HIZ KONTROL CİHAZI NEDİR ?  AC SÜRÜCÜ NEDİR?
AC MOTOR SÜRÜCÜLERİ HAKKINDA BİLGİLER
      Herhangi bir motorun elektronik olarak hızını kontrol eden tüm elektroniz cihazlara
"hız kontrol cihazı" denir.Günümüzde her motor gücü ve voltajı için bir çok marka ve model
hız kontrol cihazları üretilmiştir.
     Her ne kadar yerli hız kontrol cihazı üreticileri varsada Geçmiş yıllarda dahil olduğumuz gümrük
birliği anlaşmaları ile bu imalatcılarımız rekabette zora düşmüşler ve sektörde uzakdoğu imalatı
ürünler yoğunluk kazanmıştır.
       Ancak endüstrinin hemen hemen her motoru artık ac drive ile kontrol edimeye başlandığından,
makina sektörü belli bi rahatlamaya ve müşterilerde enerji tasarrufu ,üretim kalitesi ,motorların daha
sağlıklı çalışması gibi birçok faydalar sunmuştur.Gelişen teknoloji ile birlikte boyutlarındada önemli
küçülmeler olmuş ,şebekeye gürültü veren cihazlar yerini daha sağlıklı yapıdaki cihazlara bırakmıştır.
       Hız kontrol cihazları tek başına motor kontrol etme görevinin çok daha üzerinde uygulamalara
cevap verebilmektedir.Artık hız kontrol cihazları ile ,hız kontrol,tork kontrol,pozisyon kontrol,pompa
ve fan kontrol,sabit veya değişken basınç veya ısı kontrol görevleri yüklenmiştir.
Kalkış ve duruş rampalarını seçebilirsiniz.
Sürücü, motor ve yük için birden fazla bağımsız hızlanma ve
yavaşlama oranını kontrol edebilir. Bu özellikler sürücünün hız
kontrol modunda çıkışı arttırmasının veya azaltmasının ne
kadar süre alacağını tayin eder.
KALKIŞ VE DURUŞ RAMPA AYARI
Ayarlanabilir Hızlanma / Yavaşlama
Sürücüler motorun ve yükün hızlanma ve yavaşlama sürelerini kontrol
edebilir. Bu özelliği, hız kontrol modunda iken çıkışın artması veya
azalması için geçecek süreyi kontrol eder.
Analog Giriş - Çıkış programlanabilir
Her uygulamanın kendine özel değişik giriş çıkış adetlerine ihtiyacı vardır.
Analog giriş çıkışlar genellikle proses sinyallerini okumak ve sürücü
durumuna orantılı sinyaller üretmek için kullanılır. Analog giriş çıkışlar
genellikle Gerilim(0-10V) veya Akım(0(4)-20 mA) seviyesindedir.
Uygulama tarafından ihtiyaç duyulan tip ve adet sürücü ile uyumlu olmalıdır.
            Dijital Giriş / Çıkış genişliği
Makina uygulamalarının belirli adetlerde dijital giriş çıkışa ihtiyacı vardır. Dijital giriş
çıkışlar genellikle sürücüyü kontrol etmek(Start,stop,jog vs.) ve sürücü
durumunu izlemek için kullanılır.
  Kritik frekanslara karşı duyarlılık
Bazı uygulamaların, mekanizmaların (şaft,kayış vb) salınımına neden olan
mekanik rezonans noktaları vardır. Bu salınımlar hızlı bir şekilde mekanik
hatalara neden olabilir.
     Ortak DC Bara imkanı
Koordineli bir sistemdeki çoğul sürücüler içeren uygulamalar Ortak DC Bara
konfigürasyonunun avantajlarından faydalanırlar. Sürücüler AC şebeke yerine
DC Baraları ile birbirlerine bağlanırlar. Bu bağlantı, sürücüler arasında enerji
paylaşımını ve daha az komponent kullanılmasını mümkün kılar.
   Hız yükseltme - Düşürme
Tam yük torkunda hız referansının düşürüleceği
temel hız miktarını belirler. Yükte bir artış
olduğunda motor hızının düşürülmesi için
kullanılır. Bu fonksiyon normalde
Master
Follower
uygulaması ile ilintilidir.
  Dinamik DC Frenleme
   Hızlı yavaşlamaya veya duruşlara ihtiyaç
duyulan uygulamalar sürücüye geri enerji
akışına neden olabilir. Dinamik bir fren bu
enerjiyi direnç üzerinde ısıya dönüştürür.devamı >>
Hızlı Cevap
Yüksek performanslı uygulamalar hemen hemen her
zaman hız ve tork komutlarındaki değişimlerle giriş
değişimlerine anlık cevap verebilmesini gerektirir.
Dinamik cevap ne kadar yüksek olursa, cihaz bu
talepleri karşılamak için o kadar muktedir olur.
  Çıkış frekansı şebekeden yukarı olabilir
Birçok uygulama motor nominal hızında veya daha düşük hızlarda(tipik olarak
1500 d/dk 50 Hz) çalışmayı gerektirir. Yüksek hızlı değirmen veya sarıcı gibi bazı
diğer uygulamalarda bazen özel motorlar ile çok daha yüksek hızlarda çalışmak
gerekebilir.
   Kablolamada kolaylık
  Motorların gerilim izolasyonları üretici firma tarafından belirlenir. Bu izolasyon
gerilimi çok düşük ise, motor tarafındaki gerilim yansımaları motorun zarar
görmesine neden olabilir. Bu durum özellikle motorun sürücüden uzak bir
mesafede olduğunda veya eski bir motor kullanıldığında daha önemli bir hal alır.
  Aşırı yük torku
Uygulamalar, başlangıç, hızlanma ve normal çalışma durumlarında değişken
miktarlarda aşırı yüklenmelere ihtiyaç duyabilir. Bu aşırı yük kapasitesi sürücü
tarafından akım ve motor tarafından tork olarak sağlanmalıdır.
V/F KONTROL YETENEKLERİ
MASTER/SLAVE
    Anlık enerji kesintilerine mukavemet
Sürekli bir prosesi kontrol eden uygulamaların, kısa
enerji kesintileri nedeniyle durmaya tahammülü
yoktur. Proses 2-3 çevrim uzunluğundaki
kesintilerde çalışmaya devam edebilmelidir.
    Standart sabit hız verebilme
Sürücülerin hız kontrolü tipik olarak
potansiyometre veya analog giriş kullanılarak
yapılır. Eğer belirli tekrar eden hızlar gerekiyor ise,
dijital girişlerin yardımı ile sürücünün önceden
belirlenen bu hızlarda çalışması sağlanabilir.
  Dönen motoru yakalama fonksiyonu
Yüksek ataletli ve düşük sürtünmeli uygulamalar,
durma komutu verildiğinde, anlık enerji
kesintilerinde veya arıza durumlarında serbest
duruşa geçer. Bu uygulamaların birçoğunda, bu
durum ortadan kalktığında, yük, serbest duruş
hızına/yönüne eşitlenerek normal çalışmaya geri
dönmelidir.bakınız
ÇOK ÇEŞİTLİ ÇALIŞTIRILMA İMKANI
   PID kontrol fonksiyonları
    Dahili bir fonsiyon,oransal,integral ve türevsel
kontrol sağlayan kapalı çevrim proses kontrolü
sağlar. PID fonksiyonu, bir analog girişi okuyarak bu
değeri set değeri ile karşılaştırır. PID çevrimi sürücü
çıkış frekansını ayarlayarak (dolayısıyla prosesi) giriş
değerinin set değerine eşit olmasını sağlar.
     Fan - Pompa Kontrol için özel fonksiyonlar
    Birçok fan ve pompa kurulumunda geniş bir akış değişimi spekturumu vardır. Su ve atıksu sistemleri, prosesler, ve diğer
endüstriyel uygulamalar bu gruptadır. Mükemmel akış kontrolü,fan veya pompa üzerinde değişken hızlı bir sürücü kullanarak ve
diğer birimleri sabit hızda çalıştırarak elde edilir.
Kayma frekans kompanzasyonu
Sincap kafesli motorlar yük altında kaymaya maruz kalır. Bu durumun kompanze edilmesi içinmotor torkunu arttıracak şekilde,
frekans yükseltilebilir.
BİLGİSAYARDAN SÜRÜCÜ KONTROLÜ
Kolay Hız aralığı seçebilme
Tüm uygulamalar, maksimum sürekli
hızın minimum sürekli hıza oranı
olarak tanımlanan belirli bir hız
aralığında çalışır.
  Fonksiyon Blokları (IEC 61131)
Bazı prosesler, PLC veya lojik kontrolörler için basit
kalan bazı temel lojik fonksiyonlara(zamanlayıcı,
mantıksal ve/veya vs) ihtiyaç duyar.
Mekanik Fren ( balata ) Kontrolü seçenekleri
Mekanik fren, sürücü enerjilendirilmediğinde veya dururken, motoru ve sürülen mekanizmayı sıfır hızda tutar
   Tork kontrol sistemi
Vinç, celaskar ve asansör gibi bazı uygulamalar, sürücünün
çıkış vermediği durumda motoru ve yükü sabit tutmak için
mekanik fren kullanırlar. Bu frenin açılmasından önce,
sürülen motor ve yükün geri kaçmasını engellemek için motorun
,yeteri miktarda akım çektiğini algılar.
  Haberleşme ile kolay ve kablosuz kontrol
Birden fazla sürücü içeren uygulamalarda veya PLC veya bir başka süpervizör cihaz tarafından kontrol edilen sürücülerde
genellikle belirli bir ağ üzerinde haberleşme gerekebilir.
  Rejeneratif çalışma ile enerji boşa gitmez
Bazı uygulamalarda, yerçekimi kuvveti, yükün statordaki döner alandan daha hızlı hareket ederek sürücüye geri enerji
akışına neden olabilir. Rejeneratif çalışma fonksiyonu bu fazla enerjinin şebekeye geri basılmasını sağlar.
Kapalı Çevrim Kontrol - Açık çevrim kontrol sağlayabilir
Uygulamalar sıklıkla yük hıznın hassas bir şekilde ölçümünü gerektirir. Tipik olarak, motor şaftına bağlanan bir enkoder ile gelen
sinyaller şaft hızını gösterir. Böylece sürücü istenen duruma göre çıkışını ayarlayabilir. Kapalı çevrim en yüksek doğruluk ve
performansı sunar.
Endüstride hız kontrol cihazlarına aynı zamanda;
Ac sürücü,inverter,invertör,frekans konvertörü,hız kontrol rölesi,drive ve bunlara paralel isimler verilmiştir.
Aslında hepsi Asenkron motorların hızını kontrol etmeye yarar.
hız kontrol cihazları bir çok isimle anılır.
Hız kontrol cihazları hakkında basit çaşlışma görüntüsü olarak,
Aşağıdaki videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririz.
inverter,plc,otomasyon
Motorumu neden hız kontrol cihazı ile kontrol etmeliyim ? Avantajları nelerdir ?
inverter
plc programlama
motor kontrol
ac sürücü
ac motor sürücüleri
emc filtre
frekans inverteri
fan kontrol
yumuşak yolvericiler
Servo sistem
Uzaktan kumanda
Kontrol_cihazları
elektronik potansiyometre
frekans kontrolü
tork kontrol
ac motorlar
asenkron motorlar
dc motorlar
motorları frenleme
otomasyon
kontaktör
elektrik tasarrufu
enerji tasarrufu
plc yazılımları
makina otomasyonu
hız kontrol cihazı fiyatları
sürücü fiyatları
inverter fiyatları.html
ac drive fiyatları
motor fiyatları