inverter,plc,otomasyon
VİNÇLER ve VİNÇ KONTROLÜ - VİNÇ SÜRÜCÜLERİ
kablosuz uzaktan kumanda
kablosuz verici el kumandası
Vinç kantarı kablosuz
sinyal alışverişi kablosuz daha kolay
kablosuz uzaktan kumandalar
heryerde kablosuz kontrol mümkün
              Radyo frekans kontrollü kablosuz uzaktan kumandalar.

Radyo kontrollü uzaktan kumandalar, gerek bakımı, gerekse işletme kolaylığı ve operatör güvenliği
açısından kullanılabilecek en uygun elektronik cihazdır. Standart bir radyo kontrol sistemi taşınabilir
(elcik) bir verici (operatör tarafından kullanılan) ve hedefte çıkışları olan alıcıdan oluşur.
Kablosuz kumandalarının yararları nedeniyle, her geçen gün boyutları küçülmüş, daha hafif ama daha
işlevsel hale getirilmiştir. Tabi bu küçülmelere ters olarak uzaktan kumanda  konusundaki standartlar
Kablosuz uzaktan kumanda sistemlerinde en önemli öncelik kesinlikle GÜVENLİKTİR.
Makina ve vinç operatörleri için el kumandasının küçültülmüş olması kullanım kolaylıkları getirdi.
Artık çok daha uzun pil/batarya ömrü ve mekanik darbelere karşı dayanıklılık katsayısı artmıştır.
Uzaktan kumandanın kablosuz olması işletmelere illalah dedirten kablo kopmaları,kısa devreler ve
diğer aksaklıkların önüne geçer.
Neden kablosuz uzaktan kumanda kullanmalıyım?

Bi kere kablosuzdur :) .
Hiç bir şekilde yükleme veya boşaltma sırasında ayağınıza kablolar dolaşmaz.
Güvenlidir.
Operatörler makinalardan uzak bölgede çalışabileceğinden olası kazalardan
(mesela halat kopması) uzak olurlar.
Hatalara karşı daha sağlıklı çalışırlar.
Kablolu sistemlerde kablolar zaman içinde mutlaka eskirler.
Hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkabilecek bu arızalar, gecede gündüzde işinize mani olur.
Kayıpsız veri transferi.
Artık radyo frekans sistemleri sadecde dijital verileri değil, analog ve haberleşme verilerinide
taşıyabilmektedir. Uzak mesafeden
ısı,hız,ağırlık,seviye vs gibi verileri kayıpsız olarak kablosuz
taşımanın konforu ayrıdır.
Uluslararası standartlar .
Hem ülkemizdeki telsiz yönetmeliği hemde dünyaca benimsenmiş kablosuz haberleşme standartları
sayesinde, uzaktan kumandalar çok çok daha güvenli haldedir. Bu standartları barındıran kablosuz
kumandalar, satın alanın belli bir rahatlığa ulaşmasını sağlar. Kablosuz uzaktan kumanda standartları
hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Çift yönlü veri transferi.
Artık uzaktan kumandanız sadece komut göndermekle kalmayacak aynı zamanda uzak mesafeden veride
alabilecek yapıya sahiptir. Sağ resimde görülen model el kumandası buna gayet başarılı bir örnek
teşkil etmektedir.
Radyolu frekans kontrollü sistemler,

Özellikle çok adresli sistemler ve
spread-spectrum radyolar
(928-952 MHz) haberleşme için yeterli bant sunmanın yanı sıra
dağıtım sistemindeki arızalardan etkilenmedikleri için güvenilir
bir iletişim ortamı sağlarlar. Ancak radyo iletişiminde
frekans lisansı (tahsisi) zorunludur. Geniş bir alana yayılan
dağıtım otomasyonu sistemi için farklı bölgelerde değişik
frekans kullanmak ve bunun, sonucunda, özellikle İstanbul
gibi büyük şehirlerde, çok miktarda frekans tahsisi zorunlu
olabilecek, bir kısım yerlerde ise frekans bulmak büyük
sorun olacaktır.  Bunun yanı sıra 150-170 MHz bandında
çalışan radyo sistemlerinde arazi ve binalar
antenlerin birbirlerini görmesini engellemekte ve sinyal kalitesini
bozmaktadır. Bu durumlarda ek maliyet getiren tekrarlayıcılar
kullanmak gerekmekte, kimi zaman tekrarlayıcı istasyon anteni
yüksekliklerini arttırmak da sorunu çözmeye yetmemekte,
tekrarlayıcı sayısını çoğaltmak zorunlu olmakta bu da maliyeti
daha da arttırmaktadır. Bir merkez ile çok sayıda RTU' nun
haberleştiği 150-170 MHz ve 450-470 Mhz bandındaki radyo
sistemlerinde, bir RTU' nun veri iletişimi süresinde ve sıklığındaki
kısıtlamalar çok fazladır ve dağıtım transformator merkezini
kapsayan dağıtım otomasyon sisteminde büyük bir dezavantaj
olmaktadır. Antenlerin birbirlerini görmesi gerekmeyen VHF
telsizlerde ise sağlanan bant dardır ve veri iletişimi çoğu
zaman güvenilir olmayabilir.
Endüstriyel otomasyon sistemlerinde kullanılan
kablosuz haberleşme uygulamaları gün geçtikçe artmaktadır. Bunun en önemli sebebi kablosuz haberleş
menin sunduğu, montaj kolaylığı, esneklik, bakım
gerektirmemesi, kablolama hatalarının azalması, yıpran
ma ve kopma olmaması gibi avantajlardır.
Günümüzde uzaktan kumanda sistemleri, yaşamın
birçok alanında yer etmiştir. Bilimin ve teknolojinin
durmaksızın gelişmesi, günden güne insanlığa daha iyi
yaşam şartları sunmaktadır. Bu gelişmelere paralel
olarak uzaktan kumanda sistemleri daha rahat bir yaşam
standardının temel prensiplerinin vazgeçilmez bir
unsuru olmuştur. Uzaktan kumanda sistemleri en basit
şekliyle kontrolü ve kumandayı sağlayan verici devresi,
verici devresinden aldığı komutları yorumlayıp işler
hale getiren alıcı devresi ve alıcı ile verici arasındaki
veri iletişimini sağlayan haberleşme biriminden oluşur.
Verici ve alıcı devreleri arasındaki iletişim infra-led,
ultra-sonic, RF gibi farklı birkaç yolla olabilir.

Otomasyon sistemlerinde uzaktan kumanda kullanırken
en önemli sorun ;
Bir veri iletilirken
ikinci veri göndermem gerekirse sistem
nasıl çalışır?
Kablosuz sistemlerle çalışırken, mesela makinanızı
otomatik moduna alıp aynı anda ve sürekli olarak ,
diyelimki bant motorunuda ileri/geri hareket ettirebilirsiniz.
Kısaca bir anda bir veri işleneceği artık tarihte kalmıştır.
Şu anda 526 ve 2'li katlarınca veriyi aynı anda işleyebilirsiniz.
Bu işlem makina sistemlerindeki uygulamalara tam anlamıyla
cevap verebilir.
Genlik kaydırmalı anahtarlama
Genlik Kaydırmalı Anahtarlama (ASK) sayısal giriş işaretinin iki seviyesine bağlı olarak
(0-1) farklı genlik seviyelerinde sinüs işareti üreten bir modülasyon yöntemidir.
  Faz kaydırmalı anahtarlama
Sayısal işaretler için faz kaydırmalı anahtarlamada (
Phase Shift Keying-PSK) bir
taşıyıcının fazı sayısal giriş işaretinin iki seviyesine bağlı olarak (0-1) θ0, θ1
gibi sabit iki değer arasında değişir. Uygulamada θ1-θ0=180 olması modülatör
tasarımı nı basitleştirir.

  Frekans Kaydırmalı Anahtarlama
FSK da taşıyıcı işaretin ani frekansı darbe kod modülasyonu (pulse code modulation-PCM)
kodunun değerine bağlı olarak değiştirilir. Temel band işaretin sadece iki değerden
birini aldığı varsayıldığından, modülasyon işlemi iki frekans değeri için bir
anahtarlama operasyonu olarak düşünülebilir .
Gerçekleştirilen sistemde kullanılan RF modülleri FSK modülasyon yöntemini kullanılır.
   RADYO DALGALARI
Kablosuz veri iletimi ve kumanda sistemlerinin çoğunda radyo dalgaları ile çalışan
sistemler kullanılır. Diğer kablosuz kumanda sistemlerine oranla daha uzak mesafelere
veri iletimi yapabilen RF sistemlerinde alıcı ve vericinin fiziksel olarak birbirini görmesi
zorunlu değildir .
RF sistemlerinin , araba, maket uçak, gemi gibi oyuncakların kontrolü, araçlar için
merkezi kilit sistemleri, garaj kapısı kontrolü, ev-ofis ortamındaki cihazların kontrolü,
uydu sistemleri vb. birçok uygulama alanları vardır.
Kablosuz uzaktan kumanda sistemleri , Alıcı ve verici birbirini
görmeden de çok rahatlıkla haberleşme yapabilirler (mesafe kısıtlı olabilir ).
Genel olarak fabrika sahası içerisinde bir çok marka ve model
kablosuz uzaktan kontrol cihazları kullansanız bile ,
bir sinyal ötekini ETKİLEMEZ.

Kablosuz uzaktan kumanda sistemi satın alırken en öncelikli konu,
ilgili cihazın taşıdığı imalat standartlarıdır.

Unutmayın Kablosuz haberleşme sistemlerinin düzgün çalışmayanı, çok
ağır kazalara yol açabilir.
      SAYISAL İLETİŞİM NEDİR?
Son yıllarda haberleşme sistemlerinde yaşanan
büyük değişimlerle birlikte genlik modülasyonu
(AM), frekans modülasyonu (FM), ve faz modü
lasyonu (PM) gibi geleneksel analog haberleşme
sistemlerinin yerine modern sayısal haberleşme
sistemleri geçmektedir. Sayısal haberleşme
sistemlerinin işleme ve çoğullama kolaylığı,
gürültüye bağışıklık gibi önemli avantajları vardır
Sayısal haberleşmede, iletilecek kaynak bilgi
sayısal ya da analog biçimde olabilir. Kaynak
bilginin analog olduğu durumlarda, iletimden önce
bu bilgi sayısal darbelere çevrilmelidir. Alıcı
taraftada alınan sayısal bilgiler tekrar analoğa
çevrilir.
Modülasyon ve Genlik meselesi
Haberleşmedeki en önemli konulardan biri olan
modülason, bilgiyi içeren işaretin daha yüksek
frekanslı bir işarete (taşıyıcı) yükleme işlemidir.
Bilgi transferi taşıyıcı işaretle yapılır. Alıcı
tarafında gelen işaretten bilginin ayrıştırılmasına
ise demodülasyon denir.
Bu çalışmada verici devre tarafından modüle
edilerek atmosfer ortamına gönderilen kumanda
sinyalleri, ilgili alıcılar tarafından algılandıktan
sonra demodüle edilmiş ve daha sonra bu bilgiler
yorumlanarak gerekli kontrol ve kumanda işlemleri
yapılmıştır.
Sayısal haberleşme sistemlerinde kullanılan
3 temel modülasyon yöntem vardır.
Bunlar; Genlik Kaydırmalı Anahtarlama (
Amplitude
Shift Keying-ASK
) Frekans Kaydırmalı Anahtarlama
(
Frekans Shift Keying-FSK) ve Faz Kaydırmalı
Anahtarlma (
Phase Shift Keying-PSK) dır.
Kablosus uzaktan kumanda sistemleri sadece vinçlerde değil bir çok makina otomasyon sistemlerinde sıkca kullandığımız bir üründür.
Aynı salonda yüzlerce kumanda ,birbirinden bağımsız ya da tümleşik olarak çalışmaktadır. Kaliteli uzaktan kumanda sistemleri ID
formasyonu temelinde çalıştığından herhangi bir sistem karmaşası yaşanmamaktadır.
aynı salonda birçok kumanda
Vinç kantarları
Bir çok marka ve model uzaktan kumanda Ülkemizde satışa sunulmuştur. Kablosuz sistemlerde fiyat herşey değildir.
ac motorlar
Moment
pano
uzaktan kumanda
Standartlar
redüktör fiyatları
haberleşme
inverter fren direnci
hız kontrol sürücüsü
ac drive fiyatları
dc frenleme
akım kontrol
frekans kontrolü
Kontrol cihazları
makina otomasyonu
otomasyon panoları
Rotary enkoder
elektrik malzemeleri
güç kaynakları
motor sürücüleri
hız ayarı
motor kontrol
frekans invertörü
kontaktör
ac sürücü
termik
balata fren
Uzaktan kumanda
tork kontrol
İnvertör fiyatları
motor_otomasyonu
Verimli motorlar
vektör kontrol
enkoder
inverter fren direnci
redüktörlü motor fiyatları
hız kontrol cihazları
hafif şartlar - ağır şartlar nedir?
Uzaktan kumanda fiyatları
elektrik pano malzemeleri - vinçler için