MOTOR SÜRÜCÜLERİ VE HIZ KONTROL CİHAZI YARDIMCI AKSESURALARI
inverter,plc,otomasyon
hız ayarlı motor
inverter
inverter nedir ?
motor kontrol
ac sürücü
ac drive
dinamik frenleme
frekans invertörü
frekans çeviriciler
softstarter
Servo sistem
Uzaktan kumanda
ampermetre
devir ölçer
devir göstergesi
frekans kontrolü
takometre
otomasyon panoları
pompa kontrol
buton
kontaktör
sigorta
şalter
Şalt
spindle motor
softstarter
hız kontrol sürücüsü
yumuşak yolvericiler
softstarermi invertermi
step motor sürücü fiyatları
motor fiyatları
inverter fiyatları.html
hız kontrol cihazı fiyatları
servo motor fiyatları
redüktörlü motor fiyatları
Optimize edilmiş etkililiğe sahip yeni lineer motorlar
Yüksek hız ve yüksek görev döngülü işlemler için demir
çekirdekli motorlar ve kertiksiz ve yüksek dinamik
uygulamaları için demirsiz motorlar. Motor ve ürün aileleri
benzersiz bir doğruluk ve performans kazanımları sağlar.
• Demirsiz ve demir çekirdekli tipler mevcuttur
• Yüksek dinamik ve hassas konumlandırma
• Kompakt ve düz tasarımlı demir çekirdekli motorlar
• Mükemmel kuvvet ila ağırlık oranı demirsiz motorlar
• Ağırlık bakımından optimize edilmiş mıknatıs kanal
• İsteğe bağlı dijital hall-sensor ve konnektörler
• Sıcaklık sensörleri dahildir
Lineer Adım Motorlar

Mekanik hareketi dairesel bir hareket olmayıp yatay
eksen ( x veya y eksenleri ) üzerinde hareket eden motorlara lineer motor denir. Yani lineer motorlar
X ve Y yönlerinde veya X ve Y düzleminde herhangi
bir vektör yönünde hareket ederler. Bu tür
motorların tasarımı yapılırsa motor bir gövde
üzerinde iki tane
ortogonal elektromanyetik
alanı içerir. Bu alanı tamamlamak için demir
nüve kare şeklinde yapılır. Böylece iki eksenli
lineer adım motor oluşturulur.

Bu tip adım motorlara örnek olarak 1969 yılında Kaliforniya'da gerçekleştirilen sawyer adım
motoru gösterilebilir. Resim de lineer adım
motorlar ve sürücüleri görülmektedir.
Lineer motor iki ana mekanik bileşenden oluşur.

Birinci mekanik bileşen, gücü oluşturan hareketli
armatürdür. Armatürün statora sabitlendiği
(demir nüve) kısım ikinci bileşendir . Armatür ve
stator arasında sabit bir mil yatağa (hava aralığı)
olup, kapalı geometrik şekilde dönmeye izin verir.

Yükü harekete geçirmek, demir nüve uzunluğuna
bağlı olan güçle değişir. Bu değişim bir yükü getiren
motorun rotor hareketine benzemez. Ayrıca güç
iletimi için mekanik üstünlüklere de sahip değildir.
Resim'de gösterildiği gibi lineer adım motor,
sabit mıknatıs (PM) ve dört kutuplu iki
elektromıknatıs (EM) oluşur.
Lineer motorların Çalışması

Manyetik alanın alt ve demir nüvenin üst noktaları arasındaki hava aralığı oluşur.
Kutup yüzeylerine
sawyer motorda olduğu gibi oluklar açılmıştır. Oluklar, örnekteki
demir nüvenin şeklinde yapılırlar. Ayrıca oluklar arasındaki boşluklar manyetik
olmayan maddeler tarafından doldurulmuş olup ve bu düz yüzeyler manyetik alanın
alt ve demir nüvenin üst noktasındaki hava aralığını oluşturur. Manyetik alan
içerisindeki küçük deliklerden hava basıncı sağlanmasıyla bu iş gerçekleştirilebilir.
Bu hava aralığında ihmal edilmeyecek bir hareketli sürtünme yüzeyi oluşturur.

Sabit mıknatıs, demir nüve ve manyetik alanın etkisinin olmadığı kısmı birlikte
etkiler. (
Bu kısma hava aralığı dahil değildir.) Buna bağlı olarak demir nüvenin
üzerindeki manyetik alanı alta veya üste hareket ettirmek mümkündür. Akım
olmadığı durumda PM akışı hava aralığındaki şekli demir nüve ve EM akışı EM'nin
iki kutbunda da eşit olur. Manyetik kutuplar yaklaşık olarak aynı relüktansa sahip
olduklarından PM akışı EM'nin iki kutbunda da eşit olur .
Eğer akım elektromıknatıslar tarafından anahtarlanırsa bu durumda değişim olur.

Genel olarak sabit mıknatıs tarafından oluşturulan akım manyetik alan sargılarında
üretilen akıma yaklaşık olarak eşittir. Yani akım değiştiğinde manyetik akı
maksimumdan sıfıra kadar değişir.
Elektromanyetik alan ile demir nüve dişleri arasındaki bu değişim demir nüveye paralel,
dişlere ise dik şekildedir. EM dişleri bir kutuptan diğerine sıralandığı için PM akışı kutup
dişlerinin birleştiği yerde sabit mıknatıs tarafında değiştirilir. Sonuç olarak böyle teğetsel
kuvvet, elektromanyetik alan ve
demir nüve boyunca hareket eder ayrıca
elektromanyetik alan ile demir nüveyi birbirine doğru çeken ve hava aralığı için bir ön
yük oluşturan kuvvet vardır.

Resimlerde yukarıda anlatılan işlemleri göstermektedir. Her bir şekilde akım ve manyetik
akının yönleri oklarla gösterilmiştir. Eğer elektromıknatısta manyetik alan oluşursa
maksimum akı yoğunluğu ikinci kutupta aynı hızda oluşur ve bu resimlerden anlaşılabilir.

Elektromanyetik mıknatıs enerjilenmeyip (EMA), EMB enerjilenirse maksimum akı
yoğunluğu 3. kutupta minimum yoğunluk ise 4. kutupta oluşur. 3. kutuptaki bu
kuvvet demir nüvenin sağ taraftaki kutup ile aynı sıraya gelirken dişin sağa hareketi
dörtte bir olarak gerçekleşir. Burada motor ve elektromanyetik alan oluşur.
Eğer EMB enerjilendirmez EMA enerjilendirilirse
  Bu durumda birinci kutbun akı yoğunluğu maksimum ikincininki minimumdur.
(3. ve 4. kutuplara ise PM uygulanmıştır.) Bu andaki EM alanı için kullanım kılavuzuna bakın.

Sonuç olarak;
    
EMA enerjilendirilmeyip EMB enerjilendirilirse 4 kutup maksimum akım 3. kutupta ise
minimum akı yoğunluğu olur. (Bu durumda 1. ve 2. kutuplara PM uygulanmıştır.)
Bir devri tamamlamak için şekil 1.16a'da gösterildiği gibi EMA tekrar enerjilendirilir ve
sistem hareketi demir nüvenin bir dişi kadar olur. Bir peryot boyunca akımın frekansı
EM alanın hareket hızıyla belirlenir.

Elektromanyetik alanın demir nüve ile olan bu pozisyonlarında akımın her peryot boyunca yukarıda tanımlandığı gibi değişmesi bu iki arasındaki ilişkiyi açıkça gösterir. Bu durumda lineer adım
motorlar kutup dişleri tarafından bir full adım rezolüsyonuna sahiptir. Tipik bir örnek olarak
bu değer 0.04'tür. Yani şekil 1.16a'da gösterilen sıralı hareket, her dörtte bir hareket için bu
değer 0,01'dır. Bu hareketler bazen kardinal adım olarak adlandırılır. Adım basamakları arasında
daha iyi rezolüsyon elde etmek için full-adım modunda çalışmada bu dörtte bir hareketler arasında
bir akım değeri bulamamak mümkündür.

Daha öncede anlattığımız gibi
lineer adım motorlar direkt sürücülü motorlardır. Direkt sürücülü,
kontrol rezolüsyonu ve yükü sürmek için uygulanan kuvvet motorun yeteneği olarak tanımlanır.
Yani herhangi bir uygulama için gerekli dişli rezolüsyonu micro adım motor kontrolü için istenilen
rezolüsyonda kullanılması daha iyidir. Ayrıca motor sürücü devresi için çizilen hız-kuvvet eğrisi
motorun işlem hızı üzerindeki gerekli kuvvetleri üretebilecek durumda olmalıdır.

Lineer adım motorlarda yukarıda anlatılan aynı özellikler görülür ve senkronize kayıpları adım
motorun rotorunda olduğu gibidir. Ama bu tür motorların kontrolü iki karakteristik açısından
daha zordur. Bunlardan birincisi devrenin kendisinde olan “spring”dir. Motor armatürü iki dişli
aralığı, genişliğe kadar kısma oturur. Bundan dolayı, bu haricî kuvvetlerin giderilmesi gerekir.
Eğer armatür hareketini engelleyen bu kuvvetlerin etkisi giderilmezse motorun senkronize
kayıpları çok olacaktır.
kızaklı motorlar
lineer motor ve kızak
lineer motor budur
lineer motor çalışma prensibi
lineer motor kızak
lineer motor
elektronik piston
Micro adım motorların kontrolünü zorlaştıran ikinci karakteristik ise,
hava aralığı yüzeyinde armatür rezonansı oluşturan karakteristiktir.
Yani “
spring” kütlesinin sönümünü sağlayan armatür ve engelleyici
kuvvet tarafından oluşturulan bir etken vardır. Bu şart motorun
uyarılması için gereken akım frekansı rezonans frekansına yakındır.

Yani hareket boyunca istenmeyen karışıklıktan dolayı motorun
rezonans frekansına gelmesi uzun sürebilir.

Lineer adım motorların en büyük üstünlükleri:
Ø Yüksek güvenliği bulunmaktadır.
Ø Gerekli işlemleri yerine getirmek için az ve basit devre
elemanlarından oluşur.
Ø Uzun mesafeler arasında yüksek hızla hareket ederken, yüksek
hassasiyete sahip olmalarıdır.
Ø Hava aralığı hemen hemen manyetik alandan bağımsız olduğu için
hiç bakım gerektirmezler.
Bu tür motorların lineer sürücü katları fiyatı sıkça bilinen de servomotor ve
geribesleme katına göre daha yüksektir. Bu tür motorların fiyat mahzurları
yanında, gerekli elektronik sürücüler osilasyonu ve senkronize kayıtları azaltır.
Ayrıca kuvvet azalması dahil hız artışını sağlar. Lineer adım motoru ticari
endüstriyel robotlarda kullanılmazlardı. Bununla birlikte bunların maliyeti
düştü ve  bu tür direkt sürücü motorlar minimum eleman kullanarak
güvenilir uygulama alanları bulunabilir. http://hbogm.meb.gov.tr
Lineer Kızaklar (Ray)
Makine imalatılarının ve CNC tezgah üreticilerinin yüsek hızlar, ağır yükler ve
hassas yaklasımlar için ihtiyaç duydukları düz kızaklardır. 3,5 ile 4 mm arasında
indüksiyonla sertlestirilen kızaklar, HRC 60'1 ve HV 950-1100 sertlikleri aralığında
imal edilmektedir.
Makine tasarımında bir takim bilesenler vardır. Örneğin, gücün'de genel olarak
anlaşılmaktadır ki; yüsek hızlı bir makine de kutu tipi kızak yapısına nazaran lineer
kızaklı sistemlerin kullanımı yaygındır. Makinenin ana hareketli aksamlarının
rulmanlar üzerine konulması dolayısıyla sürtünme azaltılır, eksen hareketlerinin icra
edilmesi için daha az kuvvete gereksinim duyulur ve daha az ısı olusur.
Lineer kızakların sadece üstlerinde değil, aynı zamanda yanlarında da bilyeler vardır.
İş millerinde olduğu gibi, iç gerilmenin yüksek olması makine mukavemetini arttırır,
fakat bu ise yüksek yuvarlanma direnci ve eylemsizlik problemi oluşturur. Lineer
kızağın monte edildiği yüzey de son derece öemlidir. Doğru mu? Parlatılmış
mıdır? İyi kalite bir makinede, bu yüzeyin mümkün mertebe de olması konusunda
bazen sarf edilir ve lineer kızağın mümkün olan en iyi doğrulukta takılmasına
önem göterilir. Makinenin hareketli yapısal bileşenlerinin tasarımı, kesinlikle kritik
önem arz eder, makineleri sadece ağırlıklarına göre alma güçleri artık geşmiştir.