inverter,plc,otomasyon
Otomasyon sistemleri - plc otomasyonu vs
hmi
bilgi girme ekranı
plc
inverter ekranı
data display
    Günümüzde bilgiye olan ihtiyaç oldukça fazladır. Üretim hatları, makineler ve prosesler ile
mümkün olduğunca fazla bilgi alışverişi yapılabilmelidir. Kaldı ki kontrol ekipmanı olarak PLC
kullanılması
ve PLC'lerin üretim ve proses ile ilgili oldukça fazla bilgiye zaten sahip olmaları
operatör panel kullanımını daha da cazip hâle getirmektedir.

Makineler, üretim hatları ve proses sistemleri operatöre, operatörler de bu karmaşık sistemler ile
anlaşmaya ihtiyaç duyar. Bu tip sistemlerin kontrolünü gerçekleştiren PLC'ler yapıları gereği sağır
ve dilsizdir. Bir şekilde operatörler ile makinalar ve proses sistemlerinin anlaşmaları sağlanmalıdır.
     Otomasyon sistemi içinde operatör paneli

   Kontrol sistemlerinin ilk dönemlerinden itibaren makine ile insan arasındaki bu anlaşma ihtiyacı
buton, pako şalter, lamba gibi elemanlar ile giderilmeye çalışılmıştır. Kontrol elemanı olarak
PLC’lerin kullanılmaya başlanmasından sonra PLC kabiliyetlerinin yeterince kullanılmasını sağlamak
üzere kullanılan buton ve lamba sayıları makinelerin karmaşıklığı ile doğru orantılı olarak artmıştır.
   Ancak buton, lamba gibi makine ile operatörün anlaşmasını sağlayacak eleman için en azından bir delik delme
ve kablo bağlantılarının yapılması ihtiyacı,
hem maliyeti arttırmış hem de makinelerin operatör tarafından
kullanılmalarını zorlaştırmıştır
. Ayrıca bu tip teknoloji kullanılmış makinelerde herhangi bir değişiklik yapmak
oldukça zordur. Örneğin, sadece bir tane buton eklemek bile bütün kontrol panelinin değişmesine, bütün deliklerin
yeniden delinmesine ve kablo bağlantılarının yeniden yapılmasına neden olabilir. Bu işlemler oldukça maliyetlidir.
Ayrıca kullanılan her eleman için PLC sisteminde bir giriş veya çıkış noktası kullanılması gerektiği de
unutulmamalıdır. Bu nedenle bu tip teknoloji kullanan makine imalatçısının ürün geliştirme imkânı kısıtlıdır.
Maliyet ve teknolojiden dolayı rekabet şansı ortadan kalkar.

Bütün bu bilgilerin bir ekran üzerinde operatöre sunulması, operatörün gerekli bilgileri bu ekran üzerinden
üretim hattına iletmesi operatör panel kullanmanın bir diğer avantajı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu tip haberleşme ve bilgi ihtiyaçlarının artması, kontrol edilen sistem ile daha detaylı çalışma ihtiyacı operatör
panellerinden beklentileri arttırmıştır.
Bu ihtiyaçları karşılamak üzere öncü operatör paneli üreticileri sistemlerine yeni fonksiyonlar eklemeye
başlamışlardır. Bu fonksiyonlar ile operatör panelleri artık bir SCADA (
Supervisory Control and Data Acquisition)
yazılımı vb. davranabilmektedir. Bunlardan en önemlileri bu tip panel programlarının protokollerinin daha açık
hâle gelmesi ve panel üzerindeki seri kapıların serbest olarak kullanılmasıdır.
    Operatör paneli üzerinden ekranı

  Hatta bazı üreticiler bu panellerin üzerine giriş çıkış noktaları da ilave etmektedirler. Bu giriş çıkış noktalarından
amaç paneli bir
PLC gibi kullanmaktır.
Panellerin daha açık hâle gelmesi ile burada artık operatör panellerinin içine çeşitli mantıklar içeren programlar
yazmak mümkün hâle gelmektedir. Bunun için operatör panel içerisine kendi dilleri ile program yazılabilmektedir.
Artık operatör panel derleyicilerinin içindeki programların sağladıkları geliştirilebilir, yeni fonksiyonlar ilave
edilebilir. PLC hafızasından tasarruf sağlamak üzere PLC’nin gerçekleştirmesi gereken kontrollerin bazıları,
hatta zamanlayıcılar ve sayıcılar bile panel içerisine konabilmektedir.

Operatör panel programlayan herkesin çoğu zaman karşılaştığı problem, yapılmak istenen bazı animasyonların
doğrudan panel üzerinde yapılamamasıdır. Bunun için mutlaka bazı mantıkların (mesela karşılaştırmaların)
PLC içerisine yazılması gerekmektedir. Bu tür mantıkları PLC yaparak panelin istendiği gibi
davranması sağlanmıştır. Ama artık yeni tip panellerde bütün bu işlemler doğrudan panel içerisinde
yapılabilmektedir. Böylece hem PLC’nin yükü hafifletilebilir hem de çok daha hızlı animasyonlar,
ekran geçişleri yapılabilir.
Makinalar için operatör panelleri - insan makina arabirimleri
sayıcı ekranı
hmi- panel
  Operatör Panel Çeşitleri
Operatör paneli PLC, DP vb. bilgisayar tabanlı sistemlerde, sistem kurulumu
aşamasında seçilebilir ya da var olan sisteme daha sonradan eklenebilir. Üretici
firmalar bunu ön görerek üretimlerini gerçekleştirir. Farklı markaların operatör
panelleri birbiriyle de kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu aşamada önemli olan
kullanıcının kendi sistemi için en uygun paneli seçebilmesidir. Operatör paneli
seçilirken üretici firma tarafından verilen kataloglar dikkatle incelenmeli ve seçim
buna göre yapılmalıdır. Genelde sınıflandırma ekranın kullanım şekline göre
yapılmıştır. Bunlar:
   Push Button Paneller
İstenildiğinde değiştirilebilen esnek yapısı ve kolay kablo bağlantısı ile geleneksel
kontrol panolarına alternatif olarak kullanılmaktadır.
Yumuşak ön yüzeyi ve kolay temizlenebilir olması özellikle gıda endüstrisinde tercih
nedenidir. İstenilirse normal buton, ışıklı “ikaz ya da acil stop butonu da eklenebilir.
“PLC”, PROFIBUS DP” ve “MPI” sistemleriyle uyumlu çalışabilir.
Micro Paneller
Küçük ölçekli makine ve tesislerin izlenmesinde kullanılan operatör panelleridir. Text panel ya da
dokunmatik (dokunmatik) panel olarak üretilmektedir. Yapısı karmaşık olmayan 6
PLC’lerle beraber kullanılır. Haberleşme protokolü olarak sadece MPI (multipoint interface)
kullanılabilir. Sadece kendi markasıyla beraber kullanılabilir.
     Operatör panel programlayan herkesin çoğu zaman
karşılaştığı problem, yapılmak istenen bazı
animasyonların doğrudan panel üzerinde
yapılamamasıdır. Bunun için mutlaka bazı mantıkların
(mesela karşılaştırmaların) PLC içerisine yazılması
gerekmektedir.
    Bu tür mantıkları PLC yaparak panelin istendiği gibi
davranması sağlanmıştır. Ama artık yeni tip panellerde
bütün bu işlemler doğrudan panel içerisinde yapılabilmektedir.
Böylece hem PLC’nin yükü hafifletilebilir hem de çok
daha hızlı animasyonlar, ekran geçişleri yapılabilir.
Multi Paneller
Dağınık mimari ve program döngüsü hızlı sistemler için tasarlanmıştır.
Tüm haberleşme protokollerine uyum sağlar ve farklı markalarla da haberleşebilir.
Veri saklama hafızası yüksektir. büyük ölçekli ve kompleks uygulamalar için tercih edilir.
Mobil Paneller
Taşınılabilir operatör panelidir.
Farklı markalı PLC’ ler ile haberleşebilir.
Büyük orta ve küçük ölçekli sistemlerde ve dağınık mimaride kulanılabilir.
Bilgisayar tabanlı tüm otomasyon sistemleri ile haberleşebilir.
Veri saklama hafızası büyüktür. Dokunmatik ekranı ve tuş paneli vardır.
Şekil 1.7: Mobil paneller

  Paneller
Orta ölçekli uygulamalarda en çok kullanılan operatör paneli sınıfıdır.
Tuş takımı ve dokunmatik ekran olarak üretilir. Bu iki özellik aynı üründe
de bulunabilir. Farklı uygulamalar için tercih edilecek değişik büyüklükte paneller
üretilmektedir. Büyüklüğüne göre haberleşme özellikleri ve veri saklama hafızası
değişiklik gösterir. Farklı markalarla da haberleşebilir.
elektrik tasarrufu
hız kontrol sürücüsü
inverter programlama
ucuz inverter olur mu?
akıllı röle fiyatları
redüktör fiyatları
servo motor fiyatları
frekans_sürücüsü
dinamik frenleme
motor_otomasyonu
hız ayarlı motor
haberleşme
açık çevrim
motor kontrol
makinalar
uzaktan kumanda
elektrik motorları
elektronik ölçme
invertör panoları
güç_kaynakları
inverter
plc
invertör
ATEX
PID kontrol
sensör
fotosel
sensör nedir
Vinç
motor
turmetre
takometre
Şalt
buton
kontaktör
redresör
pano
enkoder
servo motor sürücü sistemleri
softstarermi invertermi
operatör paneli
ekran sistem
makina panel
dokunmatik ekran
dokunmatik ekran panel
Dokunmatik ekranlar ve makina kontrolü
Android işletim sistemi ile makina kontrolü mümkünmü?

Evet. Her işletim sistemi mutlaka dış donanımlarla
haberleşmeye müsaittir.
Cep telefonlarında kurulu işletim sistemleride,
harici donanımlarala bilgi alışverişi
yada kontrol amaçlı panel gibi kullanılabilir. Tablet pc lerin
işletim sistemleride ( windows mobil dahil) işletmelerde
endüstriyel takip ve kontrol unsuru olarak değerlendirilebilir.
Bu konu ile ilgili firmamızın çalışmaları henüz bitmemiştir.
İlerleyen zaman içinde
web sitemizde yer verip satışa sunacağız.
android işletim sistemi ve otomasyon