inverter,plc,otomasyon
Telemekanik inverter - ac sürücüler
Daha ayrıntılı telemekanik kullanım kılavuzları için tıklayınız
Telemekanik ac motor hız kontrol cihazları
Hatalar - Nedenleri - Çözümleri
Nedeni ortadan kaldırıldıktan sonra otomatik yeniden yolverme fonksiyonu ile resetlenebilen hatalar
Bu tip hatalar, hız kontrol cihazını kapatıp açarak veya bir lojik giriş üzerinden resetlenebilir
(şt- menüsünde
rSF parametresi, sayfa 60)
Nedenleri kaybolduktan sonra resetlenebilen hatalar
Hata Olası nedeni Çözümü
COF CAnopen hatası
• CANopen bağlantısında haberleşmenin kesilmesi
• Haberleşme barasını kontrol edin
• Ürün hakkındaki belgelere başvurun
EPF Harici hata
• Kullanıcıya bağlıdır • Kullanıcıya bağlıdır
LFF 4-20mA kaybı
• AI3 girişinde 4-20 mA referans kaybı
• AI3 girişinin bağlantısını kontrol edin
ObF Yavaşlama sırasında aşırı gerilim
• Frenleme çok ani ya da hız kontrol cihazındaki yükten kaynaklanıyor
• Yavaşlama süresini artırın
• Gerekirse bir fren direnci monte edin
• Uygulamaya uygun ise bir brA fonksiyonunu etkinleştirin (sayfa 38)
OHF Hız kontrol cihazında aşırı ısınma
• Hız kontrol cihazı sıcaklığı çok yüksek
• Motor yükünü, hız kontrol cihazının havalandırmasını ve
çalışma ortamını kontrol edin. Yeniden yolvermeden önce
hız kontrol cihazının soğumasını bekleyin
OLF Motorda aşırı yük
• Aşırı motor akımından kaynaklanmıştır
• ItH ayarını (motor termik koruma) (sayfa 16) ve motor
yükünü kontrol edin. Yeniden yolvermeden önce hız kontrol
cihazının soğumasını bekleyin
OPF Motor faz kaybı
• Hız kontrol cihazı çıkışında bir faz kaybı
• Yük tarafı kontaktör açık
• Motor bağlı değil veya motor gücü çok düşük
• Motor akımında anlık dengesizlik
• Hız kontrol cihazı ile motor arasındaki bağlantıları kontrol edin
• Yük tarafı kontaktör kullanılıyorsa, OPL’yi OAC olarak ayarlayın (şt- menüsü sayfa 61)
• Düşük güçlü bir motor üzerinde veya motorsuz gerçekleştirilen test:*.
Fabrika ayarları modunda,
"motor faz kaybı" algılama aktiftir (OPL=YES). Hız kontrol cihazını bir
test veya bakım ortamında, hız kontrol cihazı ile aynı güç
değerine sahip bir motora bağlamadan (özellikle yüksek
güçlü hız kontrol cihazları için kullanışlıdır) kontrol etmek
için, "motor faz kaybı" algılama fonksiyonunu devre dışı
bırakın (
OPL=NO).
UFr (sayfa 17), UnS ve nCr (sayfa 20) parametrelerini
kontrol edin ve optimum hale getirin ve tUn (sayfa 21) ile
otomatik adaptasyon yapın.
CFF Konfigürasyon hatası
• Geçerli konfigürasyon tutarlı değildir
• Fabrika ayarlarına geri dönün veya geçerliyse, yedek
konfigürasyonu yükleyin. I-O-, drC-, CtL- veya FUn
menüsünde FCS parametresine başvurun
CFI Seri hat üzerinden konfigürasyon hatası
• Geçersiz konfigürasyon seri hat üzerinden hız kontrol
cihazına yüklenen konfigürasyon uyumlu değildir
• Daha önce yüklenen konfigürasyonu kontrol edin
• Uyumlu bir konfigürasyon yükleyin
USF Düşük gerilim
• Besleme gerilimi çok düşük
• Geçici gerilim düşmesi
• Hasarlı yük direnci
• Gerilimi ve gerilim parametresini kontrol edin
• Hız kontrol cihazını değiştirin
OSF Aşırı gerilim
• şebeke gerilimi çok yüksek
• şebeke gerilimi bozuk
• Besleme gerilimini kontrol edin.
PHF şebeke faz hatası
• Hız kontrol cihazı çıkışında bir faz kaybı
• Yük tarafı kontaktör açık
• 3 fazlı ATV31, tek fazlı besleme kaynağında kullanılmış
• Dengesiz yük
Bu koruma sadece hız kontrol cihazında yük varken çalışır
• Güç bağlantısını ve sigortalı kontrol edin
• Reset.
• 3 fazlı bir besleme kaynağı kullanın.
• IPL= nO olarak ayarlayarak hatayı devre dışı bırakın
(ştmenüsü sayfa 61).
SLF Modbus hatası
• Modbus bağlantısında haberleşmenin kesilmesi
• Haberleşme yolunu kontrol edin.
• Ürün hakkındaki belgelere başvurun
Telemecanique markası Türkiyenin endüstriyel
sürücü pazarının çok önemli bir payına sahiptir.
Geçmiş yıllardaki ürünleri hala dur durak bilmeden
çalışmaktadır.
  Ayrıca telemecanique markası artık doğrudan
Schneider Electric olarak anılmaktadır.
Geçen zaman içinde doğal olarak ürünler
gelişmiş ve Her seri cihaz yerini bir başka yeni
seriye devretmiştir.Şu an bazı serilerin artık
yenisinin satışı bitmiştir.Söz gelimi
Atv28 >> Atv31>> Atv 312 olmuştur.
OCF Aşırı akım
• SEt- ve drC- menülerinde hatalı parametreler
• Atalet veya yük çok yüksek
• Mekanik blokaj
• SEt- ve drC- parametrelerini kontrol edin.
• Motor/hız kontrol cihazı/yük büyüklüklerini kontrol edin.
• Mekanizmanın durumunu kontrol edin.
SCF Motorda kısa devre
• Hız kontrol cihazı çıkışında kısa devre veya topraklama
• Birden fazla motor paralel bağlıysa, hız kontrol cihazı
çıkışında önemli miktarda toprak kaçak akımı vardır
• Hız kontrol cihazını motora bağlayan kabloları ve motor yalıtımını kontrol edin.
• Anahtarlama frekansını düşürün.
• Motora seri olarak şok bağlayın.
SOF Aşırı hız
• Dengesizlik veya
• Hız kontrol cihazı yükü çok yüksek
• Motor, kazanım ve denge parametrelerini kontrol edin.
• Bir fren direnci monte edin.
• Motor/hız kontrol cihazı/yük büyüklüklerini kontrol edin.
tnF Otomatik adaptasyon hatası
• Özel motor veya gücü hız kontrol
cihazına uygun olmayan bir motor
• Motor hız kontrol cihazına bağlı değildir
• L veya P oranını kullanın (Uft sayfa 21).
• Adaptasyon sırasında motorun varlığını kontrol edin.
• Yük tarafı kontaktör kullanılıyorsa, otomatik adaptasyon
sırasında kontaktörü kapatın.
EEF EEPROM hatası
• Dahili bellek hatası
• Ortamı (elektromanyetik uyumluluk) kontrol edin.
• Hız kontrol cihazını değiştirin.
InF Dahili hata
• Dahili hata • Ortamı (elektromanyetik uyumluluk) kontrol edin.
• Hız kontrol cihazını değiştirin
CrF Kondansatör yük devresi
• Yük röle kontrol hatası veya şarj direnci hasarlıdır
• Hız kontrol cihazını değiştirin.
bLF Fren düzeni
• Fren boşa alma akımına ulaşılamamıştır
• bLC fren lojik atandığında fren devreye alma frekansı bAn=nO (ayarlanmamıştır).
• Hız kontrol cihazı / motor bağlantısını kontrol edin.
• Motor sargılarını kontrol edin.
• FUn- menüsündeki lbr ayarını kontrol edin (bkz. sayfa 54).
• Önerilen bEn ayarını yapın
telemekanik sürücüler
Hatalar - Nedenleri - Çözümleri
Hız kontrol cihazı yolvermiyor, hata gösterilmiyor ise;
• Göstergede görüntü yoksa, hız kontrol cihazının güç kaynağını kontrol edin.
• "Hızlı duruş" veya "Serbest duruş" fonksiyonlarının atanması, karşılık gelen
lojik girişlere enerji verilmemesi durumunda hız kontrol cihazına yolverilmesini engeller.
Ardından ATV31, serbest duruş modunda "nSt" ve hızlı duruş modunda
"FSt" parametrelerini gösterir.Bu fonksiyonların sıfırda aktif olması nedeniyle bu
normaldir ve bir kablo kopması durumunda hız kontrol cihazı güvenli bir biçimde durur.
• Run komutu girişinin/girişlerinin seçilen kontrol moduna uygun olarak
etkinleştirildiğinden emin olun (I-O- menüsünde tCC parametresi).
• Bir giriş nihayet şalteri fonksiyonuna atanmışsa ve bu giriş sıfır değerindeyse,
hız kontrol cihazına ancak ters yöön için bir komut
göndererek yolverilebilir (bkz. sayfa 58).
• Referans kanalı (sayfa 28) veya kontrol kanalı (sayfa 29), Modbus veya CANopen’a
atanmışsa, hız kontrol cihazı enerji verildiğinde nSt
gösterir ve hamerleşme barası bir komut gönderene kadar duruş modunda kalır.
Otomatik olarak resetlenemeyen hatalar
Cihazı kapatıp tekrar açarak resetlemed yapmadan önce hata düzeltilmelidir
CrF, SOF, tnF, bLF ve OPF hataları lojikgiriş üzerinden, uzaktan da resetlenebilir.
(şt- menüsünde rSF parametresi, sayfa 60).
Aşağıda telemekanik sürücülerin çalışma sırasında oluşabilecek hatalara karşı verdiği arıza kodları ve çöcümlerini bulacaksınız.
Malum olduğu üzere her marka cihazlar giriş ve çıkışında oluşabilecek hatalara karşu ekranlarında kullanıcıya kopya verirler.Eğer
start vermenize rağmen sürücünüz çalışmıyor ise bunun sebebi muhtemelen cihazınızın arızalı olması değildir.
Telemekanik hız kontrol sürücüleri - motor kontrol sistemleri
Altivar 28 ,31