inverter,plc,otomasyon
hız kontrol
inverter
inverter fiyatları
inverter nedir ?
plc
plc sistemleri
Standartlar
Servo sistem
frekans inverteri nedir
motor kontrol
makinalar
sensör
Kablosuz uzaktan kumanda
elektrik motorları ile tasarruf
dc motorlar
ac motorlar
zaman rölesi
kontaktör
motor sürücüleri
dc motorlar
yıldız üçgen bağlantı
servo motor fiyatları
devir bekçisi
sınır anahtarları
pompa kontrol
motor sürücüleri
lineer motorlar
asenkron motorlar
tork ölçer
transdüser
step motor sürücüsü
Servo sistem
pozisyon kontrol
sürücü
yumuşak yolvericiler
akıllı röle
pid kontrol
Plc ile pozisyon kontrol
invertör nedir
uzaktan kumanda
Rotary_enkoder
elektrik_malzemeleri
makina otomasyonu
otomasyon nedir?
pano
Şalt
Kontrol_cihazları
dijital gösterge
nem kontrol cihazı
titreşim ölçer
elektronik cetvel
makinalar
açık çevrim
ac drive
HIZ KONTROL CİHAZI VE HIZ KONTROL CİHAZI YARDIMCI AKSESURALARI
Frekans konvertörleri
HVAC uygulamalarında frekans konvertörlerin
kullanılmasının en büyük faydası, sabit
hızda çalışan motor uygulamalarına göre,
enerji tasarrufu fırsatlarının bulunmasıdır.

Sürekli tam hızda çalışan bir elektrik
motorunda bir AC sürücünün kullanılması,
talebe bağlı olarak motor hızının
değiştirilebilmesini sağlamaktadır.

Çoğunluğunu fan ve pompaların
oluşturduğu HVAC uygulamalarında, AC
sürücüler enerji faturalarında
%20 ile %50
arası bir azalma sağlayabilmektedirler.
Bu değerlerin üstü de mümkündür. Frekans
konvertörü sektöründeki enerji tasarruf
potansiyeli değerlendirmesinde bir dünya
lideridir.
Frekans konvertörleri
frekans konvertörleri
   Frekans konvertörü nedir?

  Enerji verimliliği analizlerinde kullanılmak üzere sürücü içerisinde entegre tasarruf hesaplayıcıları ve PC yazılımları sunmaktadır. Bu sayede
Frekans kontrolü için frekans konvertör HVAC sürücüsü, tüm kullanıcıların beklentilerinden fazlasını sağlayabilen ender ürünlerdendir.
Sadece HVAC sektörü için üretilmiş ilk frekans konvertörü olan ve eşsiz  mühendisliği sayesinde sorunsuz olarak
çalışan HVAC sürücüsü, tüm dünyada bir çok uygulamada güvenilir bir şekilde kullanılmaktadır.
Basit kontrol paneli  Bir cep telefonu kullanmak kadar kolaydır. Bir sürücüyü devreye almak daha kolay olamazdı.
Ya da kolay uygulama?

Yaygın uygulama için standart makrolar.Seçmek sadece birkaç saniye…

   Sürücü besleme ve geri dönüş fanları, soğutma kulesi fanları, basınç pompaları ve kondenserler gibi birçok HVAC uygulaması için standart
makroları ile programlanabilir. Akıllı HVAC kontrol paneli ise her zaman direkt ve anlaşılır bilgilerle kullanıcıları yönlendirir.
HVAC uygulamalarındaki en temel problem harmonikler ve elektromanyetik yayılımlardır. HVAC sürücüsü elektromanyetik
uyumluluk için istenen tüm özelliklere standart olarak sahiptir. Yüke göre değişken empedanslı şok bobini,harmonikleri % 25’e varan oranda
azaltır. Hızlı bir şekilde nerede ve ne kadar
enerji tasarrufu elde edilebileceği hesaplanabilmektedir. Motor hızının
sadece %20 oranında düşürülmesiyle %50’lere varan enerji tasarrufuna ulaşılabilir. Bununla birlikte HVAC için kullanılan  sürücüler, sağladığı
enerji tasarrufu ile yatırım maliyetlerini bir yıldan kısa sürede amorti etmektedir.

2008 yılında, devreye alınan sürücüler baz alındığında, elektrik tüketiminde 170 TWh (170 000 000 000 kWh) azalma sağlandı (abb verileri).
Bu tüketim fosil yakıt kullanılarak üretilmiş bir enerji olsaydı, yaklaşık 140 milyon ton CO2 üretilmiş olacaktı. Bu değer de yaklaşık 35
milyon üzerinde aracın yaymış olduğu CO2 emisyonuna eşdeğerdir.
Frekans konvertörleri kurulmadan evvel
* Cihazın güç kaynağını devre dışı bırakınız.
* Cihazların kazara tekrar çalısmayacağından emin olunuz.
* Kaynak ile izolasyonu teyit ediniz.
* Topraklama ve kısa devre testleri yapınız.
* Çalısan komşu üniteleri kapatınız.
* İlgili cihazın mühendislik talimatlarını  yerine getiriniz.
* Ancak, EN 50110-1/-2 (VDE 0105 Kısım 100)’e göre uygun nitelikteki personel bu
cihaz/sistemi çalışabilir.
* Kurulumdan önce ve cihaza dokunmadan önce, statik elektrik sistemini boşalttığınızdan
emin olunuz.
* Fonksiyonel toprak (FE), koruyucu toprağa (PE) ya da potansiyel dengelemesine bağlanmalıdır.
Topraklamalar sağlam yapılmalıdır.Sistem kurucusu, bu bağlantının gerçekleştirilmesinden sorumludur.
* Bağlantı kabloları ve sinyal hatları, indüktif ve kapasitif girişimlerin otomasyon fonksiyonlarına
zarar vermeyecek şekilde, monte edilmelidir.
* Otomasyon cihazları ve ilgili işletim elemanları, istenmeyen işletime karsı iyi korunacak şekilde
kurulmalıdır.
* Sinyal tarafında bir hat veya tel kopmasının otomasyon cihazlarında tanımlanmamış durumlarla
sonuçanmaması için, I/O ara birimi çevrelerinde uygun emniyet donanımı ve yazılım tedbirleri
uygulamaya sokulmalıdır.

Frekans konvertörü çalışma prensibi
* 24 volt enerji kaynağı içn güvenilir bir alçak gerilim elektrik yalıtımını sağlayınız.
Sadece IEC 60364-4-41 (VDE 0100 Kısım 410) veya HD 384.4.41 S2 ile uyumlu güç kaynağı
nitelerini kullanınız.
* Şebeke gerilimindeki belirtilen değerlerden sapmalar,spesifikasyonlarda verilmiş olan tolerans
limitlerini aşmamalıdır,aksi halde, bu durum arızalara veya tehlikeli çalısmaya neden olabilir.
IEC/EN 60204-1 ile uyumlu olan acil durdurma cihazları (emergency stop), otomasyon cihazlarının
çalışma modlarında etkili olmalıdır.
Frekans konvertörleri ile pompa kontrolü
  Kondensatörler tamamen deşarj olmadan önce terminallere kesinlikle dokunmayınız ( hayati tehlikelere yol açabilir ).
Riayet edilmemesi,
ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.Terminalleri bağlamadan önce teçhizata giden tüm gücü kesiniz. Dahili kondensatör, güç
kaynağının kapatılmasından sonra da şarjlı kalır. DC bara gerilimi 50 Vdc altında olduğu zaman şarj göstergesinin LED'i söner. Tüm göstergeler
söndükten sonra, elektrik çarpmasını önlemek için en az beş dakika bekleyin ve emniyetli seviyenin onaylanmak için DC bara gerilimi düzeyini ölçün.
* Kalifiyeli olmayan personelin ekipmanı kullanmasına izin vermeyin.
Riayet edilmemesi, ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.Parçaların bakım, muayene ve değiştirilmesi, yalnızca AC sürücülerinin kurulum,
ayarlama ve bakımını iyi bilen yetkili personelce yürütülmelidir.
  *Sürücüye güç uygulanmış durumdayken bağlantıları değiştirmeyin; kapakları, konnektörleri veya opsiyon kartlarını sökmeyin veya sürücüye bakım yapmayın.
Riayet edilmemesi, ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.
  *Bakım yapılmadan önce tüm sürücü gücünü kesin ve tehlikeli gerilim kontrolü yapınız.
  *Motor tarafındaki topraklama teminalini her zaman topraklayınız.
Hatalı ekipman topraklaması, motor muhafazasına dokunulduğunda ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.
  *Üzerinizde bol kıyafetler veya takı varken veya koruyucu gözlük takmadan sürücü üzerinde çalışmayınız. Riayet edilmemesi, ölüm veya ciddi yaralanmaya
yol açabilir.
   *Sürücü üzerinde çalışmaya başlamadan önce saat ve yüzük gibi metal nesneleri çıkartın, bol kıyafetleri emniyet altına alın ve koruyucu gözlük takın.
   *Asla sürücünün çıkış devrelerini kısa devre etmeyin.
Frekans konvertörünün çıkış devrelerini kısa devre etmeyin. Riayet edilmemesi, ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.Koruyucu topraklama
iletkeninin teknik standartlara ve yerel emniyet yönetmeliklerine uyumlu olmasını sağlayınız.Bir EMC filtresi monte edilmiş olduğunda veya
CIMR-Ao4A0414 modellerinde ve daha büyük modellerde kaçak akım 3.5 mA değerini aşmaktadır. Bu nedenle koruyucu topraklama iletkeninin kesilmesi
durumunda, IEC 61800-5-1 gereğince otomatik güç beslemesinin kesilmesi sağlanmalı veya en az 10 mm2 (Cu) ya da 16 mm2 (Al) kesitli koruyucu bir
topraklama iletkeni kullanılmalıdır.
    *Artık akım denetimi/algılama (RCM/RCD) için uygun ekipman kullanınız.
Bu sürücü, koruyucu topraklama iletkeninde bir DC bileşeni ile artık akıma neden olabilir. Artık akımla çalışan koruyucu veya denetleyici bir aygıtın
kullanıldığı yerde direkt veriniz.
Frekans konvertörlü pompalar için aşağıdaki yönergeleri uygulamalısınız
Acil-durdurma cihazlarının kilitlerinin açılması yeniden çalısmaya neden olmamalıdır.
* Muhafazaları veya kumanda kabinleri içerisine monte edilmek üzere tasarlanmış
cihazlar ancak, bunlar kapalı muhafazaları içerisine monte edildikten sonra çalıstırılmalı
veya kumanda edilmelidir.
Masa üst veya taşınabilir ise, sadece kapalı muhafazaları içerisinde çalıstırılmalı ve
kumanda edilmelidir.
* Bir voltaj düşümü veya arızası sonrası kesintiye uğrayan programların uygun şekilde
yeniden çalıştırılmasından emin olmak için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Bu, kısa bir süre için bile olsa tehlikeli çalışma durumlarına neden olmamalıdır.
Eğer gerekiyorsa, acil-durdurma cihazları kullanılmalıdır.
* Otomasyon sisteminde arızaların kişilere veya mülke zarar verebileceği her bir
durumda, bu arıza veya bozulmaya karşı emniyetli bir çalışma durumunu temin
etmek için harici (örneğin, nihayet salterleri, mekanik kilitlemeler, vs yardımıyla)
tedbirler alınmalıdır.