MOTOR SÜRÜCÜLERİ VE HIZ KONTROL CİHAZI YARDIMCI AKSESURALARI
      Sürücü denilen cihaz sıkça kullanılmaktadır. Bunun sebebi ise motorun hızını istenilen
değerde ayarlayabiliyor olmasıdır. Örneğin çoğu makinada inverter mevcuttur. Klimalarda
güç elemanı olarak motor kullanılır. Klimanın çalışma sıcaklığı istenilen sıcaklık değerine
ayarlandığında ortam sıcaklığı bu değerde sabit tutulmalıdır. Eğer klima sisteminin çalışması
Açma – Kapama esasına göre çalışacaksa (Bunun anlamı, klima tam güçte çalışacak ya da
hiç çalışmayacaktır.) aşağıdaki problem ortaya çıkacaktır.
Eğer klima motorunun hızı ortam sıcaklığı ile orantılı olarak değiştirilecek olursa
ayarlanan sıcaklık değeri her zaman sabit kalacaktır.
      Çoğu yarı iletken güç aygıtları inverterler ile kullanılırlar. Bu tür aygıtların farklı
fonksiyonlara sahip olması, özelliklerinin değişik olması ve kullanma metotlarının kendi
özelliklerine göre olmasından dolayı tasarım metotları ve inverter yapıları farklıdır.
Genellikle yarıiletken aygıtlar uzun ömürlü olurlar. Ancak aşırı akım ve gerilim değerlerine
karşı dayanacakları kapasiteleri küçüktür. Dolayısıyla, motorları güvenli şekilde kullanmak
için dikkat edilmesi gereken nokta akım koruma devreleri ile sürücü devreleridir. Bunlar
kullanılmadığı takdirde çalışmada hata ya da sistemde kırılma oluşur.
    Gelişmiş cihazlar hızlı çalışma şartlarında çalıştırılabilirler. Yüksek gerilimlere
dayanıklı, yüksek akımda ve hızda çalışabilen cihazlar geliştirilmektedir. Ayrıca sistemin
güvenliği için koruma devreleri de ilave edilmiştir. Sistemin birleştirilip basit bir yapıya
sokulması işlemleri yavaş yavaş geliştirilmektedir. Bunun ötesinde, gücü sürme koruma
teknikleri ile izolasyon teknikleri de inverter sisteme ilave olarak eklenmiştir
     İnverter Kavramı
    Bir motorun dönüş hızı, bu motoru besleyen güç kaynağının frekansı ve bu motordaki
kutup sayısına bağlıdır. Motordaki kutup sayısı donanımla ilişkili olduğundan dolayı
değiştirilmesi, sökülüp çıkartılması oldukça zordur. Öte yandan eğer şebekeden gelen
elektriğin frekansı değiştirilirse motorun dönüş hızı da istenilen oranda ayarlanmış olacaktır.
Güç üreten santrallerdeki elektriğin frekansı 50Hz’dir.
İnverter, istenilen frekansı elde etmek için kullanılan bir aygıttır. Aşağıdaki
hesaplamaya dikkatle bakmak gerekir.
   Eş zamanlı dönme hızı: (N0)
Kutup Sayısı: (P) Bu motorun üzerindeki mekanizmadan öğrenilebilir.
Kayma: (S) Normalde bu kayma seçilen dönüş hızına göre 0.003 ile 0.005
arasındadır.
İndüksiyon Motorlarının Temel Karakteristikleri:
  Ø “Dönme Hızı” – “Tork” – “Akım” Karakteristiği
  İndüksiyon motorunun iki çeşit karakteristiği vardır. Birincisi “Dönüş Hızı – Tork”
ilişkisi, diğeri ise “Dönüş Hızı – Çekilen Akım” ilişkisidir. Alttaki grafikte indüksiyon
motorunun torkunun ve akımının dönüş hızına göre değişim grafiği verilmiştir. Motor
enerjilendirildiğinde başlangıçtaki durumu, istenilen hıza ulaşma zamanı ve istenilen hızda
çalıştığı andaki sabit hızı gibi halleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
  Motora uygulanan akımın en fazla olduğu yer “başlangıç” durumudur ve çekilen akım
bu andan sonra azalacak ve dönüş hızı ise artacaktır. Tork ise dönüş hızı arttığı sürece
artacaktır ve dönüş hızının belirli bir değeri aştığı anda tork düşüşe geçecektir. Motora
bağlanan yükün torku ile motorun çıkış torku dengeye ulaştığında, motor sabit hızda
dönecektir. Motora o andaki çekmesi gereken akım değeri uygulanacaktır.
   Motora bağlı yükün değişmesiyle gereksinim duyulan tork değişir. Bununla birlikte
motorun çektiği akım ve dönüş hızı değişecektir. Söz konusu olan bu durumdan indüksiyon
motorunun temel karakteristik eğrisini çıkarabiliriz.
Motor sürücülerinin çıkış gerilimi güç kaynağının çıkış
gerilimini aşamaz. Bundan dolayı 50Hz ve 60Hz frekans aralığında,
sabit çıkış voltajı elde edilir.Bir motor sürücüsünün giriş beslemesi
ne ise çıkışındanda max. aynı voltajı alırsınız.220 volt 1 faz girişli
hız kontrol cihazlarının çıkışıda 3 faz 220volt dur.
Motor sürücülerinin Hızlandırma ve Yavaşlatma Karakteristikleri ve Prensipleri

   Sürücülerin Biçimi

Motorların değişik hızlarda sürülmesi işlemi, şebeke frekansından alınan 50Hz veya
60Hz’lik sinyallerin farklı frekanslara çevrilip AA gücün tekrar elde edilmesi şeklinde
gerçekleşir. Bu işlem aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. İnverter bloğunda konvertör bloğu
mevcuttur. Sinyali düzgünleştirici bölümler yine bu bölümde sinyal DA sinyaline çevrilirken
kullanılırlar. Kontrol devresi DA sinyali istenilen frekansta AA sinyale çeviren ana devrenin
bileşenlerini kontrol eder. AA den CD’ye çeviren güç redresörüne konvertör ve DA den
AA’e çeviren kısma ise inverter adı verilmektedir. Genel amaçlı inverterlerde her ne kadar
konvertör bulunsa da bunlar inverter olarak isimlendirilir.
    AA güçten DA güç elde etme metodu(Tek fazlı inverterin çalışma prensibi)
İnverter DA (
doğru akım) gücü AA (alternatif akım) güce çeviren bir ünitedir.
Aşağıdaki tek fazlı alternatif akım devresi üzerinde örnek yaparak bu konuyu
açıklamaya çalışalım.
DA gücün AA güce çevrim işlemi gerçekleştirilmiştir. Alternatif akım DA güç
ünitesine bağlanmış dört adet anahtarla elde edilmektedir.
S1 ve S4 anahtarları ON yapıldığında akım yönü kırmızı yönde olacaktır.
S2 ve S3 anahtarları ON yapıldığında akım yönü mavi yönde olacaktır.
   Motor sürücü Kontrol Sistemleri
   Değiştirilebilir hız kontrolü yapan inverter ile indüksiyon motorunun karakteristiğine
göre çıkış gerilimi ve frekansı kontrol edilir. Yükün karakteristiği ve çalışma hızı, kontrolü
etkileyen parametrelerdir. Inverter kontrol sistemindeki en önemli nokta, voltajın ve
frekansın motorun çalışma karakteristiğine uygun olarak ayarlanmasıdır.

  
İnverter kontrol sistemi kısaca aşağıdaki şekilde sınıflanır.

Ø V/f (Voltaj/frekans) kontrol
Ø Tork frekansı
Ø Vektör kontrol
Daha ayrıntılı bilgi için buraya bakabilirsiniz.
    Yukarıdaki özelliklerin dışında performansı etkileyen faktörler ürünün fiyatı,
ayarlanabilme özelliğinin kolay yapılabiliyor olmasıdır. Bunun dışında farklı özellikleri de
vardır.
Temel inverter kontrollü indüksiyon motor uygulamalarının çoğunda V/f kontrol
sistemi kullanılır. Bunun temel amacı daha fazla enerji tasarrufu sağlamak ve bakımın
sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Mikroişlemci ve dijital kontrolün geliştirilmesi ile
vektör kontrol teorisinin ilerlemesi sonucunda son yıllarda, DA motor uygulamaları gibi
yüksek düzeyli uygulamalarda vektör kontrolü de benimsenmiştir.
motor kontrol nasıl yapılmalı
AC besleme kaynağı
Hat gerilimindeki dalgalanmalar %2’den daha yüksek
olduğunda giriş hattı reaktörünün kullanılması önerilir.
Giriş sigortaları ve devre kesiciler
Ürün kullanıcı kılavuzlarındaki listelere bakınız.
Giriş reaktörü
Aşağıdaki durumlarda uygulanması gerekir:
a) Montaj sahasında şalterli güç faktörü düzeltme kapasitörleri
bulunuyorsa
b) Montaj sahasında güç kesintileri yaşanıyorsa veya voltaj
düşerse
c) Trafo sürücüye göre çok büyükse
PowerFlex 4-Sınıfı sürücüler: EMC uyumluluğunun garanti
edilmesi için Harici EMC filtresinin kullanılması gereklidir.
PowerFlex 7-Sınıfı sürücüler: Harici EMC filtresi sadece uzun
motor kabloları ve/veya özel bağışıklık gereksinimleri olması
durumunda gereklidir.
AC sürücü
Normal çalışma şartları(ND) sınıflandırması: 1 dakika
boyunca %110 yük ve 3 saniye boyunca %150 yük.
Başlatmada çok yüksek yük, geçici fazla yük
veya yüksek çalışma döngüsü yoktur. Tipik Ac sürücü
uygulamalarının çoğu ND (Normal Çalışma)’dir.
Ağır çalışma şartları (HD) sınıflandırması: 1 dakika boyunca
%150 yük ve 3 saniye boyunca %200 yük. Yüksek başlatma
torku (örn: aşırı yüklenmiş konveyörler), yüksek frenleme
torku (örn: ekstrüderler ve mikserler) ve yüksek çalışma
torku (örn: pistonlu kompresörler) için gereklidir.Çıkış cihazı veya sonlandırma kablosu
Motor kablosunun uzunluğu belirtilen değerlerin üzerindeyse
gereklidir.
İdeal bir motor kontrol sistemi aşağıdaki gibi olmalıdır.
motor sürücüsü
motor sürücüsü
motor sürücüleri
Motor hız kontrol sürücülerine malesef giriş ve çıkış filtreleri
lüzumsuz görülerek konulmamaktadır.Esasen bu şebeke
hatalarına karşı çok önemli koruma sağladığı gibi,istenmeyen
bi takım parazitlerinde önüne geçecektir.
inverter,plc,otomasyon
danfoss
hız kontrol sürücüsü
hız ayarlı motor
inverter
inverter nedir ?
motor kontrol
ac sürücü
ac drive
dinamik frenleme
frekans invertörü
frekans çeviriciler
softstarter
softstarermi invertermi
Servo sistem
Uzaktan kumanda
ampermetre
devir ölçer
devir göstergesi
frekans kontrolü
takometre
otomasyon panoları
pompa kontrol
buton
kontaktör
sigorta
şalter
Şalt
softstarter
yumuşak yolvericiler
termik
spindle motor
step motor sürücü fiyatları
redüktörlü motor fiyatları
servo motor fiyatları
hız kontrol cihazı fiyatları
inverter fiyatları.html
motor fiyatları
Toshiba En büyük inverter üreticilerinden biridir.