HIZ KONTROL CİHAZI VE HIZ KONTROL CİHAZI YARDIMCI AKSESURALARI
    MODERN İNVERTER TEKNOLOJİSİ ve İNVERTERLERİN KULLANIM AMAÇLARI

  İnverter teknolojisinin temel prensibini anlamak için öncelikle inverter’nin
üç temel ünitesini tanımak gerekir. Bunlar “redresör (doğrultucu)”,
“doğru akım (DC) dağıtım çubuğu (bara)” ve “inverter- evireç”dir.

Dalgalı akım (AC) güç kaynağının gerilimi sinüs eğrisi şeklinde artar ve azalır .
Gerilim pozitifken akım bir yönde, gerilim negatifken ters yönde akar. Bu tür güç sistemleri, büyük miktarlardaki enerjinin uzak mesafelere verimli olarak
aktarılmasını sağlar. Bir  inverter’de bulunan doğrultucu, girişteki dalgalı akım (AC) gücünü doğru akım (DC) gücüne dönüştürmek için kullanılır.

Gücün her fazı için iki doğrultucuya ihtiyaç vardır.

   Bir doğrultucu yalnızca gerilim pozitifken, ikinci doğrultucu ise yalnızca gerilim negatifken üzerinden güç geçmesine izin verir. Büyük güç kaynaklarının çoğu
üç fazlı olduğu için minimum altı doğrultucu kullanılır . Altı doğrultucu olan bir sürücüyü tanımlamak için “6 darbeli
(pulse)” tanımı kullanılır.
Bir  inverter her biri 6 doğrultucudan oluşan birden fazla doğrultucu bölümlerine sahip olabilir. Böylelikle  inverter “12 darbeli”, “18 darbeli”,
ya da “24 darbeli” olabilir.

Harmonik bölümünde “çoklu darbeli”  inverter’lerin yarar­larına bakabilirsiniz.
Doğrultucular, gücü doğrultmak için diyot, silikon kontrollü doğrultucu (SCR) ya da transistör kullanırlar. Diyotlar, voltajın uygun polaritede olduğu herhangi
bir zamanda gücün akmasına olanak veren en basit cihazlardır. Silikon kontrollü doğrultucularda güç ak­maya başladığında bir mikro işlemcinin kontrolünü
mümkün kılan bir kapı devresi bulunur ve bu da bu doğrultucuların elektronik yol vericilerde de kullanı­labilmesini sağlar. Bir mikroişlemcinin herhangi bir
zamanda açıp kapamasını olanaklı kılan bir kapı devresi içeren transistörler bu özellikleri ile üç cihaz arasında en kullanışlı olanıdır.
Bu faydaların anlaşılması, mühendis ve opearatörlerin İnverter’i güvenle uy­gulamalarını ve büyük oranlarda
işletme tasarrufları elde etmelerini sağla­yacaktır.

inverter Kapasite Kontrolü Enerji Tasarrufu Sağlar
Uygulamaların büyük bir bölümünde akışkanın sabit akışına gerek duyul­maz.
Cihazın kapasitesi işletme zamanının yalnızca %1’ine karşılık gelen tepe (pik)
yüke göre belirlenir. İşletmenin geri kalan zamanında
akışın yal­nızca bir bölümüne ihtiyaç vardır. Geleneksel olarak akışı azaltmak için çıkışı kısan cihazlar
kullanılır. Ancak, hız kontrolü ile karşılaştırıldığında bu yöntemler belirgin bir şekilde daha az verimlidir.

Mekanik Kapasite Kontrolü
Sabit hızlı bir pompa ya da fanın kapasite kontrolü için kısma vanaları, panjur ya da damperler kullanılabilir.
Bu cihazlar basıncı arttırarak fan ya da pompayı eğri üzerinde daha az akışa izin verecek bir noktada
çalışmaya zorlar . Güç kullanımı basınç ve akışın bir ürünüdür. Çıkışın kısılması basıncı arttırırken
akışı azaltır ve bir miktar enerji tasarrufu sağlar.
Pompa gücü ~ Akış x Basınç / 39601

İnverterlerde Değişken Hız Kapasite Kontrolü
Santrifuj pompa, fan ve kompresörlerde hızın akış, basınç ve güç sarfiyatını nasıl etkilediğini ideal fan
(afinite) kanunları tanımlar.
Hız kapasiteyi azaltmak için kullanıldığında aynı zamanda basınç ve akış da azaltılır, böylece maksimum
enerji tasarrufu sağlanır. Kapasite azatlımı için mekanik ve hız kontrol yöntemleri karşılaştırıldığında
değişken hızın en verimli kapasite kontrolü olduğu görülür.

Düşük Ani Deşarjlı Motor Kalkışı
Motor üreticileri zor tasarım seçenekleri ile karşı karşıya kalırlar. Düşük kal­kış akımı için optimize edilen
tasarımlarda, genellikle verim, güç faktörü, kapaiste ve maliyet dikkate alınmaz. Doğrusal akım (AC)
indüksiyon motor­larının kalkış sırasında 6-8 kere tam yük amperi çekmeleri oldukça normal­dir.
Yüklü miktarda akımın transformatörden geçmesi gerilim düşmesine neden olur ve bu da aynı elektrik
sistemi üzerinde çalışan diğer cihazları olumsuz yönde etkiler. Hatta gerilim hassasiyeti olan bazı
sistemlerin ener­jisi kesebilir. Bu nedenle, bir çok mühendis doğrusal akım (AC) indüksiyon motorlarının
kalkış akımını azaltıcı yöntemler geliştirirler.

Yumuşak Yol Vericiler ve İnverter
Motor kalkışı sırasındaki ani deşarjı azaltmak için yıldız-üçgen, kısmi sargı, oto-trafo ve elektronik
kontrollü yol vericiler yaygın olarak kullanılır. Bu yol vericilerin hepsi gücü motora sabit frekansta iletir
ve bu nedenle motora uygulanan gerilim kontrol edilerek akım belli bir sınır içinde tuttulmalıdır.
Yıldız-üçgen, kısmi sargı ve oto-trafo yol vericiler gerilimi düşürmek için özel elektrik bağlantıları
kullanırlar. Elektronik yol vericileri ise gerilimi düşürmek için SCR’ler kullanırlar.
• Endüstriyel makinalar
• Su pompaları
• Fanlar ve vakumlama
• Bant ve konveyörler
• Mikserler
• Kazan daireleri
• Kompresörler
• Taş ocakları
• Değirmen ve un sektörü
• Dalgıç Pompalar
• Mermer makinaları
• Cnc ve spindle
• Gıda makinaları
• Bina otomasyonu
• Fabrika otomasyonu
• Labaratuar makinaları
     İNVERTER , İNVERTERLERİN ÇALIŞMA SİSTEMLERİ
    Pompa, vantilatör ve kompresörler gibi akış cihazlarının hız ayarına yönelik frekans konvertörlerini
kullanmak yeni bir fikir değildir.
    Yine de bu alandaki yeni teknolojiler, daha da düşen maliyet giderlerinden dolayı bunları daha da
ilgi çekici hale getirmektedir. Kontrol sistemlerinde değişken hız ayarlı elektrik motorlarının daha çok kullanılması ile büyük bir enerji tasarruf potansiyeli mevcuttur.
Bu teknoloji, bölgesel ve uluslar arası anlaşma ve standartlara yönelik
elektrik tasarruf politikasına önemli bir katkı sağlayan ve
CO2 emisyonunu düşüren bir uygulamadır.
İnverter ve Değişken Frekanslı Sürücü (Variable Frequency Drive- VFD)
Teknolojisi- İşletme ve Uygulamaları

Isıtma-havalandırma-hava koşullandırma (HVAC) uygulamalarında “
Değişken Frekanslı Sürücü
(VFD inverter) kullanımı çar­pıcı bir şekilde artıyor.

İnverter teknolojisi hava koşullandırıcılar, pompalar, soğutucular ve kule fanlarında yaygın
olarak uygulanıyor. İnverterler’lerin daha iyi anlaşılması,
ekipman ve HVAC sistemlerinin gelişmiş seçim ve uygulamalarına öncülük edecektir. 

İnverter terimleri, İnverter işletmesi ve inverterler’in
sağlayacağı yararlar ile ilgili temel kavramları aktarmak, aynı zamanda, endüstriyel
standartlara göre harmonik bozulmaya ilişkin bazı temel uygulama prensiplerini tartışmaktır.
İnverter konusunda ortak terimler
Hız kontrol eden donanımları tanımlamak için kullanılan bir çok terim vardır. Bu terimlerin kısaltmaları birbirlerinin yerine kullanılıyor
olmakla birlikte farklı anlamları vardır.

Değişken Frekanslı Sürücü (VFD inverterler)
Bu donanım, motor giriş gücünün frekansını değiştirmek için (ki böylelikle motor hızının kontrolü sağlanır) güç elektro­niğinden yararlanır.

Değişken Hızlı Sürücü (VSD kontrollü sürücü sistemleri)
Daha genel olan bu tanım, motor ya da bir motor tarafından tahrik edilen bir ekipmanın (fan, pompa, kompresör vb) hızını kontrol eden
donanımlar için kullanılır. Bu donanımlar elektronik ya da mekanik olabilir.

Ayarlanabilir Hızlı sürücü (ASD sistemli özel sürücüler)
Bu daha da genel bir tanımdır. Mekanik ya da elektronik hız kontrol yöntemleri için kullanılabilir.Bu makalede yalnızca
Değişken Frekanslı Sürücü (İnverter) ele alınacaktır.
inverter
inverter
inverter
İNVERTERLER’İN SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?
İnverter teknolojisi HVAC uygulamalarında fan, pompa, hava koşullandırıcı ve soğutucularda hız kontrolünü olanaklı kılar.
Değişken frekanslı tahrik meka­nizmaları aşağıda listelenen faydaları sağlar.
Enerji tasarrufu
• Düşük motor kalkış akımı
• Kalkış sırasında motor ve kayışlardaki termal ve mekanik gerilimin azalması
• Kolay montaj
• Yüksek güç faktörü
• Düşük KVA
inverter,plc,otomasyon
inverter
Motorun hızlanmak için belli bir torka ulaşması ge­rekir
ve bunun için yeterli gerilime ihtiyaç vardır. Bu nedenle
gerilim düşür­me ancak belli bir sınıra kadar mümkündür.
Mümkün olan en fazla gerilim düşürme ile bile motor
kalkış sırasında iki ya da dört kez tam yük amperi
(FLA) çeker. Buna ek olarak yıldız-üçgen yol verme
ile ilişkili hızlı ivmelenme
Pompa Eğrisi
Toplam Basınç (FT)
Kısılmış Sistem Eğrisi 1360 GPM
Kısılmamış Sistem Eğrisi 1700 GPM, 1750 d/d
Akış (debi) (GPM)
Mekanik Kapasite Kontrolü
Fan Hızındaki Değişimin Etkileri Akış hızla
doğru orantılı olarak değişir
Debi2=Debi1x(RPM2/RPM1)
Basınç hızın karesine göre değişir
Kaldırma2=Kaldırma1x(RPM2/RPM1)2
Güç hızın 3.kuvvetine göre değildir.
hız kontrol cihazı
hız kontrol cihazı fiyatları
plc
invertör
Servo sistem
tork kontrol
softstarermi invertermi
frekans çeviriciler
dinamik frenleme
ac drive
sensör
Uzaktan kumanda
Verimli motorlar
motor_otomasyonu
motor fiyatları
takometre
hız ayarı
kontaktör
pano
makina otomasyonu
otomasyon sistemleri
enkoder
elektrik_malzemeleri
güç_kaynakları
inverter nedir ? invertör nedir?
vektör kontrol
sürücü fiyatları
step motor sürücüsü
spindle motor kontrolü
Vinç inverteri
elektrik motorları
Pozisyon kontrol cihazı
otomasyon sistemleri
invertör panoları
analog kontrol
açık çevrim
ac drive
hafif şartlar - ağır şartlar nedir?
güneş enerji panelleri - pilleri için
inverterler                                      
Doğal kaynaklardan elektrik üretirken inverter kullanmak ;
Rüzgar ve güneş enerjisi ile elektrik üretilirken de inverter teknolojisinden oldukca fazla yararlanmak
mümkündür. Bir çok komplike tesislerde şu an kullandığımız hız kontrol cihazı formatında cihazlar
kullanılmaktadır.