MOTOR OTOMASYONU - ELEKTRİK MOTORLARINDA VERİM ve YEŞİL ENERJİ
inverter,plc,otomasyon
Alçak gerilim ve orta gerilim motorlar
* Proses performans motorlar
* Genel performans motorlar
* Orta gerilim döküm gövde motorlar
* Modüler gövde motorlar
* Bilezikli motorlar
* Senkron relüktans motorları
Alçak ve orta gerilim NEMA motorlar
* Su soğutmalı motorlar
* Döküm gövde motorlar (TEFC)
* Hava soğutmalı motorlar (TEAAC)
Patlayıcı ortamlar için motorlar
* IEC ve NEMA standartlarına uygun tüm koruma
tiplerinde motor ve alternatörler
Senkron motorlar
Senkron alternatörler
* Dizel ve gaz makinalar için senkron alternatörler
* Buhar ve gaz türbinleri için senkron alternatörler
Rüzgar türbini alternatörleri Hidroelektrik uygulamaları için
alternatörler
Diğer uygulamalar için motorlar
* Frenli motorlar
* DC motorlar
* Redüktörlü motorlar
* Deniz uygulamaları için özel motorlar
* Tek fazlı motorlar
* Yüksek sıcaklık için motorlar,
* Sabit mıknatıslı motorlar (PM motorlar)
* Yüksek hızlı motorlar
* Duman tahliye motorları
* Duşlu masa motorları
* Su soğutmalı motorlar
* Generatör setleri
* Röle masası motorları
* Servo motorlar
* Cer motorları
Patlayıcı ortamlar için orta gerilim motorlar
Tehlikeli ortamlar için dizayn edilmiş
ABB’nin patlayıcı ortamlar için dizayn etmiş olduğu orta gerilim
motorlar onaylı gövde yapısı ve dizaynı ile dünyanın her yerinde
tanınmıştır. AMD serisi motorlar tip onay sertifikası, onaylı
gövde yapısı ve dizayn ile patlayıcı ortamlardaki orta gerilim
motor çözümünde rakipsizdir. AMD serisi motorlar ATEX
standartlarına uygun olarak üretilmiştir. IIB ve IIC T4 sınıfları
IC411 ve IC511 soğutma şekillerinde mevcuttur. Standart
olan T4 ısınma sınıfı üzerindeki sınıflar için ABB ile temasa
geçilmelidir.
Temel özellikler;
* Alçak gerilim ve orta gerilim seviyeleri
* Gövde yüksekliği; 355-710 mm
* Dikey veya yatay çalışma (B3 veya V1 montaj)
* Koruma sınıfı, IP55 veya üzeri; soğutma şekli IC411, IC511
* Direkt çalışma veya sürücü ile kullanılmaya uygun
hız ayarlı motor
inverter
inverter nedir ?
motor kontrol
ac sürücü
ac drive
dinamik frenleme
frekans invertörü
frekans çeviriciler
softstarter
Servo sistem
Uzaktan kumanda
ampermetre
devir ölçer
devir göstergesi
frekans kontrolü
takometre
otomasyon panoları
pompa kontrol
buton
kontaktör
sigorta
şalter
Şalt
termik
spindle motor
softstarter
hız kontrol sürücüsü
yumuşak yolvericiler
softstarermi invertermi
step motor sürücü fiyatları
motor fiyatları
inverter fiyatları.html
hız kontrol cihazı fiyatları
servo motor fiyatları
redüktörlü motor fiyatları
Nitelikli motorlar şu şekilde sınıflandırılabilir
Dc motorlar
DC servo motorlar
Ac servo motorlar
Spindle
(yüksek devirli motorlar)
Step (adım ) motorları
Lineer motorlar
      ÇİFT HIZLI MOTOR SARGI ÇEŞİTLERİ:
   Çift hızlı motorlarda uygulanan sargı ve bağlantı şekilleri aşağıda özetlenmiştir; Çift hızlı motorlar genelde “İki Ayrık Sargılı” ve “Dahlander Sargılı” olarak iki
ana gruba ayrılır. Ayrık sargılı motorlarda her iki sargı istenen çok farklı kutup sayısında yapılabilmesine karşın, Dahlander sargılarda iki kutup sayısının birbirinin
katı olması gerekir: 2/4, 4/8, 6/12 gibi. Ayrık sargılı motorlarda Sargı güçlerinin oranı da –belli sınırlar içerisinde- çok değişik olabilir. Burada esas belirleyici
motorun tahrik edeceği cihaz/makinanın o devir sayısında gereksindiği tork, dolayısı ile güçdür. Torna freze vs. gibi bazı tezgahlarda olduğu gibi hemen
hemen sabit tork gerektiren uygulamalarda her iki devir sayısında da biribirine yakın güçler istenebilir.
    Oysa, örneğin fan tatbikatlarında değişen devir sayısı ile birlikte tork da değiştiğinden her iki devir deki güçlerin oranlarında büyük farklar gerekebilir.
Ayrık sargılı motorlarda Δ/Δ, Υ/Υ, Δ/Υ bağlantı şekilleri uygulanabilir. Dahlander sargılarda ise; her iki devir hızında da aynı torkun istendiği
tatbikatlarda: Δ/ΥΥ, düşük hızlarda, yüksek hıza oranla daha düşük torkların –dolayısı ile çok daha düşük güçlerin- gereksinildiği
tatbikatlarda Υ/ΥΥ bağlantı şekli uygulanır.
bir çok marka elektrik motoru bulunmaktadır
rotoru sargılı * statoru sargılı elektrik motorları
frenli tür motor
motor detay resmi
servo motor çekirdek yapısı
1 B5 Flanş
2 KLK Kapak Contası
3 B14 Flanş
4 Gövde
25 Kablo Giriş Rakoru
26 Klemens tablosu
27 Metal Klemens Köprüsü
28 Klemens Bağlantı Civatası
29 Klemens Kutusu Bağlantı Vidaları
30 Klemens Bağlantı Civatası
20 Klemens Kutusu Kapak Vidası
21 Pul
22 Pervane Kelepçesi
23 Klemens Kutusu Kapağı
24 Klemens Kutusu
15 Komple Rotor, (Balansı yapılmış)
16 Rulman Tutucu İç Kapak
17 Arka Kapak
18 Soğutma Pervanesi
19 Pervane Muhafaza Taşı
10 Rulman Baskı Yayı
11 Ön Rulman
12 Bakır Sargılı Stator, verniklenmiş
ve gövdeye sıkılmış
13 Sabit Ayak
14 Motor tanıtım
5 Mil Ucu Kaması
6 Yağ Keçesi
7 Kapak Civatası
8 Pul
9 Ön Kapak
Motorlar çalıştıklara voltaj tipine göre 2'ye ayrılır;
AC Alternatif akım motoru
DC Doğru akım motoru
Altarnatif akım motorları ;
Senkron ve Asenkron (indüksiyon) olarak 2 ayrı sınıfa ayrılır.
      DC MOTORLAR
Hareketleri düzgün, kesin ve güçlüdür. Hızları kolaylıkla değiştirilebilir; ama bunlar çalışırken
kıvılcım çıkarır. Eğer bir motor hem sık sık durup çalışacak, hem hassas hız ayarlarına
elverişli olacak hem de yük altındayken ani frenlemeler yapacaksa, böyle bir motorun seçimi
kolay değildir. Bu koşullar, en yüksek verimin istendiği uygulamalarda aranır. Bu
durumda, güçleri onlarca megawatta ulaşan doğru akım motorları kullanılır.
Bu tip motorun en büyük kusuru, bir kolektörü akımla besleyebilmek için fırçaların
kullanılması zorunluluğudur. Fırçalar bu işi kolektöre sürtünerek gerçekleştirir, dolayısıyla da
kolektörü hem aşındırır, hem de kıvılcım üretir. Bu nedenle doğru akım motorları
tümüyle kapalı bir çerçevenin içinde bulundurulur ve içeriye toz veya nem girmesine izin
verilmez.
  Akaryakıt deposu gibi patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde bu tip motorlar kullanılmaz.
Buna karşılık, doğru akım motorlarının çok geniş bir çalışma düzenine sahip olma gibi bir
üstünlüğü vardır. Bu motorların hızı, bağıl değer olarak 1 ile 300 arasında değişebilir,
oysa aynı güçteki bir asenkron motorun çalışma aralığı üç kez daha dardır.
elektrikli bisiklet motoru
  Elektrikli motorlar, son derece yaygın bir kullanım alanına sahip
hareket üniteleridir. Elektrik-elektronik sistemlerle yapılan
otomasyon ve çeşitli uygulamaların iyi bir şekilde kurulabilmesi,
bakım onarımının yapılabilmesi için motorların özelliklerinin
öğrenilmesi gerekir.
   Doğru akım yönü ve büyüklüğü sabit olan akımdır. Pil, akü gibi
kaynaklardan elde edildiği gibi alternatif akımın doğrultulması ile de
elde edilebilir. Herhangi bir iletkene doğru akım tatbik edildiğinde
iletken, sabit bir manyetik alan oluşturur. N ve S kutuplarından
oluşan bu sabit manyetik alan, etki alanının içerisindeki iletken
cisimlere veya farklı manyetik alanlara sabit mıknatısın gösterdiği
etkiyi gösterir. Yani iletken cisimleri kendisine çeker, aynı kutuplu
manyetik alanları iter; farklı kutuplu manyetik alanları çeker. N
kutbundan S kutbuna doğru oluşan bu kuvveti, manyetik akı olarak
adlandırıyoruz. DC motorlar, statorda oluşturulan sabit manyetik
alanın rotorda oluşturulan sabit manyetik alanı itmesi ve çekmesi
prensibine göre çalışır.
  Günümüzde elektrik-elektronikteki ilerlemelere paralel olarak bu
motorların kullanım alanı oldukça artmıştır. Büro aletleri, fotokopi
makineleri, fan ve üfleyiciler, su-havakimyasal
pompalar, tarayıcılar, elektrikli ev aletleri, yazıcılar ve teyp
sürücüleri gibi geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ayrıca
iş makinelerinde, büyük havalandırma sistemlerinde,
optik tarayıcılarda ve tıp aletlerinde de kullanılır.
elektrik motorları kullanımı vazgeçilemez
Resim kaynak: inter motor
     Alternatif akım ile çalışan elektrik makinalarında manyetik döner alanlar oluşur. Şayet rotorun dakikada
yapmış olduğu devir sayısı stator-döner alanının dakikada yaptığı devir sayısı ile aynı ise, böyle
bir makineye senkron makine denilir. Rotorun devir sayısı döner alan devir sayısından küçük ya da
büyük ise, bu tür makine asenkron makine olarak anılır (senkron eşlemeli; asenkron = eşlemesiz).
Bu motorların asenkron tipleri standart bir aygıt olmuştur. Senkron tipleriyse, büyük güç gerektiren
yerlerde kullanılabilir. Alternatif akım motorları iki grupta toplanabilir: asenkron motorlar (indüksiyon
motorları)
ve senkron motorlar. Bütün bu motorların temel ilkesi, metalden yapılmış bir kütlenin, döner
bir elektromanyetik alan yardımıyla sürüklenmesine dayanır.
     Bu iki grup motorlarda da eksenli iki armütür bulunur:
    Bunların ilki olan stator sabit, ikincisi rotorsa hareketlidir. Senkron motorun statoru asenkron
motorun statoruyla aynı şekilde ve aynı yapıdadır; birbirinden vernikle yalıtışmış manyetik saçlardan
oluşan bir bilezik biçimindedir; bu saçların üzerindeki yivlere üç fazlı akımlarla beslenen bir sargı sarılmıştır.
Bir senkron motorda manyetik alanı, rotorun sargısını besleyen bağımsız bir doğru akım yaratır; burada
rotorun çalışma hızı vardır. Bu tip motorların başlıca yetersizliği, rotorun kendi başına harekete
geçmemesi sorunudur. “Özsenkron” denen motorlarda,rotorun sargısı yerine sabit mıknatıslar kullanılır.
       SERVO motorlar
  Küçük çaplı ve genellikle içerisinde kompanzasyon sargısı olan, kuvvetli manyetik
alanı boyu uzun doğru akım motorlarına servo motor denir. D.C. motorlar
gibi imal edilirler.
  1 devir/dakikalık hız bölgelerinin altında bile kararlı çalışabilen, hız ve moment
kontrolü yapan yardımcı motorlardır. Örneğin hassas takım tezgâhlarında
ilerleme hareketleri için genellikle servo motorlar kullanılır. Servo motorların
AC ile çalışan modelleri fırçasız, DC ile çalışan modelleri ise fırçalıdır. Bunlar,
elektronik yapılı sürücü/programlayıcı devrelerle birlikte kullanılır. Günümüzde
yapılan servo motor çalıştırma sürücüleri, tamamen mikroişlemci kontrollü
ve dijital yapılıdır.
Asenkron Motor Çeşitleri
   Faz Sayısına Göre
* Bir fazlı asenkron motorlar
*  İki fazlı asenkron motorlar
* Üç fazlı asenkron motorlar
   Yapılarına Göre
* Kısa devre rotorlu ( sincap kafesli ) asenkron motorlar
* Rotoru sargılı asenkron motorlar
  Yapılış Tiplerine Göre
* Açık tip asenkron motorlar
* Kapalı tip asenkron motorlar
* Flanşlı tip asenkron motorlar
   Çalışma şartlarına Göre
* Yatık çalışan asenkron motorlar
* Dik çalışan asenkron motorlar
   Rotor Yapılışına Göre
* Yüksek rezistanslı asenkron motorlar ( rotor omik direnci büyük )
* Alçak rezistanslı asenkron motorlar ( rotor omik direnci küçük )
* Yüksek rezistanslı asenkron motorlar (
rotor endüktif direnci büyük )
* Rotoru çift sincap kafesli motorlar
Elektrik Motorlarının standartlarını belirleyen ve bunları yayınlayan iki
temel kurum IEC ve NEMA‘dır.IEC (International Electrotechnical Commission)
Avrupa tabanlı bir kuruluş iken NEMA (National Electrical Manufacturers Association) Amerikan standartlarını için çalışmaktadır. Türkiye’de ise konu ile ilgili düzenleme
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından IEC’ye dayanarak yapılmıştır.
elektrik motor iç yapısı
Enerji tasarrufu yapan elektrik motoru varmı ?
Yukarıda Elektrikli bisikletlerde kullanılan Dc motor yapısı görülmektedir .