inverter,plc,otomasyon
Siemens inverter - ac sürücüler
Siemens Micromaster
Siemens Micromaster
Siemens Micromaster
Siemens Micromaster
MICROMASTER 420
Basit, esnek, modüler
MICROMASTER 420 frekans inverteri ile, daima tam ihtiyaciniz olan cihazi
elde edeceksiniz. Bu, modüler tasarimin bir sonucudur.
Genis yelpazeli seçenekler arasindan sadece gerekli olan modüllerin takilmasiyla,
isinize özgü bir tasarim kolayca olusturulabilir. Kurulumu, baglantisi,
hizmete alinmasi, işletimi ve parametrizasyonu basittir.
Kulanım Yerleri
Konveyör, fan, pompa ve üretim makinaları başlıca kullanım alanlarındandır.
Özellikleri
0.12 kW'tan 11 kW'a kadar güç araligi
İlave fonksiyonlar sağlayan kontrol birimleri, takilabilir kontrol ve
haberleşme panelleri sayesinde basit devreye alma ve işletim kolaylığı
İleri derecede esneklik
PROFIBUS DP veri yolu üzerinden kolay haberleşme
Bütünleşik üst seviye otomasyon sistemi ile daha hızlı veri transferi
Akı akımı kontrolü (FCC) sayesinde değişken yüklerde dahi yüksek dinamizm
Birden fazla motorun bir cihazdan kumandası (kademeli devreye alma/çıkarma fonksiyonu)
Indeksli parametreleri sayesinde birden fazla programı bir cihaz içerisine yazabilme ve
gereğinde aralarında geçiş yaparak farklı uygulamalara hızlı geçiş yapabilme özelliği
Uyuma fonksiyonu sayesinde ek enerji tasarrufu yapabilme
Pompaların kuru çalışmalarını algılayabilme özelliği
Ani duruşlar için kontrolü arttırılmış frenleme
Frekansı ve bant genişliği programlanabilir 4 atlama frekansı ile mekanik rezonans
problemi yaşanan hızlarda çalışmaya izin vermeme özelliği
Hatadan ve/veya enerji kesintisinden sonra otomatik yeniden başlatma (restart) özelliği
Dönerken kalkış özelliği sayesinde motorun durmasını beklemeye gerek kalmadan çalışmaya başlayabilme
PTC/KTY girişi yöntemiyle motor ısısının değerlendirilmesi ve arttırılmış motor koruması
IT ağlarında kullanım için hazır altyapı
Dahili EMC filtreleri ile azaltılmış montaj zamanı.
MICROMASTER 430 yatırım ve operasyon bazında değerlendirildiğinde ekonomik ve verimlidir.
Siemens Micromaster 430
Siemens Micromaster 420
Özellikleri
Az yer kaplar
Kurulumu kolaydır
Birçok iletişim seçeneği
Yüksek kalkış momenti sğlayabilme
Siemens Micromaster 440
Siemens Micromaster
F0001
Aşırı akım
􀂾 Motor gücü (P0307) inverter gücüne
(r0206) uygun değil
􀂾 Motor kablosunda kısa devre
􀂾 Topraklama hatası
Aşağıdakileri kontrol edin:
1. Motor gücü (P0307) inverter gücüne (r0206)
uygun olmalıdır.
2. Kablo uzunluğu sınırları aşılmamalıdır.
3. Motor kablosu ve motorda kısa devre veya
topraklama hatası olmamalıdır.
4. Motor parametreleri kullanılan motora uygun
olmalıdır.
5. Motorun rahatça çalışması engelleyecek
herhangi bir şey yapılmamalı ya da motor aşırı
yüklenmemelidir.
􀂾 Kalkış rampa süresini artırın
􀂾 Güçlendirme seviyesini azaltın
Siemens Micromaster Arıza ve hata kodları ve açıklamaları
F0002
Aşırı gerilim
􀂾 Aşırı gerilim hatası şebeke
geriliminin çok yüksek olması ya da
motorun rejeneratif çalışması durumunda gerçekleşir.
􀂾 Rejeneratif çalışma, hızlı duruş
rampaları ya da motorun aktif bir
yük tarafından sürülmesi durumunda gerçekleşir.
Aşağıdakileri kontrol edin:
1. Besleme gerilimi (P0210) inverter plakasının
üzerinde yazan sınırlar içinde kalmalıdır .
2. DC-bara gerilim kontrolörü aktif hale getirilmeli
(P1240) ve doğru bir şekilde parametrelendirilmelidir.
3. Duruş rampa süresi (P1121) yükün ataletine
uygun olmalıdır.
NOT
Yüksek ataletli yüklerde daha uzun rampa süreleri
gerekmektedir.
F0005 Inverter I2t
􀂾 Inverter aşırı yüklenmiş.
􀂾 Kullanım oranı çok yüksek.
􀂾 Motor gücü (P0307) inverterin güç
kapasitesini ( r0206) aşıyor.
Aşağıdakileri kontrol edin:
1. Yük kullanım oranı belirtilen sınırlar içinde kalmalıdır.
2. Motor gücü (P0307) inverter gücüne (r0206)
uygun olmalıdır.
F0004
Inverter aşırı
ısınma
􀂾 Havalandırma yetersiz
􀂾 Ortam sıcaklığı çok yüksek.
Aşağıdakileri kontrol edin:
1. Pals frekansı varsayılan değerine ayarlanmalıdır.
2. Ortam sıcaklığı inverter için belirtilen değerden
daha yüksek olabilir.
F0003
Düşük gerilim
􀂾 Ana besleme yetersiz.
􀂾 Belirtilen sınırlar dışında şok yük.
Aşağıdakileri kontrol edin:
1. Besleme gerilimi (P0210) inverter plakasının
üzerinde yazan sınırlar içinde kalmalıdır.
2. Cihazın beslemesi geçici arızalara ya da gerilim
düşmelerine maruz kalmamalıdır.
Siemens G110 inverter drive
Siemens g110
F0011
Motor aşırı ısınma I2t
Motor aşırı yüklenmiş Aşağıdakileri kontrol edin:
1. Yük kullanım oranı doğru olmalıdır.
2. Motor sıcaklık ikaz seviyesi (P0604) uygun olmalıdır.
F0041
Stator direnci ölçümü yapılamıyor
􀂾 Motorun invertere bağlı olup olmadığını kontrol edin.
􀂾 Motor verilerini doğru girilip girilmediğini kontrol edin.
F0060 Asic Timeout
Dahili iletişim arızası Arıza sürerse, inverteri değiştirin
Servis Departmanı ile bağlantı kurun
F0052 güç katı hatası
Güç katı bilgisi okuma hatası veya geçersiz data.
Sürücüyü değiştirin
F0051Parametre
EEPROM Hatası
Silinmeyen parametreleri kaydederken
okuma ya da yazma hatası.
Fabrika Reset ve yeniden parametrelendirme
Sürücüyü değiştirin
F0071 USS (BOPbağlantısı)
set değeri hatası
Telegram bekleme süresince USS’den
herhangi bir set değeri değeri gelmiyor
USS master’ı kontrol edin
F0072 USS (COMM
bağlantısı) ayar moktası hatası
Telegram bekleme süresince USS’den
herhangi bir set değeri değeri gelmiyor
USS master’ı kontrol edin
F0085 Harici Hata
Terminal girişleri üzerinden tetiklenen harici hata
Hata tetiklemesi için terminal girişini devre dışı
bırakın.
F0101  Stack Overflow
Yazılım hatası veya işlemci arızası
􀂾 Cihazı kapatıp açın (START/off).
􀂾 Hata düzelmezse cihazı değiştirin.
Siemens Micromaster 410 hata kodları
Siemens Micromaster 410
A0501
Akım Sınırı
􀂾 Motor gücü inverter gücüne uygun değil
􀂾 Motor kabloları çok uzun
􀂾 Topraklama hataları
Aşağıdakileri kontrol edin:
1. Motor gücü (P0307) inverter gücüne (r0206)
uygun olmalıdır.
2. Kablo uzunluk sınırları aşılmamış olmalıdır.
3. Motor kablosu ve motorda kısa devre veya
topraklama hatası olmamalıdır.
4. Motor parametreleri kullanılan motora uygun
olmalıdır.
5. Motorun rahatça çalışması engelleyecek
herhangi bir şey yapılmamalı ya da motor aşırı
yüklenmemelidir
􀂾 Kalkış rampa süresini artırın.
􀂾 Güçlendirmeyi azaltın.
A0502
Aşırı gerilim  sınırı
􀂾 Aşırı gerilim sınırına ulaşıldı.
􀂾 Bu ikaz, durma esnasında DC bara
kontrolörü pasif durumda ise
(P1240 = 0) ortaya çıkabilir.
Bu ikaz sürekli olarak görünüyorsa, cihazın giriş
gerilimini kontrol edin.
A0504 Inverter aşırı sıcaklık
İnverter soğutucunun sıcaklık ikaz
seviyesi aşılmıştır ve bu durum pals
frekansında ve/veya çıkış frekansında
azalmaya sebep olmaktadır (P0610’daki
parametrelendirmeye bağlı olarak)
Aşağıdakileri kontrol edin:
1. Ortam sıcaklığı belirtilen sınırlar içinde yer almalıdır.
2. Yük durumu ve kullanım oranı uygun olmalıdır.
A0505 Inverter I2t
İkaz seviyesi aşılmıştır,
parametrelendirme yapıldıysa akım düşürülecektir
Görev çevriminin belirtilen sınırlar içinde yer alıp
almadığını kontrol edin
A0503
Düşük gerilim sınırı
Ana besleme yetersiz Ana besleme gerilimini
kontrol edin (P0210).
A0506 Inverter görev çevrimi
Soğutucu sıcaklığı ile IGBT bağlantı
sıcaklığı arasındaki fark ikaz seviyesini aşmaktadır.
Görev çevrimi ve şok yüklerinin belirtilen sınırlar
içinde olup olmadığını kontrol ediniz.
A0910 Vdc-max kontrolörü devreden çıkarılmıştır
􀂾 Vdc max kontrolörü devreden çıkarılmıştır.
􀂾 Ana besleme gerilimi sürekli olarak
yüksekse oluşabilir.
􀂾 Motor aktif bir yük tarafından sürülüyorsa ve bu sebepten
rejeneratif konumda çalışmaya başlamışsa oluşabilir .
􀂾 Yüksek ataletli yüklerde duruş süresince oluşabilir.
Aşağıdakileri kontrol ediniz:
1. Giriş gerilimi belirtilen aralıkta olmalıdır.
2. Yükün uygun olup olmadığına bakılmalıdır.
3. Belli durumlarda frenleme direnci kullanınız.
A0511  Motor Aşırı Sıcaklık I2t
􀂾 Motor aşırı yüklenmiştir.
􀂾 Yük görev çevrimi çok yüksektir.
Aşağıdakileri kontrol ediniz:
1. P0611 (motor I2t zaman sabiti) uygun bir değere
ayarlanmalıdır.
2. P0614 (Motor I2t aşırı yük ikaz seviyesi) uygun
bir değere ayarlanmalıdır.
A0600 RTOS Overrun İkazı
Yazılım (software) problemi Servis bölümü ile
irtibat kurunuz
A0911 Vdc-max kontrolörü aktif
Vdc max kontrolörü aktif olduğu için,duruş süreleri DC-bara gerilimini (r0026)
belirtilen sınırlar içinde tutmak için otomatik olarak artırılacaktır.
İnverter giriş gerilimini (P0210) kontrol ediniz
A0920 ADC parametreleri doğru ayarlanmamış.
ADC parametreleri birbirleri ile aynı değerlere ayarlanmamalıdır. Aksi
takdirde mantıksal olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir.
P0757, P0758, P0759 ve P0760 parametrelerini kontrol ediniz.
A0922 İnverterde yük yok
İnverter üzerinde yük yok.Bu durumda bazı fonksiyonlar normal
yük koşulları altında çalıştıkları gibi çalışmayabilirler.
İnverter üzerinde yük olup olmadığını kontrol ediniz.
Siemens micromaster
siemens web sitesi (döküman )