inverter,plc,otomasyon
SENSÖRLER ve SENSÖR ÇEŞİTLERİ
Tartma işlemi için genellikle eşit kollu
terazilerden faydanılmaktadır. Bir diğer
tartma metodu ise zemberekli
terazilerdir. Zemberekli terazilerde
zembereğe bağlı bir ibre vardır ve
bu ibre ağırlığın gösterilmesi amacıyla
kullanılır. Bu terazilerin avantajı
kalibre edildikten sonra standart bir
kütleye ihtiyaç duymamasıdır.
Tekrarlanabilirlik ve güvenirlik açısından
yay malzemesinin uygun seçilmesi,
zembereğin yeteri kadar kurulması
göstergenin belli bir aralıkta doğrusal
cevap vermesi için önemlidir.
Firmamızda Tork ölçer ve
tork ölçme cihazları bulunmamaktadır.
Tork ölçer
Tork ölçer
Tork ölçerler, epoxy reçine üzerine moleküler olarak sıcak erimiş püskürtme ile kalıplandığından atomlar
arasında moleküler bağlantı güçlü olup üzerindeki iletken kanalları aynı anda çalışacaktır.
Bu ince film, kuvvetli bir yapıştırıcı ile metal çubuk üzerine yapıştırılmıştır ve bağlandığı yüzey ile beraber hareket
etmektedir. Dolayısıyla uygulanan kuvvet nedeniyle metal yüzeyindeki esneme gauge iletkenlerini de uzatıp
kısaltacağından iç direnç değişimi nedeniyle bir sinyal üretilmesine neden olacaktır. Bu sinyal sonra yükseltilip,
lineerleştirilir ve bir elektronik indikatörde belirlenen “Ölçüm Aralığı”nda ağırlık bilgisi olarak karşımıza çıkar.
Tork ölçer - tork metreler
   Yük hücreleri, uzama ölçer (tork ölçer) tabanlı dönüştürücülerdir. Uzama ölçerler ise bir sistemin veya müstakil bir yapının
statik ve/veya dinamik mukavemetinin analiz edilmesinde kullanılan değişik büyüklük ve formdaki elektronik yapılardır.
Tartma işlemi ise genellikle statik bir ölçmedir. Ağırlık ölçmede kullanıldığında yük hücreleri sadece tek eksen üzerinde çalışırlar.
Bir diğer isimleri de kuvvet dönüştürücüleridir. Kuvvet(kgf veya N), kütlenin ivme ile çarpımından oluşur. Ağırlık(kg), bir kütlenin
yere göre dik eksendeki çekim kuvvetine denk düşer.
  Tork ölçer imal edildikten sonra kuvvet, basınç, tork ve ağırlık ölçümünde kullanılmak üzere uygun metal çubuk ve diyaframlara
monte edilir. Uygulanan kuvveti elastik bir elemanın deformasyonuna çevirirler. Bu çubuklar yük hücresi (transducer) olarak adlandırılır.
Yukarıda ağırlık veya kuvvet ölçümünde kullanılan S tipi Yük Hücresi (Load Cell) ve bağlanış şekli görülmektedir. Strain Gaugeler
4 adet olmak üzere çelik üzerine monte edilmiştir. Yük Hücresine bir kuvvet uygulandığında strain gaugeler değişime uğrar, boyları
ΔL, dirençleri ise ΔR kadar değişir. Bu dört gauge Wheatstone köprüsünün her bir bacağına monte edildiğinden (tam köprü)
çevre sıcaklığındaki artış hepsini aynı oranda etkiler ve yapılan ölçümü değiştirmez. 4 gaugeli uygulamada, 2 strain gauge
uygulanan kuvvetin pozitif yöndeki etkisini ölçerken (çeki-tension) diğer ikisi (bası-compression) negatif etkisini ölçer.
Bu durumda çıkış sinyali, dört adet gauge e uygulanan kuvvetlerin yarattığı gerilim kuvvetleriyle orantılı bir çıkış olur.
Tork ölçer
tork ölçme cihazları
Tartım bunkeri uygulamasında ST, LT yada BT serisi loadceller kullanılabilir. Dikkat edilmesi gereken husus, loadcellerin
birbileri ile 120 derecelik açılarla konumlandırılması ve sistemde herhangi bir kasıntı oluşmamasıdır. Bu load cell ler
uygun montaj kitleri ile kullanıldığı taktirde maksimum performans sağlanır. Yukarıda bahsi geçen kasıntı ve yükün
load cell üzerine hizalanmaması gibi negatif etkiler ortadan kalkmış olur .
Silo Tartım Uygulaması
Silo tartım uygulamalarında ST, ST-2W yada HT Serisi load cell'ler kullanılabilir. Dikkat edilmesi gereken husus, sistemde
herhangi bir kasıntı oluşmamasıdır. Bu load cell ler uygun montaj kitleri ile kullanıldığı taktirde maksimum performans sağlanır.
Yukarıda bahsi geçen kasıntı ve yükün load cell üzerinde hizalanamaması gibi negatif etkiler ortadan kaldırılmış olur.
Somunların Sıkılmasında Tork Hesabı
Tork, döndürme momentidir. Torkun ölçü birimi Nm (Newton*metre) dir. (ingiliz ölçü standartlarında (lbf.ft) pound.feet).
Tork bir kol yardımı ile sabitlenmiş, dönen bir noktaya kuvvet etki ettiğinde yaratılır. Sabitlenmiş, dönen bir noktaya
1 metre uzunluğunda bir kol yardımı ile 1 Newton (1/9.8 kg veya 9.8 N = 1 kg) kuvvet uyguladığımızda 1 Nm tork oluşur.