoderi yerinden söktüğünüzde mutlaka aynı montaj
ayaklarını veya konumunu göze almanız gerekmektedir.
Aksi durumda mekanizmanız pozisyonlama hatası
yapacaktır.

Mutlak encoder mutlak konumsal bilgi rapor geri besleme cihazlardır.
Mutlak enkoder her pozisyon için benzersiz bir kod üretir.
Güç kapalı iken mili döndürülmüş olsa bile Güç verildiğinde,
bu mutlak encoder bir sıfırlama noktası aramaz.

Bu kategoride  mutlak encoderler, pozisyon bilgisi anlamında
optik teknoloji veya analog etkili algılama teknolojisini kullanır.
Resimde de görüldüğü gibi standart artırımlı enkoderlerden farklı
bir plaka yapısında üretilirler.
Mutlak manyetik Encoders
Birçok uygulama gerektirir Son derece yüksek direnç şok ve titreşim , geniş sıcaklık değişimleri veya yüksek
yoğunlaşma olmadan nem . Stegmann manyetik mutlak kodlayıcılar bu eşsiz karşılamak zorluklar .
Bir manyetik alan şiddeti 32 - kutuplu manyetik özel halkanın iki kullanılarak ölçülür stratejik aralıklı magnetoresistors
Bu varyasyon almak manyetik alan şiddetinin çevresi boyunca halka . Elde edilen 32 sinüs /turda kosinüs sinyalleri ( 5 - bit)
daha sonra 8 - bit ile geliştirilmiştir interpolasyon .

Tek bir kuzey-güney bir tarafından okunan kutup mıknatıs , Hall etkisi sensörü için kullanılır mutlak değerler atamak bireysel sinüs / kosinüs çevrimleri.
Bu nedenle,32 kutuplu manyetik halka bir 13 -bit için kalibre edilir. Tek - dönüş mutlak konum geribildirim . Ek yazılım telafi etmek için kullanılabilir
sıcaklık değişimi ve termal çıkan diferansiyel veri sağlamak için genişleme bütünlüğü .
mutlak enkoderler
absolute ( mutlak ) enkoderler
enkoder iç yapısı
enkoderler
Milin mutlak dönme açısını göstermek için paralel olarak kodlanmış işaret çıkışları verir. Artımlı tipten farklı olarak darbe sayısını saymak için sayıcıya
gerek yoktur ve encoder milinin dönme açısı daima bilinebilir. (Mutlak tipin çözünürlüğü daha iyidir ve daha büyük değerlerde çıkış verebilir.)

Bu tip encoder orijin ayarı yapmaya gerek yoktur. Milin o andaki konumu orjin olarak tanımlanabilir. Encoder çıkış işareti anahtar çıkışlarından
etkilenmez ve milde ince ayar gerekmez. Ayrıca encoder tarafından kodlanmış işaret çıkışı okunamadığı durumda bile, devir azaldığı zaman
doğru dönme açısı kaydedilir. Bunun yanısıra, encoder uygulama teçhizatının titreşiminden doğabilecek hareketlerden etkilenmez.
Mutlak enkoder kullanmanın avantajları nelerdir?
• Kalıcı Bellek .
Mutlak enkoderler kalıcı olan konum doğrulama cihazlarıdır .
Doğru pozisyon değilse rahatlıkla tespit edilebilir.
Güç kesintisi olsa bile pozisyonunu koruyabilir.
Sürekli okuma Pozisyon bilgisi için gerekli değildir.
• Güvenlik .
Bazı uygulamalarda , bir pozisyon kaybına neden olabilen
durumlar meydana gelebilmektedir.
Makine zararı veya operatörün yaralanmasına bile sebep
olabilecek zararlara mutlak  konum bilgisi verebilen
absolute model enkoderler daha sağlam cevap verebilir.

• Elektriksel parazit ve gürültüye çözüm;
Kesin kodlayıcılar konumunu belirlemek için
sürekli bir  sinyal kodu verirler.
Kaçak darbe veya potansiyel parazit olacak uygulamalarda
okunacak bilgi hemen hemen değişikliğe uğramaz.
* Mekanik absolute enkoderler

* Optik Absolute enkoderler

* Magnetic mutlak enkoderler

* Kapasitif mutlak enkoderler

* Çok turlu mutlak enkoderler

* Pil destekli mutlak enkoderler

* Dişli destekli çok turlu mutlak tip

* Elektrik üreten Wiegand tipi enkoder

* Lineer tip mutlak enkoder