inverter,plc,otomasyon
hız kontrol
inverter
inverter fiyatları
inverter nedir ?
plc
plc sistemleri
Standartlar
Servo sistem
motor kontrol
makinalar
sensör
Kablosuz uzaktan kumanda
elektrik motorları ile tasarruf
dc motorlar
ac motorlar
zaman rölesi
kontaktör
motor sürücüleri
dc motorlar
yıldız üçgen bağlantı
servo motor fiyatları
devir bekçisi
sınır anahtarları
pompa kontrol
motor sürücüleri
lineer motorlar
asenkron motorlar
tork ölçer
transdüser
step motor sürücüsü
Servo sistem
pozisyon kontrol
sürücü
yumuşak yolvericiler
akıllı röle
pid kontrol
Plc ile pozisyon kontrol
invertör nedir
uzaktan kumanda
Rotary_enkoder
elektrik_malzemeleri
makina otomasyonu
otomasyon nedir?
pano
Şalt
Kontrol_cihazları
dijital gösterge
nem kontrol cihazı
titreşim ölçer
elektronik cetvel
makinalar
açık çevrim
ac drive
HIZ KONTROL CİHAZI VE HIZ KONTROL CİHAZI YARDIMCI AKSESURALARI
     Sürücü otomasyon endüstrisinde herhangi bir yükü kontrol eden malzeme - cihaz vs
olarak genel anlamda kullanılan bir terimdir. Sözgelimi ac motorları kontrol eden
cihazlara ac sürücü,dc motorları kontrol eden cihazlara dc sürücü,servo motorları
için servo sürücü deyimleri kullanılır.Bahsettiğimiz terimler otomasyon konusu içindeki
bazı tanımlardır. Mesela elektronikde darlington transistör kontrolü için
darlington transistör sürücüleri kullanılır.

   Ekonomik nedenlerle küçük ve orta güçlerdeki sürücüler besleme için standart motorlar
kullanılır. Elektrik ac motor üreticileri 2 ve 4 kutuplularında 3 kW (dâhil), 6 kutuplularında
2,2 kW (dâhil) kadar olanları   220V/Y380V gerilimlidir. Daha büyük güçlü olanlara
Direkt 380 Volt yada 660/380 volt gerilimlidir.

Sürücüler genel olarak
200-240 V AC bir faz girişli veya 380-480 V AC üç faz
girişli olarak yapılır. Sürücülerin çıkış gerilimleri anma değerleri, giriş gerilimleri değerine
eşittir. Çıkış gerilimleri, sürücünün anma değerleri üzerine artırılabilir.

  
Giriş gerilimi, bir faz 220 V 50 Hz’li sürücünün, çıkış gerilimi max. değeri,
üç faz 220 V, 50 Hz’dir.

Dikkat:
Bir cihazda; etiketinde D 220 V/Y 380 V, 50 Hz yazılı motorlar üçgen bağlı olarak çalıştırılır.
Böyle motorların klemens bağlantısı yıldız bağlıdır. Yıldız (Y) köprüsü sökülerek
üçgen köprüleri yapılmalıdır.

Giriş gerilimi, üç faz 380 V 50 Hz’li cihazın çıkış gerilimi anma değeri, üç faz 380 V 50 Hz’dir.
Bu cihazda etiketinde  220V/Y 380 V 50 Hz, yazılı motorlar yıldız bağlı olarak; etiketinde 
380 V yazılı motorlar, üçgen bağlı olarak çalıştırılır.

Ac motor kontrol sürücülerinde aşırı yük, aşırı akım, düşük ve aşırı gerilim, aşırı sıcaklık,
kısa devre vb. korumalar bulunmaktadır. Böylece bir arıza anında cihaz devre dışı
kalacağından cihaz ve
motor koruması yapılmış olur.
sürücü motor kontrolü
Sürücü fiyatları için tıklayınız.
İnverter fiyatları için tıklayınız.
Servo fiyatları için tıklayınız.
Softstarter fiyatları için tıklayınız.
Sürücü nedir ? ve Sürücü terimi ile aynı anlama gelen endüstriyel terimler hangileridir.
Endüstriyel sürücülerin yapısı ve çalışma metodları nelerdir?
Ancak piyasada sadece sürücü değil aynı zamanda ,inverter,invertör,frekans konverteri,frekans inverteri,hız kontrol cihazı,drive gibi
isimler kullanılır ve aslında hepsi aynı ürün için kullanılır.

     Frekanslardaki değiştirme işlemi ilk dönem moto jeneratör gruplarından elde edilirdi. Günümüzde,
yarı iletken teknolojisindeki gelişmeler, frekans çeviricilerin yapımını hızlandırmıştır. Genelde kafesli
rotorlu asenkron motorlarda hız ayarı için düşünülen bu yöntemdeki amaç, motora uygulanan gerilimin
frekansını ayarlayarak motor hızının değerini değiştirmektir.

      En gelişmiş sürücüler doğru akım gerilim ara devreli olarak tasarlanmış olanlardır. Frekans ayarı 0-5000 Hz
arasında yapılabilmektedir. Bu tür sürücülerde  önce şebeke gerilimi (genelde köprü veya tristörle)doğrultulur.
Bu doğru gerilim ara devre filtre bobinleri ve kondansatörler ile filtrelenir.
Elde edilen bu DC gerilim şebeke geriliminin yaklaşık 1.41 katıdır (işte bu sebepten sürücülerin DC baralarında giriş beslemesinden dahada yüksek voltaj ölçülür).
Filitrelenmiş DC gerilim, alternatif gerilim çeviricinin ( İGBT modülü ) evirici bölümünde kontrol ünitesinde üretilen sinyaller ile ayarlanabilen gerilim ve
frekans üretilir. Üretilen bu gerilim ve frekans sayesinde asenkron motorların geniş hız sınarlar içinde verimli olarak çalıştırılır.
Günümüzde mikro işlemcilerle motor hız kontrol cihazı (sürücü), kullanımı her gün biraz daha artmaktadır. Hatta artık mecburidir.
Sürücülere yakından bakış
Ara devreli frekans sürücüleri, şebeke gerilimi modüleri doğrultmaçlar ile doğrultulur.
Doğrultulan gerilim, filtre edilerek düzleştirilir. Doğrultulan doğru gerilim, üç fazlı
dalgalayıcı ile PWM (
Pulse Width Modulation= Darbe Genişlik Modülasyonu) yöntemiyle
motoru besleyecek değişken, frekanslı üç fazlı alternatif gerilime çevrilir.

Çıkış gerilimin etkin değeri, ara devre doğru gerilimine doğrudan orantılıdır.
Örneğin, giriş gerilimi 3 fazlı 380 volt olan frekans çeviricide doğrultulan
maksimum gerilim Ud= 513 volt olur. Darbe genişlik modilasyonlu (PWM) çeiricide,
hem frekans, hem de gerilim ayarı dalgalayıcıda gerçekleştirilir
Asenkron motorların stator sargılarında oluşturulan manyetik akımın değeri, bütün
yüklerde gerilimle doğru
frekansla ters orantılıdır. Anma gerilim ve anma frekansında
çalışan motorun momenti anma değerindedir. Gerilim sabit tutularak
frekans azalırsa
manyetik akım artar
, frekans artırılırsa manyetik akım azalır.

Motorun döndürme momenti, faydalı akımın karesine orantılıdır.
Bir motorun anma döndürme momentinde çalışması durumundaki manyetik
akı değeri anma manyetik akısıdır.


Motorun değişik devir hızlarında anma momenti ile çalışabilmesi ancak anma
manyetik akısında çalıştırılırsa mümkündür.
Motorun gücü ise, devir hızı ve momentinin çarpımı ile orantılıdır.
Yani güç, hız ve moment değerine bağlı değişir.

Dikkat;
Gerilim sabit tutularak frekans azaltılırsa manyetik akı artarak doymaya girer.
Bu nedenle frekansla beraber gerilimin de düşürülmesi
zorunludur.
Akı bağıntısına göre, hava aralığı akısının ve döndürme momentinin sabit kalması için
gerilim-frekans oranı (U/f=k) sabit tutulmalıdır.

Frekans çeviricinin çıkış gerilimi, frekansa doğrudan orantılı ayarlanmalıdır.
Bu oran, çok düşük frekanslarda yetersiz kalır. Hava aralığı akısı ve
döndürme momenti çok düşer. Bu sakıncayı önlemek
için düşük frekanslarda gerilim biraz artırılır. Böylece düşük frekans bölgelerinde aşırı
uyarma önlenir ve motor anma momentini verebilir.

Dolayısıyla frekans çeviricilerle yol vermede,
motorun kalkış sorunu yoktur.
Düşük frekansla çalışmada, hız azaldığından soğutma pervanesinin
soğutması yetersiz kalır ve motor ısınır.
Bu bakımdan azalan frekanslardaki çalışmada, motor harici bir tahrikle soğutulmalıdır.
     Darbe genişlik modülasyonlu (PWM) frekans çeviricilerde, hem frekans hem gerilim ayarı dalgalayıcıda gerçekleştirilir. Sabit momentle işletme U/f oranının
sabit tutulması ile olur. Değişken momentle işletme, oranının sabit tutulması prensibidir. 3/2 fU Motorların sargı yalıtımları, mekanik düzenleri, anma gerilim
ve diğer anma değerlere göre tasarlanarak yapılmıştır. Pratikte motor, anma gerilim değerinin üzerinde çalıştırılmaz. Anma frekanstan sonra frekans artışı
sürdürülürse gerilim sabit tutulur.  Bu konu ile ilgili ayrıntılara v/f kontrol sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Gerilim-frekans sabit oranı (U/f=k) bozulur. Artan frekansta manyetik akı ve
döndürme momenti giderek azalır. Buna karşın hız arttığından güç sabit kalabilir.
Artan frekanslarda, anma hızının üzerindeki hızlarda motor, anma momenti ile yüklenemez. Artan frekanslarda devir kayıpları, hızın yükselmesinden sürtünme
ve rüzgâr kayıpları artar. Bunun sonucu olarak kayıplar arttığından, motorun verimi de düşer.  bakınız vektör kontrol
Sonuç olarak;
    
Sürücüler anma frekansının üzerindeki frekanslardaki çalışmada, motor veriminin ve momentinin düşeceği bilinmelidir.
Yukarıda bilirttiğimiz gibi sözgelimi siz elinizdeki 2800 rpm bir motoru 3500 rpm ile döndürebilirsiniz. Ama fizik kuralları gereği motordan
aynı verimi alamassınız. Bu durum dikkate alınarak motor gücü, belirlenen gücün
bir üst değerinde seçilmelidir. Çok yüksek frekanslardaki çalışmada
50 Hz veya 60 Hz frekansa göre tasarlanmış standart motorlarda bazı olumsuzluklarla karşılaşılabilir .Bunlardan en sık denk geldiğimiz
motorun bayılmasıdır.
Kuru kuru devir genelde kimsenin işine yaramaz. Motorları güçlü yapan tork değerleridir.
Sürücüleri devreye alırken nelere dikkat etmeli?
motor sürücüsü
** Sürücüyü dikey veya yatay olarak, arkasında boşluk kalmayacak şekilde düz bir
yüzeye monte edilmelidir.
** Sürücüyü aşırı ısınmadan korumak için cihazınız, alttan ve üstten yeterli hava
boşluğu bırakılarak monte edilmelidir. Birden fazla cihaz durumunda,
cihazlarınızı arada boşluk bırakmadan yanyana monte edebilirsiniz.(bu her
sürücü modeli için geçerli olmayabilir.)
** Montaj için gerekli delik işaretleme şablonunu ambalaj içinde bulabilirsiniz.

SÜRÜCÜ MOTOR BAĞLANTILARI

**
Bütün standart asenkron motorlar frekans konvertörü ile birlikte kullanılabilir.
Motor kablolarını, 96,97,98 (U,V,W) no'lu motor çıkış uçlarına, toprak kablosunu
da toprak işareti olan 99 no'lu bağlantı uçuna bağlayın. Oluşacak RFI'ı azaltmak
açısından motor kablolarının ekranlı kullanılması tavsiye edilmektedir.
Kablo ekranı, cihaz üzerinde bulunan kelepçelerle şaseye bağlanmalıdır.
Motor kablolarının ekranlı olması EMC'ye uyumluluk açısından tavsiye edilmektedir.

**
Genellikle, küçük motorlar (220/380V,D,Y) yıldız bağlıdırlar.
Büyük motorlar ise (380/660V,D,Y) üçgen bağlıdırlar. Doğru bağlantı şekli ve
gerilimi motor etiketinden görülebilir.

SÜRÜCÜ ŞEBEKE BAĞLANTILARI

Sürücüye enerji vermeden önce şebeke geriliminin ve bağlantının
frekans konvertörü için doğru olup olmadığını kontrol edin.
Şebeke kablosunu, (L1,L2,L3) no'lu şebeke giriş uçlarına, toprak
kablosunda toprak işareti olan bağlantı uçuna bağlayın.
Besleme gerilimi 3x200-240V veya 3x380-500V'dur.
sürücü nedir
                               Sürücü Tanımı ve Yapısı ,sürücü nedir?

       Ac elektrik girişi sürücü içindeki doğrultma ünitesi vasıtasıyla doğrultulur. Dc gerilimden elde edilen bara
İGBT türünden bir düzeneğe verilmeden evvel kondansatörler ile dengelenip depolanır. İşte bu Dc voltajı tekrar
Sinüse yakın bir şekilde değişik faz açıları ile çıkışa verebilen,bu dalga şeklinin genliğini tepe nokta ayarlamalarını
ve voltajını ayarlayabilen mekanizmalara sürücü diyoruz.