SERVO MOTOR VE SÜRÜCÜ AKSESUARLARI - MEKANİK AKSAMLAR
Servo motor redüktörlerini seçerken mutlaka sisteminizin atalet gereksinimlerini gözönünde bulundurunuz.
Bir servo takımı seçerken mutlaka servo motor ve sürücünün aynı markalı olmasına dikkat ediniz.
Sonsuz Vidalı Redüktörler
Sonsuz Vidalı Özel Redüktörler
Helisel Dişlili Redüktörler
Tek Kademeli Helisel Redüktörler
Yön Değiştirici Redüktörler
Paralel Şaftlı Dişli Üniteleri
Şaft Tipi Redüktörler
Helisel Dişli - Paralel Milli Redüktörler
Planet Tip Redüktörler
       Servo (step) motor redüktörleri hakkında genel bilgiler ;Planet dişli
  Planet "gezegen" demektir. İsmindende görüldüğü gibi planet dişliler tıpkı
gezegenler gibi hem kendi eksenleri, hemde güneşin etrafında bir yörüngede
dönerler. Ekseni etrafında döndükleri dişli,içte ve dış dişli ise "güneş" diye,
dışta ve iç dişli ise “çember” diye adlandıralım. Birde planeti
veya planetleri taşıyan kol vardır. Bu ya hakikaten bir kol gibi veya bir ayna
şeklindedir. Bu kola veya aynaya "kovan" diyelim. Bu sistemde kullanılan dişliler
ya silindirik veya konik dişlilerdir.
   Yanda silindirik planet dişlilerin en fazla kullanılan düzeni resim de
gösterilmiştir. Bu sistem basit bir planet sistemidir ve GÜNEŞ-PLANET,
ÇEMBER ve KOVAN
diye dört elemandan oluşmuştur.

İmalatlarının gittikçe daha kolay yapılabilmesinden ötürü, planet dişli kademeleri
gün geçtikçe makina sanayiinde daha çok kullanılır olmuşlardır.
   Genelde büyük güçlerin veya tahrik mili ile çıkış mili arasında aşırı büyük
çevirme oranı isteyen yerlerde kullanılır. Belirtilmesi gereken en önemli
fonksiyonları, bir redüktör içinde devir sayılarının üst üste konulup ayarlanması,
hareket ve momentin bir kaç yöne dağıtılabilinmesidir.
    Planet dişlilerin üstünlükleri , niçin planet dişlili redüktör kullanmalıyım ?

Aşağıda verilmiş olan üstünlüklerin hepsinin bir anda gerekmesi ve yapılması imkansızdır. Fakat gerekli olan yerlerde kullanılır ve yararları görülür.
• Genelde birden fazla planet olduğundan ve iletilen kuvvet için aynı anda çalıştıkların-dan normal kademedeki dişlilere göre daha
küçük modüllüdürler.
• Ağırlıkları ve boyutları normal mekanizmalara göre küçüktür. Genelde bu oran normal mekanizmaların yarısı veya
üçte biri kadardır.
• Normalde tahrik mili ile çıkış mili aynı eksen üzerindedir. İstenilirse
eksenler kaydırılabilir.
• Planet sistemlerinin randımanları, normal dişli mekanizmalarından daha
yüksektir. Fakat çok büyük çevirme oranlarında randıman düşer.
• Redüktör içinde devir sayıları
ayarlanabilir.
• Redüktör içinde güç, moment veya hareket bir kaç yöne dağıtılabilinir.

Planet dişlilerin sakıncaları :
• Büyük hızlarda planetler büyük santrafüj kuvvetleri doğururlar ve
yataklandırma ve yağlama problemleri olur.
• Planet kutusu küçük olduğundan
çabuk ısınır.
Planet dişlilerinde mukavemet hesapları silindirik veya konik dişli olduklarından, hesapları silindirik veya konik dişlilerinin aynı yöntemleriyle yapılır.
Bundan ötürü burada planet sistemlerindeki dişlilerin mukavemet hesaplarına değinilmeyecektir.Planet sistemlerindeki değişiklik ve enteresan kısım,
hareket ve çevirim oranlarıdır. Bunu detaylı inceleyelim. Bu inceleme detaylı olarak veya kısa yoldan yapılabilir. Burada her iki metotla
incelemeyi yapıp her kişinin isteğine cevap vermiş olalım.
  Yüklenmenin eşit dağılımı için planet dişli sistemi mükemmeldir.
Planet dişlilerine kuvvet ve buna bağlı gerilimlerin hemen hemen aynı olması fonksiyon ve dayanma zamanı için önemlidir. Bu sağlamak için konstruksiyon
ve imalatta güneş ve çemberde önlemlerle alınır.

  Planet dişli sisteminde devir sayıları ve hız planı nasıl yapılır?
Planet dişli sisteminde devir sayıları ve hızların hesaplanmasını analitik olarak gördük. Her nekadar şu anda hesaplar programlanarak yapılıp,
konstrüksiyon yapılıyorsada, düşünce ve taslakta karar verme mantığına yardımcı olabileceği için hız diyagramı ile çözümün bilinmesi bir yerde avantajdır.
Planet dişli sistemindeki kinematik hareketleri analiz etmek için bir çok metot vardır. Burada “
Kutzbach” tarafından ilk defa 1920 lerde yayınlanan
metodu inceleyelim. Bu metotdada diğer metotlarda olduğu gibi “temel sistem” de ele alınmıştır.
   Redüktörler
Dişliler en eski makina elemanlarındandır. Belkide cıvatalardanda
daha eskidir. Dişlilerin bundan binlerce sene önce Mezopotamyada
sulama tesislerinde kullanıldıkları sanılmak-tadır. Daha
sonraları, ama yinede milattan önce, kum saatlerinde
kullanılmışlardır. Romalı-lar iyice geliştirdikleri tahrik pim profilli
dişlileri (motorsiklet dişlisi) un değirmenlerinde kullanmışlar ve bu
gelişme düzeyindeki tahrik pim profilli dişliler uzun zaman hiç
değiştirilmeden bir çok yerlerde kullanılmıştır. Hatta Romalılar
dişlilerin bronz veya demirden yapılmasının dayanma süresi
bakımından çok avantajlı oldukları bilincine varmışlar ve dişlileri bu
malzemelerden yapmışlardır.
17. Yüzyılın sonlarında bir çok mühendis
episikloid profillerin dişli
profili olarak kullan-manın daha avantajlı olduğunu bilmelerine
rağmen, pratiğe daha bağımlı olan teknikerler yinede tahrik
pim profilli dişlileri kullanmaya devam etmişlerdir.
Daha sonralarda pratik çalışanlar teoriye pek kıymet vermeden
eskiye sadık kalıp, tahrik pim profilli dişlileri kullanmışlardır.
Bu durum böylece,daha mükemmel imalat makinaları imal
edilene kadar, devam etmiştir.
servo - step motorlar için redüktör çeşitleri
redüktör iç yapısı
servo motor redüktörleri
Dişli konstruksiyonu ve hesabı için gerekli temel değerler
Elde hiç bir değer olmadan bir redüktör hesaplamak oldukca zordur. Bunun için aşağıda önerdiğimiz yol izlendiğinde olumlu bir redüktör konstrüksiyonu yapılır.
Bu yol izlenirken bilinen değerler alınır, bilinmiyenlerde tahmin edilir veya önerilen tablolardan alınır. Öncelikle genel bilgiler bir araya getirilir.
Sonra hesaplar yapılır. Sonuçlar istenilen büyüklükte ise alınan değerler doğru tahmin edilmiş demektir. Eğer hesaplar istenilen sonuçları vermesse, tahmini
alınmış olan değerler sonuçlara bakılarak düzeltilir ve hesaplar tekrar yapılır. Bu işlem istenilen sonuçlar elde edilene kadar tekrar edilir.
Bir dişli takımında veya dişli redüktöründe çevirme oranını tahrik eden ilk dişli
çarkın açısal hızının “ w1 “ veya devir sayısının “ n1 “, tahrik edilen son dişli
çarkın açısal hızına “ wn “ veya devir sayısına “ nn “ olan oranıdır.
Konik dişliler torsiyon hareketinin veya momentinin çapraz eksenlere taşınmasında kullanılırlar
Normal olarak eksenler birbirleriyle M noktasında kesişirler. Eksenler açısı en çok Σ = 90° olur.
Daha küçük veya büyük açılar seyrek rastlanır.
Konik dişlilerin çalışma prensibi genelde eksenleri bir noktada kesişen iki koninin birbiri üzerinde
yuvarlanması gibidir. Bu konileri konik dişlilerin taksimat veya yuvarlanma konileri olarak
düşünülür. Genelde üç şekil konik dişli vardır.
Resim, Düz dişli , Resim 1.2, Helis dişli resim. 1.3, Spiral dişli
Düz dişli konik dişliler (Şekil. 1.1) daha çok küçük devir sayılı kademelerde kullanılır. Örneğin: El
çıkrığı veya el krikosu gibi el ile tahrik edilen kademeler için kullanılır. Çevre hızı olarak vt ≈ 6
m/s normal dişlilerde, vt ≈ 20 m/s taşlanmış dişliler için referens alınır.
Helis dişli konik dişliler (Şekil. 1.2) kavrama oranları daha büyük olduğundan düz dişli konik
dişlilerden daha sessiz ve darbesiz çalışacaklarından hızlı dönen ve büyük momentler taşıyan
kademelerde kullanılır. Örneğin: üniversel redüktörler, takım tezgahları redüktörleri gibi. Çevre
hızı olarakta freze, planya ve azdırma tezgahlarında açılmış dişliler için vt ≈ 40 m/s ve vt ≈ 60
m/s kadar taşlanmış dişliler için referens alınır.
Spiral dişli konik dişliler   özel yerlerde büyük kuvvet ve moment veya devirsayısı
iletimi için kullanılırlar. Çok gürültüsüz çalışan ve diş dibi mukavemetinin yüksek olması
istenilen işletmeler için ön görülürler. Örneğin: Yüksek güçlü redüktörler, kamyon ve iş
makinaları redüktörleri gibi. Çevre hızı olarakta freze, planya ve azdırma tezgahlarında açılmış
dişliler için vt ≈ 30 m/s ve vt ≈ 60 m/s kadar taşlanmış dişliler için referens alınır.
Spiral dişli konik dişlileri resimlerde görebilirsiniz.
Konik dişlilerin üretimi bilgi, tecrübe ve hassasiyet ister. Üretim kalitesi, dişlilerin sessiz
çalışmaları ve dayanma ömürleri için çok önemlidir.
Üretimin yapılabilmesi için dişlilerin geometrik ölçülerinin bilinmesi gereklidir. Bunun içinde “Düz
dişli konik dişlilerden” başlayalım, böylece helis dişli konik dişliler ile spiral dişli konik dişlileride
daha kolay ve iyi anlarız..
dişli sistemleri
inverter,plc,otomasyon
hız kontrol sürücüsü
inverter
İnvertör fiyatları
inverter fiyatları
plc hızlı sayıcı
pid kontrol
invertör
sürücü nedir ?
frekans inverteri nedir
dc sürücüler
ac drive
makinalar
load-cell
elektrik motorları
spindle motor
motor sürücüleri
Verimli motorlar
Kontrol_cihazları
frekans kontrolü
takometre
pano
makina otomasyonu
enkoder
elektrik_malzemeleri
servo,step motor redüktörü
        18. Yüzyıl sonlarında dahi dişli profili olarak, güzel ve rijit görünen fakat dişli fonksiyonunu tam yapamayan, daire yaylı profiller kullanılmıştır.
Buhar makinasının bulunmasıyla dişli çarklardada önemli gelişmeler gözükmeye başlamıştır.Redüktörlerin ve dişli mekanizmalarının büyük güç ve büyük
devir sayılarını az kayıpla iletmeleri için, redüktörlerin daha verimli imalatları gerekmekteydi. Böylece tamamen metal, sikloid profilli,
dişliler ortaya çıkmaya başladı. 18. Yüzyıl ortalarında ilk defa dişlileri standartlaştırma düşüncesi ortaya çıktı. Böylece “
Circular Pitch” (Bir dişlinin taksimat
dairesinin yay boyu, yani “taksimat”) tanımlandı. 1840 senesinde “
Willis” tarafın-dan çıkarılan ilk dişli standartında diş üstü ve diş tabanı
daire çapları standartlaştırılırken, “
Circular Pitch” yerini daha avantajlı olan “Diametral Pitch” (Çaptaki bir inç’e düşen diş sayısı) kavramı ortaya konuldu.
Aşağı yukarı aynı zamanda evolvent profilleride ortaya çıktı. 1874 yılında “
Brown & Sharpe” firması tarafından 23 parçadan oluşan
bütün “
Diametral-Pitch” ölçüleri için kullanılabilinecek freze takımı piyasaya çıkarıldı.
     1856 da “
Schiele” ilk yuvarlama methodu takımını ve 1899 yılındada “Fellow” dişli çark şeklindeki kesici bıçağı buldu. Bu devirde daha diş dibi alt kesimi
bilinmiyordu. Alt kesim ilk defa 20. yüzyıl başlarında imalat esnasında pratik olarak bulundu ve teorisi sonradan tamamlandı.
Otomobil endüstrisinin 20. yüz yıl başlarında seri imalat başlaması, dişli çarklarınında gelişmesine yol açtı. 1908 yılında “
Sunderland” tarak şeklindeki dişli
açma takımını ve 1909 yılında MAAG firmasının kurucusu “
Max MAAG” da bugünkü diş açma sistemini buldular.
Bundan sonra bu güne gelene kadar dişli açma ve imalatında bir çok gelişmeler görüldü. Şu anda birkaç firma A dan Z ye kadar bütün işlemleri yapan,
elektronik kumandalı, üniversal makinalar üretmektedir. Bu makinalara dişi çekip ve taşlar, çektiği dişi, dişi çeken ve taşlayan takımı, kendi kendine
kontrol eder ve sapma değerlerinin sınırlarına yaklaştığını görünce, bunu kendi kendine düzeltir. Örneğin: İsviçrede REISHAUER AG firması gibi.     
                                                                                                                                                          yukarıdaki yazı buradan alıntıdır
Mukavemeti ve dişli yapısı oldukca güvenilir
servo motor redüktörleri için buradan  daha ayrıntılı
detaya ulaşabilirsiniz.
Step motorlar
Servo motorlar
Servo motor redüktör fiyatları