MOTOR KONTROL CİHAZI VE MOTOR YARDIMCI AKSESURALARI
hız kontrol sürücüsü
hız ayarlı motor
inverter
inverter nedir ?
motor kontrol
ac sürücü
ac drive
dinamik frenleme
frekans invertörü
frekans çeviriciler
softstarter
softstarermi invertermi
Servo sistem
Uzaktan kumanda
ampermetre
devir ölçer
devir göstergesi
frekans kontrolü
takometre
otomasyon panoları
pompa kontrol
buton
kontaktör
sigorta
şalter
Şalt
softstarter
yumuşak yolvericiler
termik
spindle motor
step motor sürücü fiyatları
redüktörlü motor fiyatları
servo motor fiyatları
hız kontrol cihazı fiyatları
motor fiyatları
inverter fiyatları.html
inverter,plc,otomasyon
Redüktör ve redüktörlü motorlar
için aşağıdaki başlıklarada bakabilirsiniz.
sonsuz dişlili redüktörlü motorlar
redüktörlü tip motor çeşitleri
değişik redüktör tipleri ve motor
redüktörlü motor
redüktörlü motorlar
         Monoblok Redüktörlü motorlar:
Redüktörlü motorlar yeni jenerasyon redüktörlerini rijitlik, sızdırmazlık, ses ve dişli
mukavemetlerinde büyük avantajlar sağlayan yepyeni bir prensip olan tekil gövde
(monoblok) prensibine göre geliştirilmiştir. Tüm redüktörler içinde yataklamalar
herhangi bir kapak veya gövdeye birleşimi olan parça üzerinde değil, direkt olarak
gövdenin kendi üzerinde kalmaktadır. Gövde eksenlerinin tek operasyonda
işlenmesi,yüksek imalat hassasiyeti sağlamaktadır.
   Günümüzde gelişen yüksek teknoloji ile dişli toleranslarında elde edilebilen yüksek
kalitelere GG22 malzemeden olan gövdenin cevap verebilir duruma gelmesi
sağlanmaktadır. Bu prensip aynı zamanda rulman ve dişli ömürlerinde bir artış
sağlamakta olup yüksek radyal yükler taşınabilmektedir. Redüktör içinde kullanılan
rulman, dişli, mil hesaplamaları DIN ve Niemann’ın hesaplama temellerine dayanan
profesyonel yazılımlar ile ile yapılmaktadır.
   Redüktör gövdesi içinde ara perde gövde ile yekpare olup, üç kademeli
redüktörlerde optimum rulman yataklamalarının yapılabilmesi sağlanmaktadır.
Ara perde, dişlilerin her iki taraftan, dişliye en yakın noktadan yataklanmasını
böylece millerin sehim ve salgılarının minimum düzeye inmesini sağlayarak
sessiz
redüktörlerin ortaya çıkmasında büyük rol oynamaktadır
. Yeni jenerasyon
redüktörlerde esneklik ve montaj kolaylıkları için de birçok yenilik getirilmiştir.
Redüktörlerin motor bağlantılarında müşteri isteğine bağlı olarak standart akuple
veya IEC B5 veya B14’ e göre bağlantısı uygun
redüktörler verilebilmektedir. Tüm modeller ayaklı veya flanşlı olarak, tek gövde
içinde iki veya üç kademeli olarak üretilmektedir. Redüktörler aynı güç ve devir
değeri için daha kompakt ve daha düşük eksen mil yüksekliklerine getirilmiştir.
    Tüm redüktörler modüler sistemde düşünülmüş olup, çiftli redüktörlerde ara
bağlantılarda değişiklikler minimum seviyeye indirilmiştir. Redüktörler içinde
kullanılan tüm toleranslar kalite güvence sistemi ile aktif kontrol altında
tutulmaktadır.
    Optimize edilmiş dişli çifti ile motor tahriki
Sertleştirilmiş ve taşlanmış vida (21NiCrMo2), fosfor bronzlu çark (Gz12SnCuNi) yüksek
mukavemet ve verim sağlamaktadır.
    Uygun gövde malzemesi ve gövde
E40-E80 alüminyum enjeksiyon döküm,E100-E125 pik döküm gövde malzemesi.
Soğutucu kanatlar ve geniş yağ haznesi büyük bir avantaj sağlamaktadır.
    Sıvı yağ banyosunda çalışma motora zarar vermez
Doldurma, boşaltma ve havalandırma tapaları her pozisyona uygundur. Redüktörler B3 pozisyonuna uygun E30-E80 büyüklüğü için sentetik yağ, E100-E125 büyüklüğü için mineral yağ ile doldurulmuştur
(ISO VG320).
   Bol devir çeşidi için hem redüktör hemde inverter
Her büyüklük içerisinde geniş bir çevrim oranı aralığı ile birçok devir çeşidi mevcuttur.
Sekiz büyüklükte gövde (E30-E125)
Maximum termik güç
Çok kanatlı ve kolay hava akımı sağlayan  gövde, dizaynı ile maximum termik güç taşımayı sağlar.
Sessiz çalışma
Dişli ve gövde toleranslarının ölçülerek sıkı denetim altında tutulması sessiz çalışmayı
ve üst mukavemeti garanti eder.
   Delik Milli Redüktörlere motor bağlanması
    Delik milli redüktörlerde tekil gövde (monoblok) prensibine göre geliştirilmiştir.
Monoblok redüktörlerde anlatılan tüm özellikler delik milliler için de geçerlidir. Bu
redüktör tipinin özelliği delik milli olmasından dolayı birçok uygulama alanı için montaj
kolaylığı ve kompaktlık sağlamasıdır. Bu modeller, flanşlı, gövde bağlantılı, delik
milden askı bağlantılı veya bunların bir kombinasyonu olan montaj şekillerinde
üretilmektedir. Delik milli redüktörler, sonsuz vidalı modellerde olduğu gibi modüler
sistemde düşünülmüştür. Çıkış milleri ve çıkış flanşları, standart ürün üzerine sonradan ilave
edilebilmektedir. Gövdenin her iki tarafından da bağlama imkanı sağlayan bağlantı delikleri
mevcuttur. Delik milli redüktörlerin motor bağlantılarında da esneklik getirilmiştir. IEC
B5 veya B14, standart akuple veya motorsuz mil girişli modeller mevcuttur. Diğer sonsuz
ve monoblok modeller ile olan kombinasyonlarında değişiklikler minimum
düzeye indirilmiştir. Yüksek mukavemet ve verimin ön plana çıktığı uygulama
alanlarında, sonsuz vidalı redüktörlerin yerini almakta olup, radyal yükler açısından da
büyük avantajlar getirmektedir.
     Servis Faktörü
Servis faktörü (fs) redüktörün çalıştığı şartlar ile uyumlu olması için gerekli olan emniyet katsayısıdır. ‘’fs =1’’ Düzgün ve sakin
yüklerde, günlük sekiz saat ve saatte yüz start çalışmayı karşılar.
Aşağıdaki etkenlere bağlıdır:
- Günlük çalışma süresi
- Yük sınıfı
- Bir saatteki start sayısı
- Redüktör tahrik tipi
- Diğer gözlemler
Bu etkenleri göz önüne aldığımızda, gerekli servis faktörünü belirlemek için:
1. Makinanın günlük çalışma süresini tespit ediniz.
2. Makinanın ne türde yükler verdiğini tespit ediniz (Sayfa 24-25 ).
U - Düzgün ve sabit yükler
M - Orta darbeli yükler
H - Ağır darbeli yükler
Yük sınıfının daha teknik seçimi için rotora indirgenmiş toplam atalet momenti formülünden faydalanabilirsiniz
3. Saatteki start sayısını tespit ediniz.
4.İlk üç maddeye bağlı servis faktörünü aşağıdaki tablodan seçiniz.
5. fs Redüktürümüzün tahrik tipine bağlı olarak “k” katsayısı ile çarpılarak arttırılır.
k=1 :Elektrrik motoru veya hidromotor
k=1.25 :İçten yanmalı çok silindirli
k=1.5 :İçten yanmalı tek silindirli
Motorlu redüktörlerde verim :
Redüktörlerde verim h=PN2/PN1oranından elde edilir. Bu değer redüktörün normal şartlarda çalıştığı, iyi yağlama yapıldığı
ve yükün nominal değere yakın olduğu taktirde geçerlidir. Sonsuz Vidalı redüktörlerde ilk 50
saatlik çalışma süresi içinde verim sonsuz vida tablolarında verilen değerlerden  aşağıdaki yüzdeler kadar
(ağız sayılarına bağlı olarak) daha düşük olacaktır;
z1= 1 ; %12
z1= 2 ; %6
z1= 3 ; %3
Statik verim hs start anında oluşan verimdir ve dinamik verim hızının çok altındadır. Motor nominal devrine ulaştığında
redüktörün verimi katalogta verilen değerlere ulaşacaktır. Helisel dişli tiplerde katalogta verim değeri verilmemiştir.
Helisel dişli tiplerin (monoblok, delik milli ve yatık) verimleri kademe başına 0,98 civarındadır.
                                                                veriler yılmaz redüktör
Dinamik Otoblokaj
Sonsuz vida redüktörünün dinamik olarak
otoblokaj olması (tahrik tarafındaki etkiler;
motor momenti ile sonsuz vida, pervane ve
kaplin gibi diğer bağlantı elemanlarının
atalet momentleri ortadan kalktıktan sonra
sonsuz vidanın ani olarak kilitlenmesi)
ancak h<0.5 olduğunda oluşur. Bu durum
bir fren yardımı olmadan bir yükü durdurmak
ve tutmak istendiğinde gerekli olur. Sürekli
vibrasyonlu durumlarda dinamik
otoblokajlılık elde edilemiyebilir.
    Redüktör Seçimi
Bir redüktör seçiminde aşağıdaki yol izlenmelidir.
1. Çalışma şartlarına bağlı servis faktörünü (fs) belirleyiniz. (Servis Faktörü )
2. Makinanız için gerekli olan momenti belirleyiniz M2 (redüktör gerekli çıkış
momenti ).
3. Makinanızın devrini belirleyiniz n2n (redüktör gerekli çıkış devri ).
4. Makinanızın güç ihtiyacını (Redüktör çıkış gücünü) ‘’P2‘’ hesaplayınız.
redüktör
servo motor redüktörü