MOTOR OTOMASYONU - ELEKTRİK MOTORLARINDA VERİM ve YEŞİL ENERJİ
inverter,plc,otomasyon
hız ayarlı motor
inverter
inverter nedir ?
motor kontrol
ac sürücü
ac drive
dinamik frenleme
frekans invertörü
frekans çeviriciler
softstarter
Servo sistem
Uzaktan kumanda
ampermetre
devir ölçer
devir göstergesi
frekans kontrolü
takometre
otomasyon panoları
pompa kontrol
buton
kontaktör
sigorta
şalter
Şalt
termik
spindle motor
softstarter
hız kontrol sürücüsü
yumuşak yolvericiler
softstarermi invertermi
step motor sürücü fiyatları
motor fiyatları
inverter fiyatları.html
hız kontrol cihazı fiyatları
servo motor fiyatları
redüktörlü motor fiyatları
Fan ve Pompa yükü değişken moment yüküdür…
Bu konsept dahilinde en çarpıcı örneklerden birisi de Fan & Pompa uygulamalarında AC Motor Hız
Kontrol Cihazları
kullanımıdır. Konvansiyonel sistemler arasında, örneğin bir fan uygulamasında, çoğu
zaman bir sistem parametresinin kontrolü istenir, basınç yada debi gibi. Klasik yöntemlerde yapılacak
iş; bir motoru şebekeden beslemek ve fanı nominal hızında tahrik etmektir. Basıncın yada debinin
ayarlanması için hava akışyoluna konacak bir panjur, bir damper, bir by-pass dönüşü vb. akışa karşı
direnç gösteren (yada bir kısım akışkanı hiç işyapmadan kaynağına döndüren) bir elemanın açıklık
kapalılık oranını değiştirerek kontrol yapılmaya çalışılır. Bu sistemde hemen göze çarpan nokta
sisteme direnç ekleyerek (yada fazlası basılmış suyu / üflenmiş havayı geri döndürerek) kontrol
yapılmaya çalışılıyor olmasıdır.
Konuya daha detaylıgirebilmek için akışkan içinde hareket eden cisimlerin tipik hız / moment
karakteristiğini incelemek gereklidir. Fan & Pompa yükleri tipik değişken moment yükleridir ve hızın
karesiyle orantılı yükün moment talebi vardır.
M ~ w2
Güç ise hız ile momentin çarpımıdır;
P = M x w
§ P : Güç (Watt)
§ M : Moment (Nm)
§ W :Hız (rad/s)
Konvansiyel sistemlerde hız sabittir çünkü tahrik elemanı olarak kullanılan AC asenkron motor sabit
frekansla, şebeke frekansı ile, beslenmektedir ve hızı yük değişimlerinden etkilenen kayma faktörü de
ihmal edilirse sabit düşünülür. Debiyi düşürmek için panjur, klepe, by-pass vb. kullanılan
konvansiyonel sistemler yerine direkt fanın veya pompanın devrini düşürerek kontrol yapmak, bu yük
karakteristiği de düşünüldüğünde göz ardı edilemez bir
enerji tasarrufu konusunu gündeme
getirmektedir. Bunun için basit bir örnek düşünelim ve havalar biraz daha soğuduğu için soğuk hava
üfleyen fanın devrini yarıya indirmek gerektiğini varsayalım. Hız 0.5 kat düşer ise karesel orantıdan
dolayımoment 0.25 kat„ına iner. Hız ile momentin çarpımı ise gücü verir demiştik; şebekeden çekilecek
güç de 0.5 x 0.25 = %12.5„sine inecektir. 100W„lık fanın yarı devrinde neredeyse şebekeden çektiği
gücün 12.5W„lara düşeceğini hesaplamış bulunuyoruz. Elbetteki sistem verimi, kayıplar vb.
etkenlerden dolayı bu değer tam olarak %12.5 olmayabilir ancak tam devirdeki %100 kapasite gücüne
göre de göz ardıedilemeyecek boyutlarda enerji tasarrufu sinyallerini net olarak verir.
Aşağıda bir fanın çıkış kontrollü olarak (panjur, damper vb.) çalıştırılması ile fanın hız kontrol cihazı
kullanarak devir ayarıyöntemiyle proses değişkeninin kontrolü arasındaki fark grafiksel olarak
gösterilmiştir. Örneğin %50 debiyi fan çıkışının bir panjur ile kapatılması halinde şebekeden çekilen
güç ile hız kontrol cihazı kullanıldığında şebekeden çekilen güç arasındaki fark net bir şekilde
görülmektedir ve direkt olarak enerji tasarrufu hesabının bir parametresidir.
asenkron motorlar
siemens asenkron motorlar
motorların iç yapısı
asenkron motor
tasarruf motoru
siemens elektrik motorları
çevreci motor
verimli motorlar
elektrik tasarrufu motoru
Elektrik Motorları ve Motor Hız Kontrol Sistemleri ile Enerji Verimliliği
İŞLETMEMDE DAHA VERİMLİ ELEKTRİK TASARRUFU İÇİN NE YAPMALIYIM ?
     Enerji Tasarruflu Motorlar :
Artan enerji maliyetleri ve giderek azalmakta olan doğal
enerji kaynakları, başta gelişmiş ülkelerdeki
kullanıcılar olmak üzere tüm bilinçli işletmeleri enerji
tasarrufu yapmaya zorlamaktadır.
Türkiye'de 2006 yılında tüketilen enerji 153 milyar kWh
olarak açıklanmıştır. Bunun içinde 68 milyar kWh'lik kısım
sanayide tüketilmiştir. Sanayide tüketilen enerjinin yüzde
70'i ise elektrik motorlarında harcandığı düşünüldüğünde,
enerji tasarrufu anlamında Elektrik motorlarının taşıdığı
önem ortaya çıkmaktadır.
Standart bir AC motorun toplam çalışma süresi boyunca
hesaplanan masraflarının %95-97' sini enerji giderleri
oluşturmaktadır. İlk alım maliyeti ise %3'ten az bir oranı
oluşturmaktadır. Burada görülmektedir ki Elektrik motoru
seçiminde asıl önem verilmesi gereken konu motorun verim
değeridir. Bu konuda yol gösterecek olan verim sınıfları
yetkili kurumlar tarafından tanımlanmıştır.
CEMEP (Avrupa Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği
İmalatçıları Komitesi) ‟in tanımına göre Eff1, ve Eff2
Sınıfları motor verim sınıflarını ifade etmektedir.
Bunların dışında kalan daha düşük verimli motorlar ise
Eff3 olarak adlandırılmaktadır.
   Yüksek verimli motorlar (ac elektrik motorları )
Eff1 Yüksek verimli motorların kullanımı dünyada birçok ülkede çeşitli teşviklerle desteklenmekte, bazı ülkelerde ise düşük verimli ürünlerin
kullanımı ve piyasaya arzı yasaklanmaktadır.
     Örneğin; Çin, ve İsrail'de düşük verimli motor kullanımı yasaklanmıştır. Amerika'da ise yüksek verimli motorların ötesinde bir üst grup olan
Premium sınıf ürünlerin kullanımı için hazırlık yapılmaktadır.Benzer çalışmalar Avrupa Birliği'nde de mevcuttur. AB'de kullanıcının bilinçli olması nedeniyle
uygulama yasak ile değil işletmelerin kendi insiyatifiyle yapılmaktadır. Böylece düşük verimli motorların kullanımı çok azalmış durumda.
CEMEP üyesi ülkelerde EFF3 olarak adlandırılan düşük verimli motorların kullanımı %8 oranındadır.
  Elektrik İşleri Etüd İdaresi'nin yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de % 60-70 oranında
düşük verimli motor kullanımı olduğu açıklanmıştır.
Sanayide kullanılan elektrik motoru kullanımının %90'ı sincap kafesli asenkron motorlar
üzerinde tüketiliyor. Bu da 43 milyar kWh'e tekabül ediyor. EFF1 yani yüksek verimli
ac motorlar kullanarak bu 43 milyar kWh'in %5-15 arası tasarruf yapılabileceği
öngörülüyor. Bu oran yaklaşık 4,3 milyar kWh,
yani enerji maliyeti olarak 500 milyon TL gibi bir tasarruf potansiyeli olduğunu ortaya
koymaktadır.Yüksek Verimli motorların imalatında kullanılan iki farklı teknoloji
mevcuttur. Biri motor saç paketinin boyu uzatılarak verimin yükseltilmesi. diğeri de
daha yüksek kaliteli sac ve bakır kullanarak yapılan
tasarımdır. Ayrıca rotoru bakır enjeksiyon tekniğiyle üretilen motorlar da yeni nesil
yüksek verimli motorlar olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca bu tip motorlarda daha iyi
soğutma sağlanması için fan yapısı da özel olarak tasarlanmıştır. Dolayısıyla da ısıya
giden kayıp enerji minimize edilmiş olmaktadır.
Motor güçleri arttıkça verim değeri daha çok önem kazanıyor. Örneğin 200 kW'lık bir
motorun yıllık enerji tüketimi 250 bin YTL gibi bir rakamı buluyor. Alım maliyeti ise
bunun 10'da biri bile değildir.%1'lik bir verim farkı bile, alımda fiyatı çok
etkilemeyecek, ancak kullanımda büyük tasarruf sağlayacaktır.
Elektrik motoru seçiminde asıl önem verilmesi gereken konu motorun verim değeridir.
Ekim 2008'de yayınlanan IEC 60034-30 standardına göre 375 kW'a kadar güçlerdeki
yeni verimlilik sınıfları:

IE1 = Standart Verim (Eski standarda göre EFF2)
IE2 = Yüksek Verim (Eski standarda göre EFF1)
IE3 = Premium Verim
standartlar hakkında daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bunların dışında kalan daha düşük verimli motorlar ise kategori dışıdır, birçok ülkede
piyasaya arzı yasaktır, birçoğunda da 2011 ve 2015 tarihindeki yeni düzenlemelerle
yasaklanacaktır.
63 gövdeden başlayarak alçak gerilimde 1MW' lık çıkış gücüne kadar Siemens standart
ac motor ailemiz ile ilgili tüm teknik detaya ve ilgili 2-boyutlu ölçüsel çizimlere
ulaşabilmek artık yeni websitemiz ile çok daha kolay hale gelmiş durumdadır.
Ülkemiz pazarında satış, pazarlama, eğitim ve bayi ağını
koordine edip gerçekleştirdiğimiz tüm alçak gerilim Siemens ac motor ailemize ait
ürün kataloğumuz haricinde; artık müşterilerimizin internete girip bir “tık”
mesafesinde kendi başlarına ulaşabilip ürüne ait tüm teknik detaya erişebilecekleri
weblinkimiz tüm müşterilerimizin hizmetine aşağıdaki adres
başlığı ile girmiştir.
  Standart bir pompa tahrikinden özel bir asansör uygulamasına veya tünelde duman tahliye fan motorundan yüksek rutubetin bulunduğu özel tropik bir ortamdaki
özel RAL boya kodundaki herhangi bir motora kadar; sanayinin tüm kollarındaki uygulamalara çözüm olabilecek uygun teknik değerlerdeki
alçak gerilim Siemens ac motorlar için TÜM teknik detaylar artık kullanıcıların hemen elinin altında, internetten erişebilir halde olacaktır.
Günümüzde tüm endüstri kollarında en önemli konulardan biri hiç şüphesizki enerji tüketimi ve enerji tasarrufu olgusudur. Üretilen ürün ne olursa olsun
neredeyse bütün işletmelerde üzerinde en hassas durulan konu maksimum enerji tasarrufunun nasıl sağlanılacağıdır.
Artan enerji maliyetleri ve giderek azalmakta olan doğal enerji kaynakları; başta gelişmiş ülkelerdeki kullanıcılar olmak üzere yavaş yavaş tüm bilinçli işletmeleri,
maksimum enerji tasarrufu yapmaya zorlamaktadır.
    Enerji Tasarrufu denince aklımıza ne gelmektedir ?
    Bunun en somut cevabı şudur :
    Gerçekleştirilmesi istenen uygulama / Üretilmesi gereken ürün için gerekli olan elektrik enerjisini en optimum seviyede kullanmak.
Böylelikle de en optimum seviyede enerji tasarrufunun; kayıp enerjinin en alt seviyede tutulması ile başarılabileceği unutulmamalıdır!!!
    Elektrik Endüstrisi' nde Alçak Gerilim AC Motorlar ve Enerji Tasarrufu Olgusu:
Sanayinin birbirinden farklı kollarını düşündüğümüzde; en yaygın olan cihazın; elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirip bize hertürlü uygulamada en mükemmel
çözümü sunan elektrik motorları olduğunu farkederiz. Biran düşünürsek; sanayimizde milyarlarca kWh' lik elektrik enerjisinin yalnızca
ac motorlar üzerinden tüketildiğini farkederiz. Bu sebeple en etkin enerji tasarrufu işletmelerimizde kullandığımız binlerce ac motorun yüksek verimli olmasından geçer.
Kabaca bir açıklama yapmamız gerekirse; Motorlarımızın milinden aldığımız faydalı güç; motorumuzun şebekeden çektiği güçten
kayıp güçlerin çıkmış halidir. O halde bizler motor içerisinde oluşan kayıp güçleri ne oranda azaltırsak; motorumuzdan alacağımız faydalı güç ve verim de o oranda artmış olacaktır.
Mil Gücü = Şebekeden Çekilen Güç - Motor Kayıpları (Formül.1)
Standart bir alçak gerilim ac motorun içerisinde oluşan kayıplar ve motor verimi şu şekilde formülüze edilir.
Motor Kayıpları = Bakır Kayıpları + Demir Kayıpları + Sürtünme Kayıpları (Formül.2)
Verim = Mil Gücü / Şebekeden Çekilen Güç (Formül.3)
  Bir elektrik motoru şebekeye bağlandığında, şebekeden çekeceği elektriksel güç ve dolayısı ile elektrik enerjisi sürekli sabit kalacaktır. Bu sebeple motorumuzun milinden azami faydalı gücü alıp yükümüze yansıtabilmemiz için kayıpları azaltmamız şarttır. Motor Kayıplarını azaltabilmek için kabaca sırasıyla
motor sargı dirençlerinin, motor manyetik devre (demir) kayıpları ile sürtünme kayıplarının düşürülmesi şarttır. Bu iyileştirilmeler de ancak daha kaliteli malzemelerin kullanılması ile gerçekleştirilir. Örneğin sürtünme kayıplarının azaltılmasına somut örnek olarak daha kaliteli rulman ve yatak malzemelerinin
kullanılmasını gösterebiliriz.
Yüksek verimli motorlarda tüm bu malzeme kalitesi arttırılarak Motor Kayıpları minimize edilmiştir !!!
Enerji Verimliliği Konusu ile Paralel Anlamda;
DT Konfiguratör Siemens Ürün Konfigürasyon Programımızın Müşterilerimize Olan Avantajları:
Alçak gerilim Siemens ac motorlarımız ile ilgili tüm teknik detaya ürün kataloğumuz olan D81.1-2008
üzerinden ulaşabilmemizin mümkün olmasının yanı sıra; DT - Konfiguratör Programı bizlere aşağıdaki
noktalarda yardımcı olabilecektir; yrıntı için tıklayınız.
Sanayinin birbirinden farklı kollarında çalışan müşterilerimiz ilgilendikleri tipteki Siemens ac
motoru bu program sayesinde hemen sorgulayabileceklerdir. Siemens ürün kataloğunda
bulunamayan herhangi bir tipteki Siemens ac motoru bu programda direkt ürün tip kodu ile
aratılabilecek ve ürün ile ilgili tüm teknik detaya hemen ulaşılabilecektir.
Motor seçimi yapıldıktan sonra elde edilecek olan motora ait 2-boyutlu teknik resim; (özellikle
makine imalatçıları 3-boyutlu.) müşterilerimizce montaj amaçlı olarak kullanılabilecektir.
Sektörden bağımsız olarak tüm uygulamalara esas motor seçimi en baştan başlanarak
mümkün olabilecektir. Hazır seçimi yapılmış; ürün kodu belli olan tüm alçak gerilim Siemens
ac motorlarımıza ilişkin datasheet ve ölçü resimlerine hızlı erişim imkanı. Y-D, direkt yolverme,
vs.gibi çeşitli kalkış koşullu uygulamalara yönelik motor karakteristik bilgilerine hızlı ulaşım.
Programın internet üzerinden çalışması avantajı ile programa heryerden hızlı ulaşım imkanı.
(Herhangi bir kullanıcı kodu veya şifre istenilmemektedir.)
Hızlı erişim, yeni motor modelleme, eldeki hazır seçilmiş spesifik tipteki motora ilişkin verilere
eksiksiz ulaşma, dokümantasyon baskı imkanı, arşivleme.
Bu weblink müşterilerimize neler sağlayacaktır? (siemens teknolojisi ile)

Öncelikle bu weblinkimiz, Siemens ac motor ürün kataloğumuzda mevcut olan tüm motor teknik
bilgilerini; herbiri bağımsız anlamdaki Siemens ac motor tipine uygun bir şekilde kullanıcının dikkatine
doküman halinde sunabilme yeteneğine sahiptir. Bu teknik bilgilere örnek olması açısından; motor
tanımlama tip kodu, motor koruma sınıfı, motor tam yükte verim ve güç faktörü değerleri, motor
besleme gerilimi, sahip olunan Avrupa DIN normları, motor sargı yalıtım/ısınma sınıfı, motor anma
akım değeri, motor sargısı bağlantı biçimi, tüm mekanik ve elektriksel değerler, klemens kutusu
verileri, motorda ön(DE) ve arka(NDE) rulman tipleri, motor yapı inşa şekli, motora ait 2-boyutlu
ölçüsel teknik gösterimi,vs.
Bakır rotor teknolojili alçak gerilim yüksek verimli Siemens ac motorları, daha güçlü
konstrüksiyon, daha yüksek motor verimi.
Tamamı ile yeni dizayn, yeni imalat.
Tüm bu teknik değerlere ilaveten, bu program sayesinde işletmeciler(müşterilerimiz),
aradıkları Siemens ac motora ilişkin kalkış ve işletme koşullarındaki detaylı teknik
değerlere de ulaşabilecektir.
Aranılan Siemens ac motor tipine ilişkin olarak programdan elde edilen tüm teknik veri;
ilgili Windows arşivleme formatlarında(word, pdf,vs.) kağıda basılabilecektir.
Örnek olması açısından;
160M Alu.Gövde, 11kW, 1500rpm., IMB3-Ayaklı yapıdaki, IP55 Koruma Sınıfı
1LA7163-4AA60 tipi EFF2 Verimlilik sınıfı SIEMENS AC Motorun tüm teknik verileri
için ilgili weblinkimize girip linki çalıştırdığımızda sırasıyla aşağıdaki teknik donelere
ulaşabilmekteyiz;

Ex d(e) IIC T4 Sıcaklık Sınıfı IE2 Yüksek Verimli Ex-Proof Siemens Loher AC Motorlar
EuP IEC 60034-30 Avrupa direktifi doğrultusunda her ne kadar ex-proof motorlar henüz
IE(international efficiency) olarak tanımlanmış olmasa da, Siemens Loher markası ile
Ex d(e) IIC T4 sıcaklık sınıfında IE2 yüksek verimlilik sınıfında ac motor imalatı
yapabilmekte ve sanayide başarı ile birçok projeye hizmet verebilmektedir.
Özellikle rafinerilerde eski imalat elektrik motorlarının değiştirilmesi çalışmalarında,
Siemens Loher ile komple yüksek verimli ex-proof motor çözümleri
sunabilmektedir. Dolayısı ile işletmeler hem uygulamalarının olmazsa olmaz korumasını
karşılayabilmekte ve aynı zamanda da enerjiden ciddi tasarruflar elde edebilmektedirler.
Gerek alçak gerilim gerekse de orta gerilim yapıda tüm ürün gamında IE2 yüksek verimli
Ex d(e) IIC T4 sıcaklık sınıfı flame proof(ex-proof, alev sızdırmaz) dereceli ac motorlarımız
ile özellikle petrol rafinerilerindeki enerji verimliliği projelerine komple çözümler
sunabilmekteyiz. Bu teknik özellikli motorlarımız rafinerilerin dışında sırası ile özellikle
kimya, kauçuk, un, ilaç, vs.gibi sektörlerde yüksek
koruma ve yüksek enerji tasarrufunu garanti etmektedir.
siemens micromaster
siemens hız kontrol cihazı
Motor Hız Kontrol Sistemleri(Frekans Çeviriciler) :
Türkiye'de sincap kafesli AC motorlar üzerinde harcanan 43 milyar kWh' lik enerjinin yaklaşık %70' i
sanayide fan ve pompa uygulamalarında tüketilmektedir. Bu rakam fan&pompa uygulamalarının 30
milyar kWh' lik bir enerji tüketimi olduğunu göstermektedir.
Bu uygulamalarda tüketilen enerjinin yaklaşık %20-%70'inin kayıp olduğu öngörülmektedir. Bu kayıp
azaltılırsa bu 30 milyar kWh'in, yaklaşık 15 milyar kWh'lik kısmı geri kazanılabilir.
Bu tip uygulamalarda konvansiyonel metodlarla yapılan akış kısma uygulamaları yerine Motor Hız
Kontrol cihazları kullanımıyla yapılabilecek yüksek oranda enerji tasarrufu potansiyeli vardır.
Ayrıca çevreye verilen zararı azaltma anlamında da 9 milyon ton karbondioksit emisyonunu önlemek
mümkün.
Hız kontrol cihazıyla enerji tasarrufu yapmak, en çok karesel tork karakteristiğindeki yük tiplerinde
mümkündür. Bunlar genellikle fan, pompa ve turbo kompresör uygulamalarıdır. Örneğin pompalarda
genelde uygulanan yöntem, motoru sabit devirde çalıştırmaya devam edip aynı gücü şebekeden
çekerek, suyu vanayla kısmak, veya bypass yapmaktır. Bunun yerine hız kontrol cihazı
kullanımı ile motorun hızı düşürülerek akış ayarı yapılması tavsiye edilmektedir.
Bu tip uygulamalarda yükün doğası gereği çekilen güç, hızın küpü ile doğru orantılıdır.
P~ f(n)³ >> 1500 rpm yani nominal hızda çalışan bir elektrik motoru %50 hızda
yani 750 rpm'de çalıştığında, güç ihtiyacı hızın küpü oranında azalır.Böylece hız ½'i oranında
azalırken çekilen güç 1/8'ine iner.
Örneğin;
100 kW'lık bir motor, 8‟de 1'i oranında yani 12,5 kW'lık enerji
tüketecektir. Aynı çalışma tipi fanlarda ve turbo-kompresörlerde de geçerlidir. Bu konuda yapılan pilot
uygulamalarda geri ödeme süresi ortalama 1 yılı geçmemektedir.
Alçak Gerilim veya Orta Gerilimde çalışan daha büyük güçlü sistemlerde ise hız kontrol uygulamasının
faydaları da güçle doğru orantılı olarak çok daha fazla görülebilmektedir.Ancak bu tip sistemlerde
mevcut sistemi değiştirmek de bir o kadar zor olabilmektedir. Dolayısıyla bu güçlerde mevcut sistemde
hiçbir değişiklik gerektirmeyen Hız Kontrol ünitelerini tercih etmek gerekmektedir. Böylece mevcut
motor, şalt tesisi ve kablolamada herhangi bir değişiklik yapmadan anında para kazanan sistemler kurmak
mümkün olabilecektir.
Hız kontrol cihazlarıyla enerji tasarrufu yapılabilecek bir diğer uygulama ise, yüksek ataleti olan ve frenleme
enerjisi açığa çıkaran yükler. Örneğin vinç, asansör,veya bazı konveyör uygulamaları da enerji tasarrufu için
ideal uygulamalardır. Örneğin konvansiyonel bir vinç sisteminde, yükü indirirken açığa çıkan frenleme enerjisi
dirençler veya fren balataları üzerinde ısıya dönüşüp kaybolmaktadır.
Rejeneratif hız kontrol cihazları ile ise frenleme enerjisini şebekeye geri kazandırarak bir vinç
uygulamasında yüzde 50'ye varan enerji tasarrufu yapmak mümkün olmaktadır.
Siemens SINAMICS Hız kontrol cihazları ;
Siemens’in yeni jenerasyon AC Motor Hız Kontrol Cihaz ailesi
SINAMICS, Siemens'in yeni jenerasyon AC Motor Hız Kontrol Cihaz ailesidir.
SINAMICS ile 0,12 kW‟dan 100 MW ve üzeri güçlere kadar türlü Motor Hız Kontrol Çözümleri için
tek ürün Ailesi kullanabilmek mümkündür.
Her Sektör ve Uygulama için Güçlü ve Güvenllir Yapı 200 kW'dan 4500 kW'a kadar geniş güç aralığı
Her sektör ve her çeşit uygulama için tek ürün ailesi.
Asenkron, senkron ve Servo motorlarla çalışabilme
V/F, Sensörlü veya sensörsüz Vektör Kontrol,
Servo Kontrol metodları ile Hız kontrol ve hareket kontrol uygulamaları.
Tekil veya ortak DC baralı çoklu motor uygulamaları
12 veya 24 pulse doğrultucu alternatifleri ile sınırlı şebekelerde güvenli kullanım
AFE Teknolojisi ile Rejeneratif Uygulamalar Kurma imkanı
Şebekeye düşük harmonik etkisi (Güncel IEEE 519 Yönetmeliğine göre)
EMC yönetmeliğine göre Endüstriyel alanlarda çalışmaya uygun dahili EMC filtreli
Birbirinden bağımsız güç ve kontrol modülleri ile tam güvenlik ve yedeklenebilirlik.
Parametreleri Compact Flash Hafıza kartında depolayarak,yedekleyebilme olanağı.
Modüler ve Esnek Tasarım
Modüler yapı ile yedekleme ve servis kolaylığı Geniş opsiyonel ile ihtiyacaçözümler tasarlama.
IP20'den IP54'e koruma sınıfları
Hava veya su soğutma seçenekleri
FAN ve POMPA Sektöründe Motor Hız Kontrol Sistemleri İle Enerji Tasarrufu :
Günümüzde en temel problemlerden biri haline gelen enerji sıkıntısı ile iki konu büyük önem
kazanmıştır;
1. enerji üretimi ve maliyeti,
2. mevcut kaynakların daha verimli kullanımı ve enerji tasarrufu.
Nasıl yeni bir enerji üretim tesisi kurmak için belli bir ilk yatırım maliyeti söz konusu ise
enerji tasarrufu yapmak üzere bir tesisi revize etmek de belli bir yatırım işidir. Ancak burada
göz önüne alınması gereken tek parametre mevcut sistemin revizyonu için gerekli ilk yatırım
maliyeti olmamalıdır. Sistemin modernizasyonu sonrası enerji kullanım maliyeti düşüyorsa,
bunun ne kadar süre içerisinde yatırım maliyetini amorti edeceği hesabı akıllıca yapılmalıdır.
Gerçekten de ilk yatırım maliyeti kayda değer gibi görünen birçok modernizasyon işlemi,
kısa süre içerisinde işletme maliyetlerindeki düşüşten dolayı aslında bedavadır, ve hatta
üzerine kar dahi bırakacaktır!
siemens sinamics drive
Yüksek verimli motor imalatcılarının en önemli üreticisi Siemens'dir
Makale kaynak Siemens