İNVERTÖRLER - İNVERTÖR CİHAZLARI VE İNVERTERDEN FARKLARI
İnvertör nedir?

    Doğru gerilimden değişken gerilimi dalga biçimine dönüştürübilen, frekansı ve
gerilimi birbirinden bağımsız ayarlayabilen düzeneklere invertör (evirici) denir.
Değişken frekans, ilk yıllarda motor, jeneratör gruplarından elde edilirdi. Günümüzde,
yarı iletken teknolojisindeki gelişmeler, frekans çeviricilerin yapımını hızlandırmıştır.
Genelde kafesli rotorlu asenkron motorlarda hız ayarı için düşünülen bu yöntemdeki amaç,
motora uygulanan gerilimin frekansını ayarlayarak motor hızının değerini değiştirmektir.
    En gelişmiş frekans çeviriciler doğru akım gerilim ara devreli olarak tasarlanmış
olanlardır. Frekans ayarı 0.5-2000 Hz arasında yapılabilmektedir. Bu frekans çevirisi de önce
şebeke gerilimi doğrultulur. Bu doğru gerilim ara devre bobinleri ve kondansatörle
filitrelenir. Bu gerilim şebeke geriliminin yaklaşık 1.41 katıdır. Filitrelenmiş doğru gerilim,
alternatif gerilim çeviricinin evirici bölümünde kontrol ünitesinde üretilen sinyaller ile
ayarlanabilen gerilim ve frekans üretilir. Üretilen bu gerilim ve frekans sayesinde asenkron
motorların geniş hız sınarlar içinde verimli olarak çalıştırılır. Günümüzde mikro işlemcilerle
motor hız kontrol aygıtı (sürücü), kullanımı her gün biraz daha artmaktadır.
    Ara devreli frekans çeviricilerde, şebeke gerilimi modüler doğrultmaçlar ile
doğrultulur. Doğrultulan gerilim, filtre edilerek düzleştirilir. Düzleştirilen doğru gerilim, üç
fazlı dalgalayıcı ile PWM (
Pulse Width Modulation= Darbe Genişlik Modülasyonu)
yöntemiyle motoru besleyecek değişken, frekanslı üç fazlı alternatif erilime çevrilir. Şekil
    Resimlerde frekans çevirici ile yol verme prensip şeması verilmiştir.
Çıkış gerilimin etkin değeri, ara devre doğru gerilimine doğrudan orantılıdır. Örneğin,
giriş gerilimi 3 fazlı 380 Volt olan frekans çeviricide doğrultulan maksimum gerilim Ud=
513 Volt olur. Darbe genişlik modilasyonlu (PWM) çeiricide, hem frekans, hem de gerilim
ayarı dalgalayıcıda gerçekleştirilir.
   Asenkron motorların stator sargılarında oluşturulan
manyetik akımın değeri, bütün yüklerde gerilimle doğru
frekansla ters orantılıdır. Anma gerilim ve anma
frekansında çalışan motorun momenti anma
değerindedir.

    Gerilim sabit tutularak frekans azalırsa
manyetik akım artar, frekans arttırılırsa manyetik akım
azalır. Motorun döndürme momenti,faydalı akımın
karesine orantılıdır. Bir motorun anma döndürme
momentinde çalışması durumundaki manyetik akı
değeri anma manyetik akısıdır. Motorun değişik devir
hızlarında anma momenti ile çalışabilmesi ancak anma
manyetik akısında çalıştırılırsa mümkündür.

  Motorun gücü ise, devir hızı ve momentinin çarpımı ile
orantılıdır. Yani güç, hız ve moment değerine bağlı
değişir.Gerilim sabit tutularak frekans azaltılırsa,
manyetik akı artarak doymaya girer. Bu nedenle
frekansla beraber gerilimin de düşürülmesi zorunludur.

  Akı bağıntısına göre, hava aralığı akısının ve döndürme
momentinin sabit kalması için, gerilim-frekans oranı
(U/f=k) sabit tutulmalıdır. Frekans çeviricinin çıkış
gerilimi,frekansa doğrudan orantılı ayarlanmalıdır.
Bu oran, çok düşük frekanslarda yetersiz kalır.
Hava aralığı akısı ve döndürme momenti çok düşer.
Bu sakıncayı önlemek için, düşük frekanslarda
gerilim biraz arttırılır.

Böylece düşük frekans bölgelerinde
aşırı uyarma önlenir ve motor anma momentini verebilir.
Dolayısıyla frekans çeviricilerle yol vermede, motorun
kalkış sorunu yoktur. Düşük frekansla çalışmada,
hız azaldığından soğutma pervanesinin
soğutması yetersiz kalır ve motor ısınır.
Bu bakımdan azalan frekanslardaki çalışmada,
motor dışardan bir tahrikle soğutulmalıdır.
   Darbe genişlik modülasyonlu (PWM) frekans çeviricilerde, hem frekans hem gerilim
ayarı dalgalayıcıda gerçekleştirilir. Sabit momentle işletme U/f oranının sabit tutulması ile
olur. Değişken momentle işletme, f 3/2
U oranının sabit tutulması prensibidir.
    Motorların sargı yalıtımları, mekanik düzenleri, anma gerilim ve diğer anma değerlere
göre tasarlanarak yapılmıştır. Pratikte motor, anma gerilim değerinin üzerinde çalıştırılmaz.
Anma frekanstan sonra frekans artışı sürdürülürse, gerilim sabit tutulur. Gerilim-frekans
sabit oranı (U/f=k) bozulur. Artan frekansta manyetik akı ve döndürme momenti giderek
azalır. Buna karşın hız arttığından güç sabit kalabilir.
   Artan frekanslarda, anma hızının üzerindeki hızlarda motor, anma momenti ile
yüklenemez. Artan frekanslarda devir kayıpları, hızın yükselmesinden sürtünme ve rüzgâr
kayıpları artar. Bunun sonucu olarak kayıplar arttığından, motorun verimi de düşer.
Sonuç olarak, frekans çeviricilerle anma frekansının üzerindeki frekanslardaki
çalışmada, motor veriminin ve momentinin düşeceği bilinmelidir. Bu durum dikkate alınarak
motor gücü, belirlenen gücün bir üst değerinde seçilmelidir. Çok yüksek frekanslardaki
çalışmada
50 Hz veya 60 Hz frekansa göre tasarlanmış standart motorlarda bazı
olumsuzluklarla karşılaşılabilir.
     Merhaba,
     Malesef tüketim toplumu olduğumuzdan ürün geliştirmeler ve değişik icatlar başkaları tarafından imal edilip bize
sunulmuştur.Bu esnada bi takım teknik terimler ister istemez birbirine karışıp gitti. İnverter - İnvertör terimleride
bunlardan biri.
Bizler neye inverter neye invertör denildiğine biraz açıklık getirebilmek adına küçük bir tanımlama yaptık.
İkiside ''
invert'' kelimesinden türemiş olup evirme veya tersleme anlamındada kullanılabilir.

     Ac motor kontrol sistemlerine "inverter" denildiğine göre ;
Giriş Ac - çıkış Ac ise bu cihaz neyi çeviriyor? diyebilirsiniz.
Evet burada siz girişe alternatif akım veriyorsunuz ama cihaz bunu kendi içinde ilk önce doğru akıma çevirip ardından tekrar
sinus dalga vermektedir.Bu demek oluyorki
aslında bu cihazlara Dc gerilimde uygulasanız Ac çıkış alacaksınız.Dolayısıyla
inverte etmiş olmaktadır.Bide sözgelimi 12 volt aküden  220 volt elektrik üreten cihazlar mevcut.Peki bunlar nedir?

  
Cevap; Bunlar da inverterdir.Yani 12 voltu önce yüksek frekanslı tetikleme kompenentleriyle 250 voltlara çıkarıp ardından
şebeke voltajına yakın bir çıkış verirler. Bunlara İnvertör denir. Fakat aslında bu sistemde inverterlerle aynı mantıkla çalışır.
Peki kardeşim o inverter bu invertör ise elektronik kaynak makinaları nedir?
 
Cevap; Elektronik kaynak makinalarıda aynı mantık üzerine çalışmaktadır.Dolayısıyla onlarada inverter veya invertör
kaynak makinası denebilir.

  Sonuç olarak;
Ups yani kesintisiz güç kaynakları,akü çeviriciler ve ac motor kontrol sistemlerine
hem inverter hemde invertör deniliyor. Hangisi hangisi bizzde anlamadık :)
Aşağıda İnvertör konusuna teknik olarak değinmeye çalıştık.
invertör
kaynak makinaları
voltajı yükselten invertörler
12 volt invertör
invertör çeşitleri
çanta frekans kaynak makinası
   İnvertörler doğru akımı 220V alternatif akıma çevirmek için kullanılan cihazlardır.
Harici invertörler 12V veya 24V’luk bir batarya deposundan veya başka sistemlerden
aldıkları doğru akımı (DC) 220V alternatif akıma (AC) çevirerek her türlü elektrikli
cihazı sorunsuz çalıştırırlar. İnvertörlerin çıkış gücüne ve çıkış dalga özelliklerine
göre kare dalga, düzeltilmiş sinüs dalga ve tam sinüs dalga olmak üzere çeşitleri
mevcuttur. Kullanım yerlerine göre depolamalı ve şebeke bağlantılı olmak üzere
iki kullanım alanına ayrılırlar. Tam sinüs invertör şebeke elektriği ile aynı kalitede
çıkış verip hiçbir elektrikli cihazın çalışmasında sorun çıkarmamaktadır. Birçok
motorlu alet ilk çalışma anında normal güç tüketiminin birkaç katı güç çektiği için
kullanılan invertör kısa süreler için bu güçte (Anlık Çekim Gücü) çalışma özelliğine
sahip olmalıdır. Bu tip inverterler özellikle çok hassas elektronik cihazları
çalıştırmak için kullanılabilir .
            Çanta kaynak makinaları invertör sınıfındamıdır?

      İnverterlerde şebekeden çekilen alternatif akım önce bir doğrultma köprüsüne
girer ve doğru akım haline dönüştürülür ve bu akım chooper adı verilen özel bir cihazda
alternatif akıma dönüştürülür. Bu akımın frekansı,
kaynakta kullanılan inverterlerde
genelde 20000 Hz mertebesindedir.

       Bu yüksek frekanslı alternatif akım bir trafoya
verilerek akım ve gerilimi kaynak işlemine uygun hale getirilerek, bir doğrultucu köprüde
doğrultulup, filitreden geçirilerek darbeli doğru akım elde edilir. Bu mosfetlerin
verdiği akımın saniyedeki darbe adedi, darbe yüksekliği, şekli ve süresi makina üzerinden
ayarlanabilmektedir. Bu sayede her darbede bir damla oluşturulduğu gibi damlanın
büyüklüğüne de etki edilebilmektedir. Yani damlalara hükmedilebilmektedir.
Arkın ilk ateşlenmesi sırasında oluşabilecek hataları önlemek için ark başlangıç akımının
belli bir süre için belli bir miktar yükseltilmesine
HOT-START denir . Hot-Start kumandası
sadece elektrodun ateşlenmesi sırasında etkilidir, ark ateşlenmesi fazında ana metalin
daha iyi erimesini sağlayarak kaynamamış bölge kalmasını önler, cüruf kalıntısını önler,
ark ateşlenmesi sırasındaki akımı kaynak akımının yüzdesi olarak ayarlar ve ark
ateşlemesi sırasında oluşacak büyük dinamik kısa devre akımını önler.

     Sonuç: Evet çanta kaynak ya da frekans kaynak makinası dediğimiz aletlerde tamamen
inverter mantığında çalışmaktadır.
inverter,plc,otomasyon
hız kontrol
ac motor hız kontrol cihazları
inverter
inverter fiyatları
inverter nedir ?
plc
plc sistemleri
haberleşme
Standartlar
Servo sistem
hafif şartlar - ağır şartlar nedir?
frekans inverteri nedir
frekans konvertörü
motor kontrol
ac sürücü
makinalar
sensör
Kablosuz uzaktan kumanda
elektrik motorları ile tasarruf
dc motorlar
ac motorlar
zaman rölesi
devir göstergesi
kontaktör
motor sürücüleri
eğer aradığınız
motor hız kontrol cihazları ise
burayı tıklayın.
dc motorlar
yıldız üçgen bağlantı
servo motor fiyatları
devir bekçisi
sınır anahtarları
pompa kontrol