inverter,plc,otomasyon
  İki Fazlı Asenkron Motorlar ve kontrolü
2 fazlı motorun statorunda sargı eksenleri arasında 90 derecelik elektriksel açı yapan iki tane sargı vardır.
Motorun rotor sargısı kısa devre sargısından meydana gelir
ve sincap kafes şeklindedir.Küçük güçlerde kullanılan
iki fazlı asenkron motorlar otomatik AC motor kontrol devrelerde step motor olarak kullanılır.

   Üç Faz girişli Asenkron Motor ve kontrol edilmesi
*Üç Faz Gerilimin Karakteristiği 120 derecedir.
*Sanayii motoru olarakda bilinirler. Makinelerde üretilen 3 fazlı gerilim, endüstride R-S-T (L1-L2-L3) olarak bilinir.
R-S-T gerilimleri, aralarında 120’şer derece faz farkı bulunan gerilimlerdir. Resimlerde örneklerini görebilirsiniz.

   3 Fazlı sanayi tipi motorlar nasıl çalışır
*RST fazlar motorun statorunda bulunan sargılara uygulandığında döner bir manyetik alan oluşur.
*Statordaki dönen manyetik alanın sayısı şebekenin frekansı ve sargıların kutup sayısına göre değişir.Statorda oluşan döner alan rotorun çubuklarını yada sarımlarını etkiler ve bunlardan akım dolaşmaya başlar.
*Rotordan geçen akım ikinci bir manyetik alan oluşturur.Statorun alanıyla rotorda oluşan alan birbirini itip çekerek dönüşü başlatır.
*RST fazlar motorun statorunda bulunan sargılara uygulandığında döner bir manyetik alan oluşur .
*Statordaki dönen manyetik alanın sayısı şebekenin frekansı ve sargıların kutup sayısına göre değişir.Statorda oluşan döner alan rotorun çubuklarını yada sarımlarını etkiler ve bunlardan akım dolaşmaya başlar.
*Rotordan geçen akım ikinci bir manyetik alan oluşturur.Statorun alanıyla rotorda oluşan alan birbirini itip çekerek dönüşü başlatır.
  Üç fazlı motorların, tek fazlı motorlardan daha iyi çalışma performansı olmasına rağmen,
çoğu zaman üç fazlı bulunmayabilir. Özellikle şehir merkezlerinde bir fazlı şebekenin
olması ve motor ihtiyaçları için küçük güçtü motorlar bir fazlı olarak yapılırlar. 3 kw’tan
büyük güçteki motorlar ise üç fazlı olarak yapılırlar.
Özellikle atölyelerde, iş yerlerinde ve evlerde kullanılan taşınabilir el tezgâhları, fan,
süpürge, mutfak aletleri gibi küçük güçlü iş makineleri için ihtiyaç duyulan gücü genellikle
0,18 - 1,5 kw olan bir fazlı endüksiyon motorları sağlar.
3 fazlı motorunuz var ve 1 faz şebekeniz varsa ,bu motoru sürmek için ac sürücüler
bölümü size yol gösterecektir.
  Üç Fazlı Motorların "Bir Fazlı Motor" Olarak Çalıştırılması
  Bir fazlı çalıştırılan üç fazlı motor ile bir fazlı motorda akım ve gerilim bağıntıları
birbiri ile aynıdır.
  Üç fazlı bir motorda fazlardan birisi kopsa veya sigortalardan biri devresini açsa sargı
kollarından biri şebekeden ayrılır. Dolayısıyla üç fazlı motor, bir fazlı motorun çalışması
konumuna düşer. Yalnız enerji tamamen kesildikten sonra tekrar enerji verilirse motor
dönmez.
Bunun nedeni; motor iki faza kaldığında sargılardan yalnız tek akımın geçmesidir.
Motorun dönebilmesi için aralarında faz farkı olan en az iki akımın stator sargılarından
geçmesi gerekir.
  Bunun yanında üç fazlı şebekenin bulunmadığı yerlerde veya özel olarak da üç fazlı
motorlar bir fazlı olarak çalıştırılabilir.
   Üç fazlı motorun bir fazlı şebekede kendi kendine yol alabilmesi için stator
sargılarından biri veya ikisi, yardımcı sargı olarak kullanılmalıdır. Sargılardan birine daimi
kondansatör bağlanır. Resimlerde üçgen bağlı motorun
bir fazlı şebekedeki bağlantısı görülmektedir. Bu durumda stator sargısı yıldız veya üçgen
olarak bağlanmış olan motorun iki sargı ucu bir şebekeye bağlanır. Böyle bir çalışmada
motor içerisinde meydana gelebilecek olaylar, en basit bir şekilde döner alan teorisi ile
açıklanabilir. Bir fazlı olarak çalışan üç fazlı motorun boş çalışma akımı, üç fazlı olarak
çalıştırılan motorun boş çalışma akımından daha büyüktür. Bir fazlı çalışmadaki moment, üç
fazlı motorun momentinin 0, 43 ile 0, 45 katı kadardır. Ancak bir fazlı şebekede çalıştırılan
üç fazlı motorun gücü, anma gücünün % 50-60'ı kadar olur.
   Asenkron Motorların Sanayideki Önemi
   Asenkron motorlar, endüstride en fazla kullanılan motorlardır. Çünkü asenkron
motorlar, diğer doğru akım motorlarına göre:
Ø Daha ekonomiktir.
Ø Nerdeyse hiç bakım gerektirmezler.
Ø Çalışma sırasında kömür kullanılmadığından elektrik ark problemi olmaz.
Ø Çok çeşitli alternatifleri vardır (1,2,3 fazlı gibi )
Ø Değişik voltajlarda ,birkaç watt’tan 3500 kw’a kadar güçte imal edilirler.
Ø Tork oranları diğer motorlara göre daha yüksektir.
Ø Frekansları değiştirilerek istenilen devir elde edilir.
Ø Diğer hız değiştirici yöntemlerde kullanılarak hız ayarları yapılır.
Bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda ise asenkron motorların endüstride en çok
kullanılan motorlar olması kaçınılmazdır.
  Çok amaçlı üniversal Motor sistemleri
  Stator ve rotor manyetik gövdeleri sac paketlerden oluşan Ac seri motoru, hem
alternatif hem doğru akım ile ve benzer karakteristik özellikler göstererek çalışabildiğinden
bu motorlara "Üniversal motorlar" da denilir.
   Aynı zamanda kutup ve endüvi sargıları birbirine seri olarak bağlanan seri motorların
yapı ve çalışma karakteristiklerini de taşıdığından bu motorlara "Üniversal seri motorlar"
da denilir.

  Üniversal motorların genel özellikleri
Ø Üniversal motorlar 1 / 500 HP ile 2 / 3 HP arasında çok küçük güçte imal edilir.
Ø Kalkınma ve döndürme momentleri yüksektir.
Ø Devir sayıları yükle değişir.
Ø Boştaki devir sayıları çok yüksektir.
Ø Devirleri 15000 - 20000 d/d’ya kadar çıkarılabilir
Ø Üniversal motorlar Ac ile çalıştırıldığı zaman D. A. göre "devir sayısı - yük"
karekteristiği düşüktür.
                       Endüktör (Kutup)
Üniversal motorlarda manyetik alanın meydana geldiği kısımdır. Endüktöre kutup da
denilmektedir. Kutup uzunluğu, yaklaşık olarak endüvi uzunluğuna eşittir.
Endüktörler kutuplara sargılar sarılarak, bu sargıların enerjilendirilmesiyle mıknatıslık
özelliği kazandırılmış elektromıknatıslardan yapılır.
                       Endüvi (çember)
Gerilim indüklenen ve iletkenleri taşıyan kısma endüvi denir.
Üniversal motorlarda endüvi, doğrudan doğruya milin üzerine istiflenmiş dinamo sac
paketlerinden meydana gelen endüvi çekirdeği ile silindir şeklinde olan bu çekirdeğin dış
kısmına açılmış oluklara yerleştirilen sargılardan meydana gelir.
Endüvi, kalınlığı 0,30 - 0,70 mm arasında değişen dinamo saclarından yapılır. Dinamo
sacları, istenen şekil ve ölçüde preslerle kesildikten sonra tavlanır ve birer yüzeyleri yalıtılır.
Yalıtma işleminde kâğıt, lak kullanılır ve oksit tabakası oluşturulur.
                         Fırçalar (motor kömürü)
Üniversal motorlarda şebeke akımını endüvi sargılarından geçirmek için fırçalar
kullanılır. Fırçalar, makinenin akım şiddeti ve gerilimine göre sert, orta sert ve yumuşak
karbon veya karbon alaşımdan yapılır.
Üniversal motorlarda bütün fırça çeşitleri ile iyi çalışabilir. Mümkün olduğu kadar bir
makinede aynı cins fırçalar kullanılmalı ve fırça boyları da eşit olmalıdır.
Üniversal motorlarda fırçalar, kapak üzerine açılmış ve yalıtılmış yuvalara konulur.
Asenkron motorlar ve  motor kontrol teknikleri
Asenkron motorların 1 fazlı olanları için burayı tıklayınız .
Bu sayfada 2 ve 3 fazlı motorlar hakkında bilgiler vardır.
asenkron motor
asenkron motorlar
asenkron motor kontrol
değişik motor tipleri
Eğer yıldız üçgen yolvermek istiyorsanız burayı tıklayın.
Asenkron motorların hızını kontrol etmek için tek yapmanız
gereken uygulamanıza uygun motor hız kontrol cihazı seçmektir..
Sitemizde bu kontrol sistemine dair bol miktarda bilgi ve belge
bulabilirsiniz.Eğer seçeceğiniz motor gücünde kararsızsanız
konu ile ilgili teknik bir personelden yardım talep ediniz.
hız kontrol sürücüsü
hız ayarlı motor
inverter
inverter nedir ?
motor kontrol
ac sürücü
ac drive
dinamik frenleme
frekans invertörü
frekans çeviriciler
softstarter
softstarermi invertermi
Servo sistem
Uzaktan kumanda
ampermetre
devir ölçer
devir göstergesi
frekans kontrolü
takometre
otomasyon panoları
pompa kontrol
buton
kontaktör
sigorta
şalter
Şalt
softstarter
yumuşak yolvericiler
termik
spindle motor
step motor sürücü fiyatları
redüktörlü motor fiyatları
servo motor fiyatları
hız kontrol cihazı fiyatları
inverter fiyatları.html
motor fiyatları