inverter,plc,otomasyon
VİNÇLER ve VİNÇ KONTROLÜ - VİNÇ SÜRÜCÜLERİ
ac motorlar
Moment
pano
uzaktan kumanda
Standartlar
redüktör fiyatları
haberleşme
inverter fren direnci
hız kontrol sürücüsü
ac drive fiyatları
dc frenleme
akım kontrol
frekans kontrolü
Kontrol cihazları
makina otomasyonu
otomasyon panoları
Rotary enkoder
elektrik malzemeleri
güç kaynakları
motor sürücüleri
hız ayarı
motor kontrol
frekans invertörü
kontaktör
ac sürücü
termik
balata fren
Uzaktan kumanda
tork kontrol
İnvertör fiyatları
motor_otomasyonu
Verimli motorlar
vektör kontrol
enkoder
inverter fren direnci
redüktörlü motor fiyatları
hız kontrol cihazları
hafif şartlar - ağır şartlar nedir?
vinç otomasyonu dikkat gerektirir
bilgisayar ile vinç kontrolü
vinçlerde kontrol için sensör kullanılmalıdır.
vinç gözü
Teknolojinin hızla ilerlemesi, bilgisayarla kontrol edilen
cihazların daha yaygın bir şekilde kullanılmasına neden
olmuştur. Bilim ve teknolojideki bu gelişmeler cihazları
daha fonksiyonel hale getirmiş ve bu sayede otomasyon
sistemleri sanayide daha etkin bir şekilde kullanılır hale
gelmiştir kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde önemli tipte
robotlar geliştirilmiştir. Bunlar çok amaçlı robot kollar olarak
bilinmektedir. Bu rotların hareketleri, bilgisayar kontrollü
veya çeşitli yapay zekâ yöntemleri ile kontrol edilmektedir.
Adaptif kontrollü robotlarda çok yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Gelişmiş otomasyon sistemlerinin endüstride kullanılmaya
başlanması birçok avantajı da beraberinde getirmektedir.
Bu avantajlardan en önemlisi, operatörden kaynaklanan
hataları en aza indirmesi ve sisteme bir standart
sağlamasıdır. Özellikle bilgisayar ile kontrol edilen
sistemlerin büyük ölçüde zaman ve işgücü tasarrufu
sağladığı, buna bağlı olarak ta kalite ve verimliliğin arttığı
görülmektedir.
Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak endüstrinin
ihtiyacı olan cihaz ve makinelerin özellikleri de değişim
göstermiştir. Daha karmaşık ve fonksiyonel hale gelen
sistemlerin kontrolünü kolaylaştırmak için otomasyonda
bilgisayar kullanımı yaygınlaşmıştır.
Ayrıca; günümüzde ekonomik açıdan globalleşmeye doğru
giden bir dünyada oluşan yoğun rekabet, firmaları oldukça
zor durumda bırakmaktadır. Bunun sonucunda firmalar
sadece kendi ülkeleri içindeki rakipleri ile mücadele etmek
yanında, dünyadaki diğer rakipleri ile de baş etmek
zorunda kalmışlardır. Bu yüzden firmalar zamanında
teslimat, uygun kalite ve uygun fiyat vb. hususlarda
rekabet edebilmek için ileri imalat teknolojilerini kullanmaya
yönelmişlerdir
Bu ileri imalat teknolojilerinin en önemlilerinden birisi hiç kuşkusuz
bilgisayar ile kontrol edilen sistemlerdir. Bilgisayar ile kontrol edilmeyen
sistemlerde, yapılan işin büyük bölümünün kullanıcının inisiyatifinde
olması, birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bilgisayar ile
kontrol, yapılan işlemleri kayıt altına almayı kolaylaştırmakla birlikte
işleyişe standart kazandırmaktadır. Bilgisayar ile kontrol edilen vinçler,
robot kollar ve diğer sistemler, büyük ölçüde işgücü ve zaman tasarrufu
sağlamaktadır. Bununla beraber kullanıcı hataları azalmakta, kalite ve
verimlilik artmaktadır.
Günümüzde kullanılan birçok bilgisayar kontrollü otomatik
veya yarı otomatik makine veya sistemler, doğrusal
hareket mekanizmalarına sahiptir. Bu sistemlerden vinç tipi
robotlar ve takım tezgâhları, temel olarak üç doğrusal
serbestlik derecesine sahiptir . Dolayısıyla bilgisayardan
kontrol edilecek olan vinç sistemi üç eksende hareket
edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak eksenlerde
sadece doğrusal hareket değil, dairesel hareket
mekanizması da kullanılmıştır.
Çalışmada, bilgisayar kontrollü sistemlerin getirdiği
avantajları inceleyebilmek için tasarlanan vinç prototipi üç
aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada prototipin
mekanik tasarımı, parçaların imalatı ve montajı yapılmıştır.
İkinci aşamada step motorların sürülmesinde kullanılacak
olan elektronik devre tasarımı ve imalatı
gerçekleştirilmiştir. Üçüncü kısımda ise step motorların
bilgisayardan kontrolünü sağlayacak olan program
üzerinde çalışıldıktan sonra mekanik, elektronik ve yazılım
kısımlarının birbirleriyle olan uyumları üzerinde çalışmalar
yapılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda her üç
kısımda görülen aksaklıklar düzeltilerek sorunlar en aza
indirgenmiştir.
Bütün makina tipleri gibi vinçlerde mekanik olarak çok fazla değişikliğe uğramasalarda
elektriksel olarak çok fazla değişime uğradılar. Şüphesiz elektronik sistemlerin ucuzlaması
bunda büyük rol oynamıştır.
Vinç elektriği eskilerde en basit pano tiplerinden biriyken, şu anda daha karmaşık yapıya
doğru gitmektedir.
Peki bu karmaşık yapı kullanıcıya ne kazandırmaktadır ?
Verileri çok kolaylıkla gözetim altında tutabilirsiniz.

Veri izleme ve saklama fonksiyonu, kullanıcı ve ya firmalar açısından oldukca konforlu ve kontrol kolaylığı sağlayan bir unsur halindedir.
Teknik personele sistemdeki sorunları, varsa kesintileri ve değişik çalışma  performanslarını bir tıkla sunabilir.
Hatta makinanız uzaktan kontrol ve izlemeye açıksa , fabrikanızda olmasanız bile , takip kolaylıkları sunar.
Vinç otomasyon sistemlerinin çalışma prensibi
• Bakım verilerinin saklanması: En uygun bakım verilerinin alınması, uyarılarının verilmesi ve kaydedilmesi için, vincin
işllemleriyle mükemmel bir şekilde koordine edilen etkili bir bakım sağlamaktır. Bu fonksiyon, çalışma saatlerini sayarak ve
kaldırılan yükleri yada ağırlıkları hesaplayarak günlük giriş/çıkış hacmini hesaplayabilir.
• Olay uyarısı ve kaydı tutulması: Eksiksiz vinç otomasyonunda hata teşhis sitemi mutlaka yapılmalıdır. Bu verilerin kayıtları için
vinç mekanizmasının değişik yerlerine değişik mekanizmalar yerleştirilir.
• Hatalı işllem verilerinin kaydedilmesi:
Vincin hatalı kullanımına dair veriler. Ekipmanın doğru kullanılması yönünde büyük kolaylıklar sağlar. Sözgelimi aynı inverter ya da
termik defalarca korumaya geçiyorsa bu size o bölgede mekanik bir sıkıntı olduğuna dair bir ipucu verebilir.
• Bakım verilerinin saklanması;
Hareket eden her mekanik aksam bakıma muhtaçtır. Bu türden ekipmanlar periyodik olarak bakıma tabidir. Eğer yaptığınız
bakımları sistem kontrolünde yaparsanız, Daha bakım saati gelmeden uyarı alır ve tadilat için planlama yapabilirsiniz.
Vinçlerde aşırı yük tespiti

Vinç otomasyonunda ağırlık (yük) kontrolü olmazsa
olmazlardandır. Aşırı yük hem makina hemde insan
güvenliği açısından çok önemlidir.
Schneider electric firması bu konuya çözüm amaçlı
şöyle bir çözüm getirmiştir.
Aşırı yük fonksiyonu, makina güvenliği ve kullanım
rahatlığı açısından, mekanik aşırı yükleri engeller.
Kaldırma tahrikinin mevcut seviyesi ile yukarı çekilen
yük eğer seviyenin üzerindeyse ( bu yük tespiti sürücü
tarafından yapılır) sistem bu yükü kaldırmayıp
seçime bağlı olarak aşağıya oldukca düşük hızda bırakır.
Burada tork algılama mekanizması büyük önem arzetmektedir.
Eğer sağlıklı mekanik hesaplamalar yapılmamışsa
bu parametre tam olarak çalışmayabilir.
Yük kaçırmaya karşıda sürücülerin hassas olması şarttır.
Özellikle aşağıya doğru harekette bir çok sürücü
yükün motoru sürüklemesine izin vermektedir.
Bu durum çok tehlikelidir.
Vinçlerde aşırı hızlanma sorunu ( yükün motoru sürüklemesi )
Dahili arızalar, güvenliği riske atabilecek şlekilde yük hızında bir artışa neden
olabilir. Bu tür durumda mekanik ve ilave hız kontrol önlemleri mutlaka
hesap edilmelidir.
Bu kontrol harici enkoder,fotosel yada takometre gibi kontrol cihazları ile
yapılabileceği gibi, mekanik bazı önlemlerlede çözülebilir.
Ama önemli olan vinç uygulamaları için ,
vinç inverter'i kullanıp bu durumu
hiç yaşamamaktır.
Vinçler için üretilmiş inverterler kuru kuruya bu sıfata sahip değildirler.

Basit bir örnek :
Vinciniz Aşağıya inerken 40hz yukarıya çıkarken 35hz ile çalışsın.
Tork tespiti ile eğer vinçte yük yoksa , sürücü hızını otomatikman sözgelimi
50hz yapabilir. Vinç sürücüleri hakkında sitemizden tatminkar bilgi edinebilirsiniz.
Uzaktan kumanda fiyatları
Vinç kantarları
vinç terazi-kantar
elektrik pano malzemeleri - vinçler için