Motor kontrol sistemleri > hangi metodla kontrol etmeliyim
inverter,plc,otomasyon
hız kontrol
ac motor hız kontrol cihazları
inverter
inverter fiyatları
inverter nedir ?
plc
plc sistemleri
Standartlar
Servo sistem
hafif şartlar - ağır şartlar nedir?
frekans inverteri nedir
frekans konvertörü
motor kontrol
makinalar
sensör
Kablosuz uzaktan kumanda
elektrik motorları ile tasarruf
dc motorlar
ac motorlar
zaman rölesi
kontaktör
motor sürücüleri
dc motorlar
yıldız üçgen bağlantı
servo motor fiyatları
devir bekçisi
sınır anahtarları
pompa kontrol
motor sürücüleri
lineer motorlar
asenkron motorlar
tork ölçer
transdüser
step motor sürücüsü
Servo sistem
pozisyon kontrol
sürücü
yumuşak yolvericiler
akıllı röle
pid kontrol
Plc ile pozisyon kontrol
invertör nedir
uzaktan kumanda
Rotary_enkoder
elektrik_malzemeleri
makina otomasyonu
otomasyon nedir?
pano
Şalt
Kontrol_cihazları
dijital gösterge
nem kontrol cihazı
titreşim ölçer
elektronik cetvel
makinalar
açık çevrim
ac drive
Yumuşak Yol Verici ile motor kontrol (Soft starter ile Yol Verme)
Bazı motorların yumuşak yol alması istenir. SOFT STARTER yol vericiler olarak
anılan bu cihazlarda, motora uygulanan gerilim ve motor akımı izlenilerek
ayarlanır.

Mikropresesör tabanlı kontrol sistemleri ile donatılmış yol vericiler motordaki
(moment) tork akım ilişkisini zamana bağlı olarak yavaş yavaş ayarlaması
nedeni ile motorun devreye girmesi ve devreden çıkması darbe yapmadan
yumuşak olmaktadır.

Soft starter motor akımı ve gerilimini kontrol ederek motorun
devreye girmesi sırasında şebeke gerilimini
%30 değerinden itibaren %100’e
kadar kontrollü bir şekilde motora tatbik eder. Aynı zamanda motorun
devreden çıkması sırasında da %100 değerinden
% 30 değerine kadar kontrol ederek devreden ayırır.
yumuşak yol verici
Motora uygulanan gerilim istenen değere göre düzeltilmesi,
motorda frenleme yapılması, kalkış ve duruş süresi ayarları mümkündür.
Dolaylı yol vermeye de uygun olan bu cihazlar, motor
güçlerine göre kullanılır. Soft starter kullanarak yol vermede, ek bir
enerji kontaktörüne ihtiyaç yoktur. Direkt bağlantılı ve V3 bağlantılı
yumuşak yol verme tipleri vardır.
Yumuşak Yol Verici (Soft Starter) ile ac motorları sürmek
  Asenkron motorlara yol verme şekillerinden biri de mikro işlemci tabanlı kontrol
sistemleri ile donatılmış yumuşak yol vericilerdir.

Motordaki moment-akım ilişkisinin zamana bağlı olarak yavaş yavaş ayarlanması ile
oluşturulan yol verme sistemidir. 560 kW’a kadar olan sistemlere uygulanabilmektedir.
Vuruntulu olmayan, yumuşak kalkış ve duruş istenen pompalar, kompresörler, yürüyen
merdivenler, asansörler gibi uygulamalarda kullanılabilmektedir.

Soft starter motor ile şebeke arasına direkt olarak bağlanır . Motor akım ve
gerilimi soft starter ile kontrol edilir. Motorun devreye girmesi sırasında şebeke
gerilimini %30 değerinden başlayarak %100 değerine kadar yavaş yavaş
motora uygular.
Motor normal devrine geldiğinde soft starter devreden çıkar , bypass kontaktörü
devreye girer ve motor normal çalışmasına devam eder.
   Motorlara dolaylı yolvermek için yumuşak yoverici kullanın.
  
Dolaylı yol vermede, kalkış süresi 0-20 saniye arasında ve kalkış gerilimi, motor
anma geriliminin %40 ile % 100’ü arasında ayarlanabilir. Zemin temizleme
makinelerinde,araba yıkama tesislerinde, asansörlerde, yürüyen merdivenlerde ve
küçük taşıyıcı bantlarda tercih edilir.
   Sonuç olarak motor kalkış akımının düşürülmesi ve moment darbelerinin önlenmesi
ile motor besleme kablosuna ve yüke binen zorlamalar azaltılmış olur. Böylece bakım
masrafları ve bakım periyotları azalır.
    Resimlerde yumuşak yol verici resimleri ve bunlara ait bağlantı
şemaları verilmiştir. Bu cihazlar, yol alma momentini düşürerek motoru rahatlatır ve
şebekeden çekilen akımı azaltmak suretiyle de, şebekede tehlikeli akım darbelerinin
oluşmasını engeller. Kontrollü faz kıyıcı devresi, başlangıçta motora düşük gerilim uygular
ve sonrasında bu gerilimi sürekli biçimde arttırır. Böylece yıldız-üçgen yol vermede
karşılaştığımız motor momentindeki ani darbeler
engellenmiş olur. Motorun yol alma işlemi
tamamlandıktan sonra, şebeke gerilimi ile çalışmaya başlar.
   PST yumuşak yol verici, kafes sargılı motorların yumuşak
yolverme ve yumuşak durdurma işlemleri için en son
teknolojiler kullanılarak tasarlanmış, mikroişlemci tabanlı bir
yumuşak yolvericidir. Yumuşak Yolvericilerde, çeşitli gelişmiş
motor koruma özellikleri standart olarak sağlanmaktadır.
PSTB370...1050 gibi
baypas kontaktörünün dahili olmadığı
daha büyük boyutlar hariç yumuşak yolvericiler bir baypas
kontaktörüyle birlikte kullanılabilir şekilde tasarlanmıştır.

Bir acil durumda motor DOL’unu bu kontaktör kullanarak start
etmek mümkündür (değerleri dikkate alın).
Ön taraftaki tuş takımı, okunaklı metin ekranıyla mümkün
olduğunda kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. 13
kullanıcı dili arasından seçim yapılabilir.
Yumuşak yol verici dört şekilde kumanda edilebilir:
• Donanım girişleri kumandası
• Tuş takımı kumandası (yerel)
Fieldbus haberleşme arayüzü
• Harici tuş takımı (seçenek)
  Dahili soğutma fanları sadece rampada (start/stop) sırasında
ve soğutma bloğunun sıcaklığı ok arttığında çalışır. Sıcaklık,
termistor tarafından gösterilir.
Aynı anda sadece bir kumanda yöntemi tipi etkinleştirilebilir.
Varsayılan seçim, donanım girişleri kumandasıdır.
Uyarı!
Bu işlem, bumuşak yol vericideki tristörleri yakabilecek
olan akım tepe noktalarına yol açabileceği için, güç faktörü
kompanzasyonu kapasitörlerinin yumuşak yol verici ve
motor arasında kullanılmasına izin verilmez.
Kullanılacaklarsa, bu kapasitörler yumuşak yolvericinin
yan tarafına bağlanmalıdır.
   Yumşak yolvericiler içinde birçok dahili koruma ve uyarı
fonksiyonları yer almaktadır. Neredeyse tüm hata tipleri tespit
edilip görüntülenebilir.
Tüm mevcut korumalar, uyarılar ve hata göstergeleri aşağıda
sıralanmıştır.

Start/Stop fonksiyonları
• Yolverme rampası
• Durdurma rampası (yumuşak durdurma)
• Başlangıç gerilimi
• Bitiş Gerilimi
• Yavaşlama gerilimi
• Akım sınırı
• Darbeli yolverme
• Genişletilmiş yolverme aralığı
• Genişletilmiş durdurma aralığı
• Sıralı yolverme
• Moment kontrolü

Koruma fonksiyonları
• Motor aşırı yük koruması
• Kilitli rotor koruması
• Motor düşük yük koruması
• Yüksek akım koruması
• Faz dengesizliği koruması
• Faz ters dönme koruması
• Tristör  aşırı yük koruması
• Motor koruması için PTC girişi

Uyarı fonksiyonları
• Yüksek akım uyarısı
• Düşük akım uyarısı
• Motor aşırı yük uyarısı
• Tristör  aşır yük uyarısı
• İletken olmayan tristör
• Hat tarafı hatası
• Darbeli akım hatası
• Dahili yumuşak yolverme hatası
Diğer fonksiyonlar
• Jog
• Gerçek zamanlı saat
• Olay günlüğü
• Tuş takımı şifresi
Hata denetimi fonksiyonları
• Faz  kaybı
• Fieldbus haberleşme
• Aralık dışı frekansı
• Soğutma bloğu aşırı sıcaklık
• Tristör kısa devre
• Baypas açılmıyor
• Baypas kapanmıyor
• Bağlantı hatası
Yumşak yolverici cihazlarda tıpkı ac sürücüler gibi gelişmiş fonksiyonlara sahiptirler
yumuşak yol verici nedir?
yumuşak yol verici mi?
invertermi? tıklayın
Soft starterler ile yumuşak yol vericiler aynı şey midir ?
Evet aynı cihazın adıdır.
Yumuşak yol verici fiyatları için tıklayınız.
yumşak yol verici motor kontrol
yumuşak yol verici
soft starter - yumuşak yolverici
ekonomik yumuşak yolvericiler