HIZ KONTROL CİHAZI VE HIZ KONTROL CİHAZI YARDIMCI AKSESURALARI
     Bazı iş makinelerinin çalıştırılmasında, geniş sınırlar içinde ve
kullanıcının denetiminde hız ayarı istenmektedir. Kafesli rotorlu
asenkron motorlarda hız ayarı için motora uygulanan gerilimin
frekansını değiştirmek gerekir. Bu amaçla frekans çeviriciler
(Hız kontrol cihazları) geliştirilmiştir.
    Hız kontrol cihazları, üç fazlı asenkron motorlarda kullanılır.
Bir fazlı kondansatörlü asenkron motorlarda, frekans değiştirerek
hız ayarı yapılamaz. Frekans değişimi,kondansatör devresinin
reaktansını değiştireceğinden yardımcı sargı devresinin
özelliği değişir.
    Değişken Moment Yükler İçin motorlu sürücü Tasarımı
    Fan ve pompa yükü, değişken moment yüküdür. Fan ve pompaların kontrolünde,
klasik yöntem, basınç ya da debi kontrolü yapılabilir. Değişken moment yüklerinde, hızın
karesiyle orantılı moment talebi vardır. Hız 1/2 kat düşer ise karesel orantıdan dolayı
moment 1/4 katına iner.
     Hız kontrol cihazlarında düşünülen standart invertör mantığında, U/f= sabit ilkesidir.
Bu ilke, sabit momentli yükleri için uygundur. Örneğin; 400 V 50 Hz motor için, rotor devrini
%50 değerine düşürmek istendiğinde, frekans ve gerilimi 1/2 değerine yani; f= 25 HZ, U=
200 V değerlerine düşürmek gerekir.
Değişken moment yükleri için, f 3/2
U = sabit “ gerilim, frekans üssü 1,5 ile orantılı”
ilkesi kullanılır.
     Bu ilkeye uygun fonksiyonları olan hız kontrol cihazları vardır. Bu durumda
400 V, 50 Hz motor için, rotor devrinin 1/2 değerine karşılık, frekans 25 Hz, gerilim 141 V
olur. Değişken moment yüklerinde, bu gerilim değerinde sistemin verimli çalışması sağlanır.
Gerilim, frekans üssü 1.5 ile orantılı prensibi, hız kontrol cihazının yazılım gücüyle
başarılmıştır.
* Motor etiketine bakarak gücünü ve akımını tesbit ediniz.
* Kullandığınız invertörün sınırları bu motor için uygun olup olmadığın dikkat ediniz.
* Şebeke bağlantısını yaparken enerjinin olmadığından emin olunuz.
* Bağlantı klemenslerini iyice sıkıştırınız.
* Motor bağlantısını yaparken etiketine göre köprülerini konrol ediniz.
* İnvertör ekranında ki yönlendirmelere göre paremetreleri doğru giriniz.
* Teknik personel gözetiminde devreye enerji vererek motoru çalıştırınız.
* Cihaz üzerindeki frekans ayarı ile frekansı değiştirerek motorun devrinin
değiştiğini turmetre ile ölçünüz.
Endüstriyel motor hız ayarlama sistemlerinde klasik metod olarak sürücülerin panoda diğer alıcıların
ise sahada veya makina üzerinde olması benimsenmiştir.Ancak bazı uygulamalar makinaların dağınık
olmasını gerektirmektedir (özellikle uzun konveyorlar,gıda işletmeleri vs). Bu türlü uygulamalar için
belli başlı üreticiler (abb,siemens,danfoss vs.) motorun üzerine montaj edilmiş sürücü üretmişlerdir.
     Motorların titreşim elektromagnatik gürültü ve çevresel şartlara
göre özel üretilen bu sürücüler genel olarak 7.5kw güce kadar
piyasada bulunabilmektedir.
   En önemli özelliklerinden biride genel kabul gören endüstriyel
haberleşme formatlarını desteklemeleridir (modbus,profibus,
canbus,devicenet,vs son dönem ethercat ..)
    Maliyet olarak daha ekonomik olmalarına rağmen çok talep
görmemesi, ülkemizde Avrupaya nazaran daha pahalı olmasına
yol açmıştır.
Yürürlükteki standartlar
Kullanacağınız Sürücü aşağıdaki standartlara uygunmudur?.
Avrupa Düşük Gerilim Talimatına uygunluk
EN 50178 ve EN 60204-1 standartlarına göre tasdik edilmesi.
• EN 50178:1997 Güç kurulumlarında kullanılan elektronik teçhizat
IEC 60204-1:2006 Makine güvenliği. Makinelerin elektrik teçhizatları.
Bölüm 1: Genel gereksinimler.
Uygunluk gerektiren koşullar:
Makinenin nihai montajcısı aşağıdakilerin kurulumundan sorumludur
- acil stop cihazı
- besleme kesme aygıtı (güç kaynağı)
- pano içinde sürücü modülü.
• EN 60529:1991 (IEC 60529) Muhafazalar tarafından sağlanan koruma derecesi (IP kodu)
• IEC 60664-1:2007 Düşük gerilim sistemlerinin içindeki teçhizat için yalıtım koordinasyonu.
Bölüm 1: Temel bilgiler, gereksinimler ve testler.
• IEC 61800-3:2004 Ayarlanabilir hızlı elektrikli güç sürücü sistemleri.
Bölüm 3: EMC gereksinimleri ve özel test yöntemleri.
• EN 61800-5-1:2003 Ayarlanabilir hızlı elektrikli güç sürücü sistemleri.
Bölüm 5-1: Güvenlik gereksinimleri. Elektrik, termik ve enerji
Uygunluk gerektiren koşullar: Makineyi son monte eden kişi, hız kontrol'ün dikey erişim
için üst zeminlerde IP3X'e göre korunan bir panoya monte edilmesinden sorumludur.
• EN 61800-5-2:2007 Ayarlanabilir hızlı elektrikli güç sürücü sistemleri.
Bölüm 5-2: Güvenlik gereksinimleri. İşlevsel
• UL 508C:2002, Üçüncü Sürüm
Güvenlik, Güç Dönüşüm Teçhizatı için UL Standardı
• NEMA 250:2003 Elektrik Ekipmanları için Muhafazalar (Maksimum 1000 Volt)
CSA C22.2 No. 14-05 (2005)
Endüstriyel Kontrol Ekipmanı
CE işareti
Sürücünün, Avrupa Alçak Gerilim ve EMC Yönergeleri (2006/95/EC Yönergesi ve 2004/108/EC
Yönergesi) hükümlerine uygun olduğunu belirtmek amacıyla sürücülerde CE işareti bulunmaktadır.
Avrupa Düşük Gerilim Yönergesi ile Uyumluluk
Avrupa Düşük Gerilim Talimatına uygunluk EN 50178, EN 61800-5-1 ve EN 60204-1 standartlarına
göre tasdik edilmiştir.
Avrupa EMC Yönergesi ile Uyumluluk
Sürücü sisteminin Avrupa EMC Yönergesi ile uyumluluğundan
pano kurulumcusu sorumludur. Dikkat
edilecek hususlar ile ilgili daha fazla bilgi almak için, bkz.:
• Aşağıdaki EN 61800-3:2004 ile uyumluluk, kategori C2; EN 61800-3:2004 ile uyumluluk, kategori
C3; ve EN 61800-3:2004 ile uyumluluk, kategori C4 alt bölümleri
• Sürücü kılavuzlarının Elektrik kurulumunun planlanması bölümü
• Teknik Kılavuz No. 3 – Güç Sürücü Sistemi için EMC Uyumlu Montaj ve Yapılandırma
    Tanımlar
   EMC'nin açılımı=
Electromagnetic Compatibility'dir (elektromanyetik uyumluluk). Elektriksel/elektronik
ekipmanların elektromanyetik ortam içinde sorunsuz şekilde çalışabilmesidir. Benzer şekilde,
ekipmanlar bulunduğu alan içindeki diğer ürün veya sistemleri bozmamalı ve parazite neden
olmamalıdır.Emc filtrelerle ilgili ayrıntı için tıklayınız.
İlk ortam yaşama amaçlı alanları içerir. Buna ayrıca, yaşama amaçlı kullanım için binalarda güç kaynağı
olarak kullanılan alçak gerilim şebekelerine, ara transformatör olmadan, doğrudan bağlanan tesisatlar
da dahildir.
    İkinci ortam, yaşama amaçlı kullanım için güç kaynağı olarak kullanılan alçak gerilim şebekelerine
doğrudan bağlanmayan tüm tesisatları kapsar.
Sürücü kategorisi C2. Nominal gerilimi 1000 V'tan düşük olan, takılarak kullanılan ya da portatif cihaz
olmayan, ilk ortamda kullanıldığında yalnızca uzman tarafından kurulması ya da devreye alınması
gereken güç sürücü sistemi.
Sürücü kategorisi C3. Nominal gerilimi 1000 V'tan düşük olan, sadece ikincil çevrede kullanım amacıyla
tasarlanmış, ilk çevrede kullanılmayan güç sürücü sistemleri.
Sürücü kategorisi C4. Nominal gerilimi 1000 V'tan yüksek ya da eşit olan, nominal akımı 400 A'den
yüksek veya eşit olan, ikinci ortamda karmaşık sistemlerde kullanım amaçlı güç sürücü sistemi.
EN 61800-3:2004 ile uyumluluk, kategori C2
Sürücü aşağıdaki hükümlere sahip olan EMC Yönergesi gereksinimlerini karşılamaktadır:
1. Sürücüde harici EMC filtresi JFI-0x (opsiyonel aksesuar) vardır.
2. Motor ve kontrol kablolarının, Elektrik kurulumunun planlanması bölümünde açıklanan şekilde seçilmesi.
3. Sürücü, bu kılavuzda verilen talimatlara uygun olarak kurulmalıdır.
4. Motor kablo uzunluğu 100 metreyi (328 ft) aşmamalıdır.
Not: Opsiyonel EMC filtresi IT (topraklamasız) sistemlerde kullanılamaz. Aksi takdirde besleme
şebekesi EMC filtre kapasitörleri üzerinden toprak potansiyeline bağlanır ve bu da tehlikeye veya
sürücüye
zarar gelmesine neden olabilir.
Not 2: Sürücüye zarar vereceğinden opsiyonel EMC filtresi köşe topraklamalı TN sisteminde kullanılamaz.
Dikkat !! Makina ve endüstriyel sistemlerindeki bazı standartlar sizi ilgilendiriyor olabilir.
Angarya maddeler değil göz gezdirmenizde fayda var.
makina güvenliği için
acil stop - acil durdurma rölesi
acil stop kontrolü
emniyet cihazı
pano içi emniyet
hem motor hemde sürücü
motor üzerinde inverter
motorlu hız kontrol cihazı
Aslında oldukça kullanışlı olmalarına rağmen bu türlü
motorlu sürücüler çok da  yaygın kullanılmamaktadır
inverter,plc,otomasyon
inverter
plc programlama
motor kontrol
ac sürücü
ac motor sürücüleri
emc filtre
frekans inverteri
fan kontrol
yumuşak yolvericiler
Servo sistem
Uzaktan kumanda
Kontrol_cihazları
elektronik potansiyometre
frekans kontrolü
tork kontrol
ac motorlar
asenkron motorlar
dc motorlar
motorları frenleme
otomasyon
kontaktör
elektrik tasarrufu
enerji tasarrufu
plc yazılımları
makina otomasyonu
hız kontrol cihazı fiyatları
inverter fiyatları.html
sürücü fiyatları
motor fiyatları
ac drive fiyatları